Sociologijos konspektai

81 dokumentas
Socialinio darbo teorija ir metodika
Soc darbo teorijos, sampratos, metodai, tikslai. Teorinio ir empirinio mokslinio darbo sąveika. Socialinių darbuotojų taikomi metodai. Teorijų vertinimo kriterijai. Kas yra socialinis darbas. Soc darbo specifiniai bruožai. Socialinio darbo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 04
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai
10( 2 atsiliepimai )
Mokslo samprata mokslas kaip reiškinys. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Mokslo metodologija ir metodas metodologijos samprata. Tyrimo metodas. Hipotezė. Socialiniai tyrimai socialinių tyrimų samprata. Socialinės ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 142 puslapiai
2012 01 09
Sociologijos konspektas egzaminui
Įvadas Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Klasikinė sociologija Kas laikomas sociologijos pradininku. Kas ir kada “ socialinę fiziką ” pradėjo vadinti sociologijos vardu. Kas turėjo įtakos sociologijos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2015 11 27
Tarpkultūrinė komunikacija
9( 3 atsiliepimai )
Tarpkultūrinė komunikacija. Neverbalinis elgesys tarpkultūrinėje ekspresyvios ir santūrios kultūros. Paraverbalinis elgesys derybose tylos svarba. Paraverbalinis elgesys kalbėjimas paeiliui ir pašnekovo pertaraujamas. Keturi svarbiausi ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 01 28
Socialinė politika konspektas
Valstybinis socialinis draudimas (vsd). Socialinė parama šeimai. Socialinis saugumas. Socialinė apsauga. Socialinė politika apima visas priemones ir veiksmus, nustatytus atliekamus valstybės, kai žmogus bedarbis, serga, turi invalidumą, ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 23
Sociologijos egzaminas
Sociologo įvaizdis paplitęs netikslus ir klaidingas. Ką reiškia Maxo Weberio teiginys, kad “sociologija yra “laisva nuo vertinimų”? Kodėl Bergeris teigia, kad sociologo kaip statistiko įvaizdis nėra vien žmonių “fantazijos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 03 20
Bendruomenės socialinė veikla
Darbas su bendruomene - vienas iš socialinio darbo metodų Individualus socialinis darbas. Socialinis darbas su grupe. Darbas su bendruomene. Bendruomenė – kaip koncepcija gali būti apibrėžta iš daugelio kampų – nėra vieningo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 06 03
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 12 20
Socialinio darbo metodų konspektas
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Struktūrinis funkcionalizmas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Kognityvinė teorija. Krizės intervencijos teorinis modelis. Sisteminis socialinio darbo modelis. Klasikiniai socialinio darbo metodai. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 133 puslapiai
2016 12 30
Sociologija konspektas
Įvadas į sociologiją. Sociologijos apibrėžimas. Bendra sociologinė pozicija. Sociologijos ir kiti mokslai. Sociologijos teorijos raida. Paradigmos ir teorijos sąvokos. Šiuolaikinės sociologijos teorinės paradigmos. Teorinės dilemos: ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 07 31
Socialinis bendravimas
Įvadas. Žmogus su negalia. Bendravimas su psichinę negalią turinčiais žmonėmis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 10 28
Asocialaus elgesio psichologija
Asocialus elgesio samprata. Asocialus elgesys yra skirstomas į lygmenų faktorius. Normalaus elgesio kriterijai. Skiriami grupes pagrindiniai požymiai. Sociokognityvinių ir bendravimo gebėjimų stoka. Rizikingas seksualinis elgesys. Depresija. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2012 11 10
Socialinės politikos konspektas
Socialinės politikos kurso egzamino klausimai. Socialinės politikos apibrėžimas. Socialinės politikos tikslai , priemonės , rezultatai. Socialinės politikos atsiradimo prielaidos bei raidos etapai. Ideologinės nuostatos socialinės politikos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 03 26
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje: klausimai ir atsakymai
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje. Yra labiau nukreipta į nukrypimo diagnozavimą ir koregavimą , nei į aplinkos pritaikymą skirtingumo. Kaip ir ką socialinio darbo praktikoje įgalina , apsaugo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 09 10
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 18
Klausimai atsakymai sociologijos testui
Visuomenė sociologinėje perspektyvoje ir sociologijos teorijos. Nurodykite sociologinės analizės lygius. Kokie veiksniai sąlygojo sociologijos mokslo atsiradimą. Kas yra sociologija ? Sociologijos objektas , dalykas ? Socialinės jėgos ? ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 04 07
Socialinio darbo proceso etapai
Įvadas. Socialinio darbo proceso samprata. Socialinio darbo procesas. Vertinimas ir įvertinimas. Planavimas. Tiesioginė ir netiesioginė veikla. Baiga. Išvados. Literatūra.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 03 13
Mokslo samprata
Mokslo saprata. Metodologija. Empyrinis tyrimas. Pasiruošimas tyrimui. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų samprata. Atvejo studija. Graunded teorija. Eksperimentas. Sociometrinė apklausa. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 02 23
Sociologijos įvadas
Sociologijos teorijos samprata ( klausimai paž. Taigi sociologija – tai mokslas apie visuomenę. Sociologijos sritys. Sociologijos šakos. Sociologiniai tyrimai. Tyrimai būna. Kiekybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Vertybės samprata. Amžinos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 10 20
Smurtas kaip socialinė problema
Patyčios, smurtas kaip socialinė problema. Tėvų ir vaikų santykių specifiškumas. Kadangi vaikai yra priklausomi nuo tėvų, todėl negali nepaklusti tėvų reikala-vimams. Smurtinio tėvų elgesio formos ir jas apibūdinantys veiksmai. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2014 05 07
Socialinės paramos egzamino pasiruošimo klausimai ir atsakymai
Apibūdinkite kas tai yra socialinė parama. Į kokias grupes galime skirstyti socialinę paramą. Kokie teigiami ir neigiami socialinės paramos aspektai. Kaip suprantate altruizmo sąvoką. Kokios psichologijos teorijos aiškina altruistinio ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2019 01 02
Kas yra sociologija?
Kas yra sociologija. Ankstyvieji teoretikai. Konfliktų teorijų rakursai. Socialinio veiksmo teorijų rakursai. Simbolinis interakcionizmas. Lytis ir seksualumas. Lytis ir biologija natūralios skirtybės. Lyčių socializacija. Socialinis ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2015 12 02
Socialinis darbas su šeima
Pradedančiojo vadovas pirmam šeimos intervių, orientuotame į problemą. Pokalbis telefonu. Hipotezės kūrimas. Pasisveikinimas. Socialinė fazė. Problemos nustatymas. Šeimos elgesio modelių stebėjimas. Tikslų nustatymas. Kontrakto ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 23
Socialiniai vaidmenys konspektas
Socializacija – tai procesas , kurio metu yra suvokiamos ir perimamos visuomenės socialinės normos bei vertybės. Bendravimas ir socialinių vaidmenų atlikimas. Vaidmenų konfliktai ir derinimas. Savitikros užduotys. Kopijuojant imituojant ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 06 22
Sociologija, kiekvienam reikalingas mokslas
Sociologija – kiekvienam reikalingas mokslas. Pagrindinės sąvokos. Sukonstruokite savąją sociologijos mokslo apibrėžtį. „Mąstyti sociologiškai reiškia turėti puikią vaizduotę?“. Sociologijos esmė pagal A. Giddens. Sociologija ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2013 07 17
Mobingas organizacijoje
Įvadas. Kas yra mobingas? Ar turi įtakos mobingui nacionalinis mentalitetas? Kokios mobingo priežastys? Kokią įtaką mobingas turi organizacijai? Kaip kovoti su mobingu? Išvados.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 10 19
Socialinio darbo teorija ir praktika (2)
Socialinio darbo teorija ir praktika bendroji dalis . Įvadas į kursą. Socialinio darbo filosofija ir samprata. Socialinio darbo apibrėžimas. Socialinio darbo misija ir tikslai. Socialinio darbo istorinė apžvalga. Fizinė gerovė maistas , ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2017 10 31
Socialinė pagalba
Kada reikalinga socialinės pagalbos komanda. Teikiant kompleksinę pagalbą. Dažniausiai pasitelkiant komandą. Kaip galėtumėte apibūdinti socialinės pagalbos komandą ? Kokie komandinio darbo privalumai ir trūkumai Gerai dirbanti komanda ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 10 01
Socialinio darbuotojo profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai , jų vertinimas. Socialinio darbuotojo vykdomos veiklos , jų tikslai Socialinio darbuotojo pagrindiniai veiklos tikslai. Išskiriamos šios pagrindinės socialinio darbuotojo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 11 10
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo