Socialinių programų rengimas ir administravimas


Klausimai socialinių programų rengimo ir administravimas. Programa. Kuo jie skiriasi ? Pagal klases. Pagal tipą. Kaip vykdoma projekto vadyba ? Kodėl būtina valdyti projektus. Kodėl būtina valdyti. Projekto pradžia ir situacija po projekto. Svarbiausi aspektai. Pati įmonė. Projekto struktūra. Kaip suplanuoti rizika. Projekto planavimas. Bendras galutinis projekto planas. Projekto biudžetas.


Žinių, įgūdžių ir metodų taikymas, norint pasiekti nustatytus ir laukiamus projekto tikslus.

Viso projekto (koordinatorius ir kiekvienas partneris);

Vidinis valdymas (techninis, finansinis ir teisinis)

Projekto ir jo darbo apimtys bei kaštai;

Reikalavimų projektų terminams, biudžetui, ištekliams ir kokybei griežtumas;

Identifikuojant projektą, neišvengiamai tenka pagalvoti, kam jis skirtas, kieno problemas sprendžia, kam skirta projekto nauda. Įmonių atveju pagrindine tiksline grupe visuomet bus pati įmonė, nes pirmiausia įmonės reikmėms skirtas projektas.

Projekto struktūra glaudžiai susijusi tiek su programos, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, tikslais ir uždaviniais, tiek su paties projekto priežasčių ir padarinių logika.

Projektas prisideda prie programos tikslų ir uždavinių pasiekimo tiek, kiek jis pasiekia numatomas pasekmes ir poveikį.

Prielaidoms ir rizikai būdingos šios savybės. Kas yra rizika? Rizikos analizė. Rizikos rūšys. Kaip suplanuoti riziką?

tikimasi, kad prielaidos pasireikš (arba rizika nepasireikš), tačiau to užtikrinti neįmanoma.

Rizikos analizė atliekama ne tik rengiant projekto planą ir darbinius dokumentus, bet ir visuose projekto rengimo etapuose.

Atsakomybės matricoje santykiams atskleisti pasirenkami atitinkami simboliai.

Už projekto veiklas gali būti atsakingi paraiškos teikėjas, jo darbuotojai arba samdomi konsultantai ar įmonės. Visi asmenys, atsakingi už tam tikras atsakomybės sritis, sudaro projekto komandą, kuriai gali vadovauti projekto vadovas.

Taip pat projekto komandoje gali būti numatyti asmenys, atsakingi už:

Biudžetas turi būti sudaromas taip, kad patenkintų projekte įgyvendinamų veiklų finansinius poreikius.

Jo sudarymas yra vienas svarbiausių projekto rengimo etapų, nuo biudžeto aiškumo ir tikslumo nemažai priklauso projekto sėkmė

Sudarant projekto biudžetą, pirmiausia apibrėžiamos numatomos veiklos. Projekto veiklos privalo būti orientuotos į projekto tikslą ir uždavinius bei užtikrinti jų pasiekimą.

Trečia, nustatomos projektui įgyvendinti būtinos materialios ir nematerialios investicijos. Pavyzdžiui, projekto įrengimai, darbai, įvairių paslaugų pirkimas ir pan.

Ketvirta, įvertinamos konsultavimo (išorės konsultantų, ekspertų) išlaidos. Tai gali būti projekto valdymo paslaugų pirkimas, techninių dokumentų rengimo, kokybės sistemos diegimo išlaidos ir pan.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1844 žodžiai)
  • Kristina
  • Socialinių programų rengimas ir administravimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Socialinių programų rengimas ir administravimas. (2016 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialiniu-programu-rengimas-ir-administravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:26
×