Sociologijos aprašymai

32 dokumentai
Vaikų socialinis ugdymas
Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas ikimokyklinije istaigoje. Įvadas. Mokslininkai apie vaiko socializacija. Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas. Literatūra.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 31
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 11 25
Interviu Kaip jaučiatės baigdama mokyklą?
Studento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Kliento inicialai. Kliento lytis. Kliento amžius. Interviu tikslai Sužinoti kaip jaučiasi klientė baigdama mokyklą.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 10 23
Lyts socialiniai lyčių santykiai
LYTIS. Socialiniai lyčių santykiai. Socialinė ir biologinė lytis. Biologiniai lyčių skirtumai. Biologinis lyčių elgsenos pagrindimas ir jo kritika. Socialinis lyčių elgsenos pagrindimas. Sociologinės lyčių teorijos lyčių vaidmenys ir ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2014 03 26
Atvejo aprašymo struktūra
Atvejo aprašymo struktūra bendri duomenys. Veiksniai , apibūdinantys individą. (. . vaikai , santykiai religiniai įsitikinimai ekožemėlapiai , genogramos ir jų analizė ). Veiksniai apibūdinantys artimiausius klientui asmenis draugai , ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2017 03 11
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 04
Visuomeninės aplinkos pritaikymas judėjimo negalią turintiems asmenims
Minčių žemėlapis. „Visuomeninės aplinkos pritaikymas judėjimo negalią turintiems asmenims“. Literatūros šaltiniai.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2013 12 28
Interviu proceso aprašymas
Interviu proceso aprašymas. Interviu tikslas. Aprašymas sužinoti kokia yra kliento istorija, patekimo į įstaigą priežastys, sužinoti priežastis, dėl kurių atliekama nuolatinė priežiūra ir dabartines žmogaus problemas. Interviu ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 05 06
Žaidimų įvairovė pažinimo konpetencijos ugdymui Praeities ir dabarties technika
Žaidimų įvairovė pažinimo konpetencijos ugdymui Praeities ir dabarties technika „ Surask profesijos automobilį “. „ Lėktuvas “. „ Pažintis su automobiliu “. „ Taksi “. „ Traukinukas “. „ Laivas audroje “. „ Spalvota ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2015 12 19
Socialinio darbuotojo veikla
Apibendrintai galima teigti, kad žmogaus poreikiai yra prigimtiniai, patenkinus žemesnio lygio – fiziologinius poreikius- galima tikėtis socialinių poreikių. Todėl socialinis darbas dažniausiai yra nukreipiamas į būtinų žmogui ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2016 04 01
Paraiška finansinei paramai gauti Vaikų popamokinio užimtumo centras
Organizacijos veiklos sritis. Atsakingas asmuo vardas , pavardė ir pareigos. Adresas Kelmės raj. Tytuvėnai Piliakalnio 10 Telefonas 427 56236 Faksas 427 56236 El. paštas audrone gmail. Tikslai ir uždaviniai Tikslas. Laukiami rezultatai. Veiklos ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2015 12 19
Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje
Įvadas. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje. Vietos valdžios ir trečiojo sektoriaus bendradarbiavimas. Lazdijų vietos savivaldos atstovo interviu analizė. Išvados.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2014 05 07
Personalo valdymas aprašymas
Personalo vadybos samprata. Personalo valdymo aplinka. Personalo valdymo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas organizacijoje.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 01 12
Šeimos ataskaitos aprašymas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacija. Šeimos narių priklausomybė grupėms, organizacijoms, ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2013 10 10
Socialinių mainų teorija
Kaip teigia socialinių mainų teorijos kūrėjas Peter Blau (1964) veikėjų elgesys yra orientuotas į konkretaus tikslo ar atpildo siekimą bei lemia specifinių elgesio krypčių/modelių pasirinkimą. Socialiniai veikėjai pasirenka veiklos ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 01 02
Subkultūros banglai forsai skinai hipsteriai baikeriai
Subkultūra. Subkultūrų rūšys. Banglai. Išorinė išvaizda. Vidinė kultūra. Bendravimas. Laisvalaikis. Lyčių įvairovė subkultūroje. Hiphopas. Forsai (gezaiGotai. Skinai. Hipsteriai. Baikeriai.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2016 08 06
Šeimos situacijos vertinimas ir pagalbos plano parengimas
Šeimos situacijos vertinimas ir pagalbos plano parengimas. Kam iškilo problema. Kodėl būtent dabar. Kiek yra pasiruošta pasikeitimui. Kokia yra problema. Nepriežiūrą , visapusišką nesirūpinimą. Vyras naudoja smurtą prieš žmoną. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2017 11 23
Socialinės reklamos kūrimas Kovokim prieš patyčias kartu
Trumpai apie laidą. Socialinė reklama. „Kovokim prieš patyčias kartu“. Trumpai apie laidą. Tikslas. Veikiančios grupės. Vizualinė medžiaga. Rizika.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 12 10
Žiniasklaida ir komunikacijos aprašymas
Žiniasklaida ir komunikacijos Žiniasklaida . Televizija ir skaitmeninė erdvė. Žiniasklaidos svarba ir poveikis visuomenei.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2016 10 14
Aktyvaus mokymosi metodai
Vietoj “Mokymo pasakojant” pradėkite temą klausimu, kuris atveria kelią naujos medžiagos išdėstymui. Studentai dirba porose arba mažose grupėse, ieškodami atsakymo į klausimą ar klausimų seriją, remdamiesi patirtimi, sveiku protu ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2017 01 05
Diskriminacija Lietuvoje
Ekonominiai pokyčiai Lietuvoje buvo labai reikšmingi požiūrio į darbą kitimui. Suirus centralizuotai ūkio sistemai, daugelis įmonių prarado produkcijos realizavimo rinkas, nemaža dalis bankrutavo, buvo priverstos imtis etatų mažinimo. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 01 02
Jaunimo požiūris į šeimą aprašymas
Teorinės prieigos. Šio straipsnio autorės Elvyra Acienė, Ramutė Čepienė jau prieš keletą metų tarptautinio tyrimo „Jaunų žmonių požiūris į šeimą“ kontekste atliko išsamų tyrimą, atskleidžiantį, kaip jaunimas vertina ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 12 07
Metodiniai nurodymai socialinių mokslų kursinių darbų rengimui
Bendroji dalis. Teisės ir pareigos. Kursinio darbo autoriaus teisės ir pareigos. Katedros teisės ir pareigos. Temos pasirinkimas, vadovavimas kursiniam darbui. Kursinio darbo struktūra. Titulinis lapas. Santraukos lietuvių ir anglų kalba. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2018 02 14
Probleminės situacijos aprašymas: Pasitikėjimo savimi stoka
Probleminės situacijos aprašymas.Problema - Pasitikėjimo savimi stoka.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 15
Reabilitacijos organizavimas
Reabilitacijoje dalyvauja medicinos, socialinės rūpybos, kultūros, švietimo, teisinės įstaigos ir organizacijos.indikacijų ir kontraindikacijų ambulatorinei poliklinikinei, sanatoriniai reabilitacijai bei namų sąlygomis ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 01 05
Šeimos atvejo aprašymas
Vienas iš įdomiausiu šeimos atvejų X savivaldybėje buvo 2012 metais. Ši šeima buvo pripažinta rizikos šeima dėl to, kad tėvai buvo priklausomi nuo alkoholio ir gyveno tik iš pašalpų, tačiau iš išvaizdos šeima gerai atrodė, ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 05 16
Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija
Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje atvejo studija.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 05 25
Socialinio darbo atvejis: senolių įprasta diena
Socialinio darbo atvejis: senolių įprasta diena.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2018 01 31
Socialinių paslaugų vadyba
Socialinių paslaugų vadyba balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo Įvadas. Socialinių paslaugų vadybos poreikis ir problematiškumas. Socialinių paslaugų tikslai ir vartotojo ypatybės. Socialinių paslaugų ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 05 25
Sociologijos sampratos aprašymas
Sociologija – kasdienybės dalis, jungianti mus kaip individus, bendruomenės ir sociumo narius, tačiau pirmą kartą sėdėdama auditorijoje nenuotuokiau, kas per mokslas tai yra. Nežinojau, jog sociologija padeda mums suprasti vieniems ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 05 28
×