Socialinių paslaugų vertinimas


Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Dažniausiai paplitę psichikos ir elgesio sutrikimai bei juos Lemiantys veiksniai. Statistika apie psichinių ligų paplitimą. Psichikos ir elgesio sutrikimus lemiantys veiksniai. Dažniausiai paplitę psichikos ir elgesio sutrikimai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų tikslai, uždaviniai, teikimo principai, klientūra Organizatoriai. Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Socialinių paslaugų kokybė gerinant pacientų priėmimą Psichikos sveikatos centre. Socialinių paslaugų kokybės gerinant pacientų priėmimą psichikos sveikatos centre tyrimo analizė ir apibendrinimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Cituota ir naudota literatūra. Priedai. Priedas. Anketos klausimynas. Paveikslai Diagramos Diagrama. Respondentų amžiaus grupių pasiskirstymas. Diagrama. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Diagrama. Respondentų išsilavinimas. Diagrama. Respondentų lankymosi laikotarpis psichikos sveikatos centre. Diagrama. Priemonės, kurių ėmėsi respondentai dėl savo ligos. Diagrama. Šaltiniai, iš kurių respondentai sužinojo apie psichikos sveikatos centrą. Diagrama. Asmenys, pasiūlę respondentams apsilankyti psichikos sveikatos centre. Diagrama. Respondentų lūkesčiai kreipiantis į socialinį darbuotoją. Diagrama. Socialinio darbuotojo veiklos vertinimas psichikos sveikatos centre. Diagrama. Socialinio darbuotojo pagalbos reikšmingumas pacientams, turintiems psichikos sutrikimų. Diagrama. Respondentų apsilankymai psichikos sveikatos centre. Diagrama. Respondentų pageidavimai dėl savo artimųjų lankymosi kartu į psichikos sveikatos centrą. Diagrama. Respondentų papildomų paslaugų pageidavimai. Diagrama. Socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų vertinimas. Diagrama. Socialinio darbuotojo atsižvelgimas į respondentų poreikius. Diagrama. Respondentų savijauta psichikos sveikatos centre. Diagrama. Respondentų nurodyti asmenys ir institucijos, kur kreiptųsi dėl iškilusių nesklandumų psichikos sveikatos centre. Diagrama. Respondentų pasiūlymai psichikos sveikatos centrui.

Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto socialinės rūpybos ir socialinės pedagogikos katedros Socialinio darbo specialybės Neakivaizdinių studijų skyriaus studentės Daivos Butkytės baigiamojo darbo “Socialinių paslaugų kokybė gerinant pacientų priėmimą psichikos sveikatos centre”, kurio vadovas Juozas Kairys, parengto 2008 m.

Šio darbo objektas yra socialinių paslaugų kokybės vertinimas priimant pacientus į psichikos sveikatos centrą.

Darbo tikslas – išanalizuoti socialinių paslaugų kokybę, priimant pacientus psichikos sveikatos centrą.

Šio darbo uždaviniai:

Išanalizuoti dažniausiai paplitusius psichikos ir elgesio sutrikimus bei juos lemiančius veiksnius.

Pateikti socialinių paslaugų teorinę sampratą.

Apibūdinti socialinio darbuotojo paslaugų kokybę gerinant pacientų priėmimą psichikos sveikatos centre.

Išanalizuoti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų kokybę gerinant pacientų priėmimą psichikos sveikatos centre.

dokumentų analizė, siekiant pateikti statistinius duomenis apie psichinių ligų paplitimą bei socialinių darbuotojų veiklą Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros Psichikos sveikatos centre.

anketinės apklausos duomenų analizė, siekiant atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį teikiant socialines paslaugas psichinę negalią turintiems žmonėms psichikos sveikatos centre.

Tyrimo charakteristika – siekdama išsiaiškinti Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinio darbuotojo vaidmenį teikiant socialines paslaugas psichikos negalią turintiems žmonėms buvo parengta anketa, kurią sudaro 20 klausimų. Anketinė apklausa buvo atlikta Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre. Apklausoje dalyvavę respondentai yra šio centro lankytojai. Apklausa vyko 2008 m. kovo mėnesį. Tyrimo metu buvo išdalinta 80 anketų ir gauta 70 užpildytų anketų

Pagrindinė išvada: Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre socialinio darbuotojo veikla yra labai svarbi, teikiant socialines paslaugas psichinę negalią turintiems žmonėms, tenkinant jų poreikius, organizuojant užimtumo terapijos grupės veiklą, teikiant praktinę pagalbą jo šeimai, integruojant psichinę negalią turinčius žmones į visuomeninį gyvenimą.

Tikriausiai tokių individų dar padaugės senstant populiacijai, blogėjant socialiniams sąlygoms, vykstant neramumams. Jau dabar psichikos sutrikimai reprezentuoja keturias iš dešimties svarbiausių negalios priežasčių pasaulyje. Tai susiję su didžiule kaina, kalbant apie žmonių skurdą, negalią ir ekonominius nuostolius.

Apskaičiuota, kad psichikos ir elgesio sutrikimai sudaro 12% visų ligų pasaulyje, nors psichikos sveikatai skiriamų lėšų biudžetas daugelyje šalių sudaro mažiau nei 1% visų išlaidų sveikatai. Santykis tarp ligų skaičiaus ir išlaidų ligoms gydyti aiškiai neproporcingas. Daugiau nei 40% šalių nėra psichikos sveikatos politikos, o per 30% valstybių nėra psichikos sveikatos programos. Daugiau nei 90% šalių nėra psichikos sveikatos politikos, į kurią būtų įtraukti vaikai ir jaunuoliai. Be to, sveikatos planuose psichikos ir elgesio sutrikimam s dažnai skiriama kur kas mažiau dėmesio nei kitoms ligoms, dėl to ligoniai ir jų šeimos patiria rimtų ekonominių sunkumų.

Kadangi aš dirbu Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre, tai ir lėmė mano praktikos pasirinkimo vietą. Praktiką aš atlikau šios įstaigos psichikos ir sveikatos centre.

Šios temos pasirinkimą lėmė noras įsigilinti į Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros Psichikos sveikatos centro veiklą, apžvelgti šio centro socialinių darbuotojų, teikiamas socialines paslaugas, ištirti psichinę negalią turinčių žmonių poreikius, jų nuomonę apie šio centro svarbą.

anketinė apklausa, siekiant atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį teikiant socialines paslaugas psichinę negalią turintiems žmonėms psichikos sveikatos centre.

Tyrimo charakteristika – siekdama išsiaiškinti Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinio darbuotojo vaidmenį teikiant socialines paslaugas psichikos negalią turintiems žmonėms buvo parengta anketa, kurią sudaro 20 klausimų. Anketinė apklausa buvo atlikta Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre. Apklausoje dalyvavę respondentai yra šio centro lankytojai. Apklausa vyko 2008 m. kovo mėnesį. Tyrimo metu buvo išdalinta 80 anketų ir gauta 80 užpildytų anketų.

Ieškodama efektyvių socialinių paslaugų teikimo būdų psichinę negalią turintiems žmonėms, darbo autorė šiame baigiamajame darbe realizuoja šias įgytas profesines kompetencijas:

Geba išsiaiškinti priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas.

Vertina išteklius ir parenka tinkamą paramos modelį.

Išmano planavimo metodiką ir planuoja įvairių rūšių socialines paslaugas.

Teikia socialines paslaugas pagal kliento poreikį.

Geba įtraukti socialinius partnerius į kliento problemų sprendimą.

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2015 m.
  • 49 puslapiai (9554 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vaida
  • Socialinių paslaugų vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Socialinių paslaugų vertinimas. (2015 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialiniu-paslaugu-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 06 d. 10:25
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo