Socialinių problemų sprendimo paradigmos


Pedagogikos konspektas. Socialinių problemų sprendimo paradigmos. Socialinės pedagoginės problemos. Socialinis ugdymas. Socialinio ugdymo funkcijos. Vaikų ir paauglių socialinės reabilitacijos sistema. Pagalbos vaikams ir paaugliams koncepcija. Vaikų ir paauglių socialinės reabilitacinės pagalbos sistemos kūrimas. Pagalbos tarnybų organizavimo principai. Pagrindiniai uždaviniai. Bendroji pagalbos struktūra. Reabilitacijos objektai ir subjektai.


Socialinės pedagogikos tyrinėjimų sritis - žmogaus ir aplinkos sąveika. Žinių visuomenėje žmogaus ir visuomenės santykiai yra sudėtingi. Šių santykių sudėtingumą apsprendžia tai, jog žmogus yra biosocialinė būtybė. Biologinis pradas atsiranda paveldėjimo keliu ir įgimtomis aplinkybėmis (nėštumo metu motinos patirtos traumos, pergyvenimai ir kt.). Socialinis pradas prasideda ir kinta žmogaus realaus gyvenimo kelyje, ugdymo, bendravimo, veiklos socialinėje aplinkoje procese. Abu šie pradai tarpusavyje susiję ir vieni kitiems daro poveikį. Dėl to žmogus ir sudėtingas, sunku jį pažinti ir daryti jam poveikį.

Asmenybė formuojasi socializacijos procese. Žmogus, gyvendamas žmonių bendrijoje, įsisavina žmonijos sukurtą kultūrą ir tampa tos žmonių bendrijos pilnavertis narys. Tik visuomenėje gyvendamas žmogus gali ugdyti savo fizines, intelekto ir dvasines galias.

Žiniomis pagrįstos ekonomikos spartus kūrimas paaštrino tokias socialines problemas kaip nedarbas, socialinė atskirtis ir skurdas. Tos problemos tampa socialinėmis ir edukacinėmis (švietimo) problemomis. Todėl tapo būtina pakoreguoti švietimo strategiją. Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 metams nuostatose švietimo misijai priskiriama ir socialinio ugdymo funkcijos: mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.

sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui mokytis visų tipų mokyklose;

užtikrinti, kad visi vaikai iš socialiai remtinų šeimų turėtų sąlygas pasirengti mokyklai ir ją lankyti, o nuo trejų metų nemokamai lankyti ikimokyklines įstaigas;

piniginę paramą šeimai sieti su tėvų pareiga rūpintis savo vaikų ugdymu;

įgyvendinti papildomo pedagoginio ir socialinio darbo su problemų turinčiais vaikais programas;

gerinti socialinių pedagogų rengimą ir jų materialinį aprūpinimą ir kt.

Mokytis visą gyvenimą - viena iš svarbiausių XXI amžiaus nuostatų. Švietimo tikslas nėra tik tobulinti žinias ar įgūdžius, bet ir kurti gerus individo, grupių ir tautų santykius. Todėl suaugusiųjų švietimas greitai besikeičiančiame pasaulyje padeda žmogui kaupti socialinę patirtį.

  • Pedagogika Konspektai
  • 2014 m.
  • Alma
  • 7 puslapiai (1567 žodžiai)
  • Pedagogikos konspektai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Socialinių problemų sprendimo paradigmos
    10 - 2 balsai (-ų)
Socialinių problemų sprendimo paradigmos. (2014 m. Gegužės 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialiniu-problemu-sprendimo-paradigmos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:07