Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant blogai mokyklą lankančių globos namų paauglių problemas


Globos namuose gyvenančių paauglių mokyklos blogas lankymas – kaip socialinė pedagoginė problema. Paauglių fiziologinių ir psichologinių ypatumų sąsajos su mokymosi motyvacija. Socialinės aplinkos įtaka paauglių, gyvenančių globos namuose, mokyklos blogam lankymui. Socialinė pedagoginė pagalba, gerinant paauglių* mokyklos blogą lankymą. Socialinio pedagogo bendradarbiavimo su kitomis institucijomis ypatumai, gerinant paauglių* mokyklos blogą lankymą. Socialinio pedagogo bendradarbiavimo ypatumai su Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais, siekiant pagerinti paauglių* mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo veikla, šalinant mokyklos blogą lankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas.


Kiekvienais metais dalis moksleivių iš mokyklų kažkur pradingsta. Miestų gatvėse, kiemuose, parkuose ir kitose viešose vietose dažnai matome vaikų ir jaunuolių, kurie pamokų metu vaikštinėja arba bando užsidirbti pinigų: pardavinėja laikraščius, valo automobilių stiklus, renka iš praeivių išmaldą ir pan. Kai kas iš šių vaikų įsijungia ir į nusikalstamą veiklą: vagiliauja, apiplėšinėja praeivius, platina narkotikus, o kartu ir patys ima juos vartoti. Jaunų nusikaltėlių kiekvienais metais vis labiau gausėja. Žymia dalimi prie to veda ir mokyklos nelankymas. Paauglystės laikotarpiu prasideda didelės socialinės ir psichologinės permainos. Jos paprastai sutampa su audringu fiziologiniu vystimuisi. Akivaizdus negebėjimas elgtis socialinėje aplinkoje rodo, kad daugumai paauglių, o ypač globos namuose augantiems, būdingas įgytas socialiai nepriimtinas elgesys, jiems stinga socialinių įgūdžių, nenori mokytis, nesuvokia realaus gyvenimo sunkumų, būdingas aukštesnis socialinio šalinimosi ir užsisklendimo lygis, taisyklių laužymas. Globos įstaigoje gyvenantys vaikai patiria gilesnį psichosocialinį diskomfortą, kuris veikia jų tolesnę socializaciją (Pileckaitė –Markovienė, Lazdauskas, 2007).

Mokslinėje literatūroje mokymosi motyvaciją, adaptacijos mokykloje, nenoro mokytis bei mokyklos nelankymo priežastis nagrinėjo

Šio darbo objektas - socialinio pedagogo veikla, sprendžiant paauglių* mokyklos blogo lankymo problemas.

Tikslas- atskleisti socialinio pedagogo veiklos galimybes sprendžiant paauglių* mokyklos blogą lankymą ir blogo lankymo priežastis.

Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie priežastis, kurios įtakoja paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, mokyklos blogą lankomumą.

Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus, sprendžiant mokyklos blogo lankymo priežastis.

Ištirti socialinio pedagogo veiklą, sprendžiant paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, mokyklos blogą lankymą (tyrimas).

Tiriamieji: 12- 17 metų globos namų ugdytiniai, mokyklos pedagogai, globos namų socialiniai pedagogai.

I. GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ PAAUGLIŲ MOKYKLOS BLOGAS LANKYMAS – KAIP SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PROBLEMA

Šių dienų moksleiviui tenka gyventi didelių įtampų socialinėje aplinkoje, kuri deja dažnai būna nepalanki mokymosi veiklai. Nelankant mokyklos, neįgijimas išsilavinimas, kuris veda į atsiribojimą nuo visuomenės bei skatina formuotis santykinai uždaroms socialinės grupės. Šie jauni žmonės, negalėdami įgyti profesijos, sunkiai prisitaikys prie visuomenės, nes šiuolaikinis ekonomikos lygis ir tobulėjančios technologijos reikalauja vis aukštesnės kvalifikacijos specialistų. Taigi, neišsilavinusiems žmonėms bus sunku surasti pastovų darbą. Ilgainiui jie gali ne tik tapti našta visuomenei, bet, neradę išeities, pradėti gyventi asocialų gyvenimą, ims girtauti ir vartoti narkotikus, bandys užsidirbti pragyvenimui nelegaliais, nusikalstamais būdais. Daugėja jaunų žmonių, nelankančių mokyklų, didėja paauglių turinčių nepakankamą mokymosi motyvaciją, dažnėja socialinės atskirties faktai ir kiti neigiami reiškiniai vaikų. Didėjančios socialinės problemos sąlygoja visuomenės kultūrinių, dvasinių ir moralinių vertybių nuosmukį (Kvieskienė, 2000).

Mokslininkai skirtingai klasifikuoja socialines pedagogines problemas, kurioms išspręsti reikalinga specialistų pagalba. išskiria šešias socialinių pedagoginių problemų grupes.

Profesinio informavimo problemos: pagalba renkant profesiją, ieškant darbo

  • Microsoft Word 83 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (8665 žodžiai)
  • Universitetas
  • Violeta
  • Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant blogai mokyklą lankančių globos namų paauglių problemas
    10 - 1 balsai (-ų)
Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant blogai mokyklą lankančių globos namų paauglių problemas. (2017 m. Gruodžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-pedagogo-veikla-sprendziant-blogai-mokykla-lankanciu-globos-namu-paaugliu-problemas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 23 d. 12:15
×