Socialinio darbuotojo veiklos su psichine negalia turinčiais asmenimis ,,n“ globos namuose analizė


Įvadas. Teoriniai psichinės negalės aspektai. Psichinės negalės samprata ir rūšys. Psichinę negalią turinčių žmonių charakteristika. Socialinio darbuotojo funkcijos socialinės globos namuose. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą psichinę negalią turintiems asmenims. Socialinio darbuotojo, veiklos su psichinę negalią turinčiais asmenimis “ n“ globos namuose analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Įvade pagrįskite temos pasirinkimą, aprašykite nagrinėjamos temos aktualumą. Nurodykite darbo objektą, suformuluokite tikslą ir uždavinius bei jų pasiekimui taikytinus metodus. Pateikite įvairių sąvokų, terminų sampratą.

Atskleiskite ir susisteminkite naujausią teorinę medžiagą apie psichinės negalios sampratą ir rūšis. Pateikite psichinę negalią turinčių asmenų charakteristiką, socialinio darbuotojo pagrindines funkcijas ir socialinio darbuotojo vaidmenį teikiant pagalbą psichinę negalią turintiems asmenims. Čia turite parodyti savo profesinius gebėjimus leksikos išmanyme, sugebėjimą logiškai ir nuosekliai apibendrinanti informacijos šaltinius.

Tyrimo metodiką pasirenkate atsižvelgdama į tyrimo specifiką ir planuojamus gauti tyrimo rezultatus. Numatykite, kokie respondentai (informantai) dalyvaus tyrime. Tyrimo apipavidalinimas turi atitikti pasirinktą metodą.

Kiekviena išvada rašoma atskira pastraipa jas sunumeruojant. Išvados turi būti aiškios ir konkrečios.

Pateikite darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašą pagal Žemaitijos kolegijos A. Lengvenienės

“Studijų rašto darbų rašymo metodiniai nurodymai”(2011) reikalavimus.Informacijos šaltinių sąraše pateikiami tik tie šaltiniai, kurie apžvelgiami darbe.

A. Diržytė ir kt.(2010) teigia, kad darbas su psichinę negalią turinčiais asmenimis dažnai reikalauja ypatingų psichologinių resursų, o pagrindiniai neįgalaus žmogaus psichologiniai poreikiai, analizuojant sąveikas su darbuotojais, yra saugumas, pagarba, emocinė šiluma. Socialinis darbuotojas turi pajausti psichinės negalios asmens norus, ir būti dėmesingu. Visa tai suteikti padeda ne tik dirbančiojo su neįgaliuoju socialinio darbo žinios, bet ir jo paties asmenybės savybės, nuostatos bei tai kokią prasmę jis suteikia savo darbui.

Darbo problema. Socialinės globos namuose dirbantiems socialiniams darbuotojams su psichinę negalią turinčiais asmenimis tenka didžiausias krūvis. Ši profesinė veiklos sritis gyvuoja daugiau nei dešimtmetį. Naujų, ir pakankamai sudėtingų socialinių problemų atsiradimas Lietuvoje, sukelia ypatingos svarbos socialiniam darbui. Nauja situacija iš darbuotojų pareikalauja vis plataus socialinių problemų supratimo. Tema labai aktuali, nes socialinio darbuotojo gebėjimas veikti profesionaliai ir tinkamai reaguoti į įvairaus pobūdžio klientų kreipinius, reikalauja iš socialinio darbuotojo gebėjimo tikslingai įsitraukti į pagalbos procesą ir sąmoningai panaudoti save, kaip instrumentą pagalbos procese. Šiuo darbu siekiama atskleisti, socialinio darbuotojo veiklą su psichinę negalią turinčiais asmenimisN socialinės globos namuose.

Darbo objektas - socialinių darbuotojų veikla dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis.

Darbo tikslas -atskleisti socialinių darbuotojų veiklą dirbančių su psichinę negalią turinčiais asmenimis.

Darbo uždaviniai:

Aptarti teorinius psichinę negalią turinčių žmonių aspektus.

Pateikti socialinių darbuotojų funkcijas ir vaidmenis dirbant su psichinę negalią turintiems asmenims.

Ištirti socialinių darbuotojų veiklą su psichinę negali turinčiais asmenimis N globos namuose.

R. Carter ir S. K. Golant(2002) teigia, jog psichikos negalia pasireiškia mąstymo bei emocijų sutrikimais, taip pat kliedesiais ir haliucinacijomis, kalbos ir bendravimo, suvokimo ir jausmų savivokos, ryšio su išoriniu pasauliu, savikontrolės ir (arba) motorikos sutrikimais. Psichikos negalia daro žmogų iš dalies neįgalų, nes paveikia jo darbingumą, santykius su kitais žmonėmis ir trukdo rūpintis savimi.

Negalios terminą būtina nagrinėti dviem tarpusavyje susijusiais aspektais: pirmas apima norminius aktus, antras - negalią, kaip individo statusą aplinkinių atžvilgiu lemiančią charakteristiką. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (2004) 2 str. 6 punkte teigiama, kad „neįgalumas“ (negalia) - dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas.

Mokslininkės pažymi, kad žodžio „negalia“ supratimas apibrėžtas tarptautiniuose dokumentuose. Jungtinių Tautų konvencijos skyriuje apie asmenų su negalia lygiateisiškumą ir paaiškinta, jog neįgalieji tai tokie asmenys, kurie turi ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis.

  • Microsoft Word 41 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5261 žodžiai)
  • Kolegija
  • Reda
  • Socialinio darbuotojo veiklos su psichine negalia turinčiais asmenimis ,,n“ globos namuose analizė
    9 - 2 balsai (-ų)
Socialinio darbuotojo veiklos su psichine negalia turinčiais asmenimis ,,n“ globos namuose analizė. (2016 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbuotojo-veiklos-su-psichine-negalia-turinciais-asmenimis-n-globos-namuose-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 27 d. 09:59
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo