Socialinių paslaugų sistemos raida


Socialinių paslaugų sistemos raida. Socialinių paslaugų sistemos raida Lietuvoje pirmasis etapas. 1994. Vyriausybės patvirtinta Socialinės paramos koncepcija. Socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje. Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 2011. Socialinės paslaugos socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų funkcijos. Socialiniu paslaugų klasifikacija Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimas socialinių paslaugų organizatoriai. Socialinių paslaugų teikėjai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Pagrindinis organizavimo principas savivaldybės lygmeniu. Socialinių paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo principai. Socialinių paslaugų organizacijų veikla. Teikiamos organizacijų paslaugos. Stacionarių globos įstaigų veiklos pagrindiniai principai. Socialinių paslaugų teikiamų savo namuose organizavimas. Socialinių paslaugų infrastruktūra Europos komisija ragina. Socialinių paslaugų infrastruktūros aspektai. Socialinių paslaugų tinklas. Socialinių paslaugų infrastruktūros vertinimo kriterijai. Socialinių paslaugų infrastruktūrą galima tirti. Socialinių paslaugų tinklo optimalumas. Socialinių paslaugų tinklo prioritetai. Socialinių paslaugų tinklo apimtis. Socialinių paslaugų tinklo perspektyvos vertinimas. Socialinė atskirtis socialinės grupės. Socialinės atskirties sąvoka yra platesnė nei skurdo. Socialinės atskirties terminas. Socialinė atskirtis siaurąja prasme. Socialinė atskirtis plačiąja prasme. Objektyvias priežastis nulemia neigiamas visuomenės požiūris į tam tikras socialines grupes. Subjektyvios priežastys - asmeninė patirtis , kai žmogus jaučiasi esąs blogesnis nei kiti ir dėl to patiria socialinę izoliaciją. Skurdo priežasčių teorijos. Nevyriausybinės organizacijos nvo sektorius. Nevyriausybinių organizacijų veiklos sritys. Nevyriausybinių organizacijų veikla.


Spynhemlendo sistema - įteisino pašalpų sistemą vargšams, priklausomai nuo jų uždarbio, bet darbo užmokestis nedidėjo ir nelabai skyrėsi nuo pašalpos, todėl vargšams racionaliau buvo nedirbti arba dirbti „tik dėl akių“;

Vokietijos socialinio draudimo įstatymai paskatino ir kitas šalis (pirmiausia Prancūziją, Belgiją, Švediją) priimti panašius teisės aktus - įstatymų tikslas buvo išsaugoti Vokietijos socialinę struktūrą – patraukti į savo pusę Vokietijos darbininkus ir sumažinti Vokietijos socialdemokratų įtaką.

Antrasis socialinių paslaugų sistemos raidos etapas (po II pasaulinio karo)

Ryškiausią vaidmenį vadino savanoriškas sektorius, kurio plėtrą ypač skatino Labdaros organizavimo bendruomenės ir Kaimynystės judėjimai;

Pirmosios pensijų sistemos tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse pirmiausia apėmė tik tam tikras elitines grupes – kariškius ir valstybės tarnautojus; personalinės pensijos buvo mokomos žymiems politikams, dvasininkams, menininkams, švietimo ir kultūros veikėjams;

Spartus socialinių paslaugų ir išmokų apimties ir dydžio augimas, vis labiau plėtėsi gyvenimo rizikų sąrašas, nuo kurių saugojo valstybė;

Trečiasis socialinių paslaugų sistemos raidos etapas (nuo 8 dešimtmečio iki šių dienų)

Šio etapo pradžia yra demografiniai Vakarų visuomenių pokyčiai, globalizacija, šeimos struktūros pokyčiai, darbo jėgos pokyčiai, ekonominio augimo lėtėjimas, stiprėjanti tarptautinė konkurencija, Sovietų bloko žlugimas, pokarinio socialinio solidarumo nykimas;

Gerovės valstybės kritika (mažina iniciatyvas investuoti, norą dirbti; iš esmės nesprendžia problemų, o jas „užglaisto“; tai elito įrankis suvaldyti mases; taisyklės ir procedūros nusveria žmogaus poreikius ir problemas);

Socialiniai judėjimai, kurie kritikuoja gerovės valstybę už tam tikrų socialinių grupių problemų ignoravimą;

Iš Sovietų sąjungos laikotarpio paveldėta institucinė ir organizacinės socialinės apsaugos sistema turėjo įtakos socialinių paslaugų ypatumui;

Socialinių paslaugų paskirtis ir tikslas (tikslas - klientų socialinė reabilitacija ir integracija į visuomenę);

Klientai (klientais jie tampa tik atlikus jų paslaugų poreikio vertinimą – savarankiškumo ir finansinis vertinimas);

Europos Komisija ragina valstybes nares skirstant išteklius socialines investicijas įtraukti į socialinės politikos formavimą, t. y. daugiau dėmesio skirti tokioms socialinės politikos sritims, kaip vaikų priežiūra, švietimas, mokymas, aktyvi darbo rinkos politika, parama apsirūpinant būstu, reabilitacija.

Socialinių paslaugų infrastruktūros apimtis ir struktūra (įstaigų skaičius ir profilis);

Socialinių paslaugų tinklas - įvairaus tipo ir pavaldumo, įvairioms klientų grupėms skirtų socialinių paslaugų institucijų sistema ir funkcionavimas tam tikroje teritorijoje.

Socialinė atskirtis siaurąja prasme - socialinė atskirtis siejama su materialinių išteklių ir profesinių įgūdžių, kurie leistų padidinti tuos išteklius, trūkumu (skurdas, menkas išsilavinimas, profesinės patirties stoka ir t. t.). Šiuo atveju kalbama apie ilgalaikius bedarbius ir marginalines visuomenės grupes: benamiai, narkomanai, kitomis priklausomybės ligomis sergantys asmenys.

Objektyvias priežastis nulemia neigiamas visuomenės požiūris į tam tikras socialines grupes.

nevyriausybinių organizacijų veikloje dominuoja gerovės paslaugų teikimas: 30% dirba švietimo srityje, 20% – sveikatos, 18% – socialinių paslaugų teikimo srityje.

heterogeniškumas - tiek teikėjas, tiek klientas yra žmonės, turintis gyvenimo patirtį, emocijas nuostatas, gyvenimo vertybes. Kiekvieną kartą, teikiant tą pačią paslaugą susiduriama su skirtingų žmonių patirtimi bei įsitikinimais;

senėjimas - paslaugos senėjimas pasireiškia tuo, jog paslauga nepasiduoda „sandėliavimui“ ar „archyvavimui“. Paslauga teikiama tik tuomet, kai yra klientas ir jam šiuo metu teikiama reikiama paslauga.

  • Microsoft Word 58 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (3053 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Socialinių paslaugų sistemos raida
    10 - 3 balsai (-ų)
Socialinių paslaugų sistemos raida. (2017 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialiniu-paslaugu-sistemos-raida.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 20 d. 10:46
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema