Socialinis darbas su šeima konspektas


Brandi šeima, tai šeima atliekanti visas savo funkcijas ir tenkinanti visus jos narių poreikius tėvystės ir motinystės, bendravimo su vaikais.


Socialinis darbas su turi remtis šeimos teorija, kurios paskirtis aprūpinti, teikiantį psichosocialinę pagalbą šeimai specialistą, sąvokomis, nustatyti ryšius tarp sąvokų, padėti formuluoti hipotezes ir nustatyti ryšius tarp jų bei numatyti galimos pagalbos šeimai kryptis.

Šeimos tyrimų ir praktinės pagalbos jai srityje naudojamos sąvokos yra nepakankamai suderintos. Gausu terminų skirtingai įvardinančių tapačius šeiminius fenomenus, o tai kliudo formuluojant hipotezes panaudoti skirtingų tyrimų duomenis. Šias šeimos teorijos problemas lemia keletas aplinkybių.

Šeima tiria įvairios mokslinės disciplinos (psichologija, sociologija, edukologija ir t.t.) Be to jos naudojosi ir kitų mokslinių disciplinų, tiriančių šeimą, teorinėmis schemomis. Suprantama, kad tokios schemos atskleidžia tik kai kuriuos šeiminių santykių aspektus. Antai, šeimos konsultavimo teorijos irgi kurtos, vadovaujantis skirtinga asmenybės raidą ir jos poreikius lemiančių veiksnių sampratą. Be to joms akivaizdžią įtaką darė konsultantų subjektyvus požiūris į šeimos reiškinius, asmeninė praktinio konsultacinio darbo patirtis.

Pagrindinė priežastis kliudanti suvienodinti šeimą apibudinančią mokslinę terminiją – skirtinga šeimos samprata.

Kalbėdami apie šeimą vieni specialistai kalba apie ją apibendrintai, kalba, pavyzdžiui, apie XXI a. šeimą, lietuvišką šeimą, katalikišką šeimą, miestiečių šeimą. O galiausiai kalba apie šeimos vieta visuomenėje ir reikšmę jai. Taigi, nagrinėja šeimos socialinę instituciją. Tai istorikų, demografų, sociologų požiūris.

Nemažiau svarbu yra pažinti ir moksliškai apibudinti tas konkrečias šeimas, kurioms teikiama psichosocialinė pagalba. Šiuo atveju tyrimo ir pagalbos objektu yra konkreti Jonaičių, Petraičių ir pan. šeima. Šis požiūris būdingas socialiniams darbuotojams, psichologams, pedagogams.

Supranta, tarp šeimos, kaip socialinės institucijos ir šeimos, kaip mažos grupės, tyrimų nėra neperžengiamų sienų, tačiau gilinantis į mokslinę literatūrą svarbu suvokti ar aprašomi apibendrinti ar konkretūs faktai, suprasti kodėl naudojamos vienokios ar kitokios sąvokos ir ką jos išreiškia.

Drauge dera pastebėti, kad paskutiniais dešimtmečiais matome apie šeimą, socialinį darbą su šeima rašančių autorių vartojamų terminų suartėjimą, šeimos teorinių koncepcijų panašumą. Visgi net ir bendriausi šeimos teorijos klausimai dar interpretuojami gana skirtingai, todėl prieš pereinant prie socialinio darbo su šeima, šeimos konsultavimo teorijų aptarimo tikslinga panagrinėti bendresnius šeimos, jos raidos ir struktūros klausimus.

Šeiminiai poreikiai mokslinėje literatūroje neretai gretinami su šeimos funkcijomis. Pavyzdžiui, N. Solovjovas rašo:"šeimos funkcijų tiek kiek poreikių rūšių ji nuolat pasikartojančia forma tenkina". Toks sąvokų "šeiminiai poreikiai" ir "šeimos funkcijos" apjungimas paplitęs sociologinėje, istorinėje literatūroje ir patogus nagrinėjant šeimos socialinę instituciją.

Įvairių autorių siūlomi šeimos funkcijų ar šeimoje tenkinamų poreikių aprašai nors turi ir nemažai bendrumo, bet drauge ir pastebimai skiriasi.Antai, E. Eidemileris ir V. Justickis skiria auklėjamąją, ūkinę-buitinę, emocinę, dvasinio (kultūrinio) bendravimo, pirminės socialinės kontrolės, seksualinę-erotinę šeimos funkcijas. Jų vykdymas tenkina atitinkamas poreikių grupes: tėvystės ir motinystės (savęs "realizavimo" vaikuose, bendravimo su vaikais); materialinių šeimos narių poreikių (maisto, būsto ir k.t.); emocinio palaikymo (simpatijos, savigarbos, psichologinio saugumo); bendro laisvalaikio; savitarpio dvasinio praturtinimo; seksualinių ir erotinių ryšių.

Ch. Mevesas nurodo, jog šeima tenkina socialinio ir ekonominio statuso, saviraiškos, seksualinio ryšio prasmingumo, giminės tęsimo, bendravimo pastovumo poreikius, J. Petersas rašo apie vaikų globos bei socializacijos ir emocinės sąveikos poreikius, A. Eglite vaikų gimdymo ir auklėjimo, šeimoje tenkinamus dvasinius ir buitinius poreikius..

  • Microsoft Word 149 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 69 puslapiai (37674 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Socialinis darbas su šeima konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Socialinis darbas su šeima konspektas . (2017 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinis-darbas-su-seima-konspektas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 04:07
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo