Sociologijos kursiniai darbai

221 dokumentas
Socialinis projektas privačių senelių namų įkūrimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Privačių senelių namų „žiburys“ įkūrimas. Projekto santrauka. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Vizija:. Misija:. Tikslas. Uždaviniai:. Marketingo plano elementai. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 03 09
Socialinės rizikos šeimos
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinės rizikos šeimų analizė teoriniu aspektu…. Socialinės rizikos šeimų samprata. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų rizikos ir sociodemografiniai veiksniai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 28
Narkomanija kaip socialinė problema
Šio darbo tikslas išsiaiškinti narkotikų vartojimo priežastis ir kaip narkomanija veikia mūsų visuomenę. Įvadas. Teorinė dalis: priklausomybė. Priklausomybė nuo narkotikų. Narkotikų istorija. Narkomanija kaip socialinė problema. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 02 09
Tiriamojo darbo organizavimas
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio sampratos ir lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Įvaizdžio samprata ir jį lemiantys veiksniai. Įvaizdžio struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo aktualijos ir formavimo procesas. Ab seb banko ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 02 17
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 03 01
Emigracijos problema Lietuvoje
Emigracija. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Likusioji namuose šeimos dalis. Emigracijos padariniai. Imigracija lietuvoje. Grįžtantys ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 12
Socialiai atsakinga veikla UAB Senukai
Uždarosios akcinės bendrovės „senukai“ socialiai atsakinga veikla. Įvadas. Uab „senukai“ socialiai atsakingos veiklos aspektai. Uždarosios akcinės bendrovės „senukai” veikla. Uab „senikai” socialiai atsakinga veikla. Uab ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 13
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 26
Socialinių paslaugų kokybės analizė Alytaus savivaldybėje
Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinių paslaugų sistema. Socialinių paslaugų teikimo raida. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija ir rūšys. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 24
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 08
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Specialistų pagalbos galimybės moterims patyrusioms smurtą šeimoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Smurto prieš moteris šeimoje samprata. Smurto prieš moteris šeimoje formos, paplitimas, padariniai, bei priežasčių analizė. Radikalusis feminizmas: dėl ko vyrauja smurtas prieš moteris šeimoje. Teisinės bazės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 puslapiai
2013 02 21
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Lojalumo sąvoka, lojalaus pirkėjo sąvoka, vartotojų lojalumo tipai, prekės ženklo vertės matavimo modelis, vartotojų lojalumą stiprinantys veiksniai, tyriamoji dalis.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 16
Užimtumas Lietuvoje
Užimtumas lietuvoje. Užimtumo problema. Gyventojų užimtumo kriterijai. Užimtųjų kategorijos. Nelegalus užimtumas. Užimtumas didžiojoje britanijoje. Vyriausybės pozicija, jos tikslai ir iniciatyvos. Pagalba bedarbiams ieškant darbo. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 05 03
Laisvalaikio tyrimai
Įvadas. Laisvalaikio bendra charakteristika. Laisvalaikio kokybė. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko laisvalaikis. Paauglio laisvalaikis. Televizija ir internetas - didelė paauglio laisvalaikio dalis. Knygų skaitymas laisvalaikiu. Paauglio mityba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 15
Grožio kultas visuomenėje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Grožio suvokimas. Plastinė chirurgija. Grožio kultas lietuvoje. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo tikslas: sužinoti žmonių nuomonę apie grožio svarbą ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 03 09
Socialinis darbas su šeima Vilniaus savivaldybėje
Įvadas. Šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimos samprata. Lietuvos socialinė politika. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Socialinis darbas su šeima vilniaus savivaldybėje. Socialinės paramos šeimai metodika. Socialinė parama ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 15
Visuomeninis gyvenimas
Visuomenės apžvalga. 4 1. 1. Kas yra asmeninis gyvenimas. 4 1. 2. Kas yra visuomeninis gyvenimas. Kodėl žmogui svarbu gyventi visuomenėje. Svarbiausias žmogaus amžiaus tarpsnis. Paauglių narkomanija - visuomenė problema. Narkomanijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 10 07
Pabėgėlių Integracija Lietuvoje
Įvadas. Pabėgelio samprata. Lietuvoje esančių organizacijų skirtų pabėgialiams integruotis aprašymai. Pabėgėlių priėmimo centras. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 05 11
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 29
Socialinės rizikos šeimos kursinis darbas
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų rizikos veiksniai. Skurdas. Smurtas. Alkoholizmas. Socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos tyrimo analizė. Tyrimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 11 19
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 03
Bendravimas kursinis
Įvadas. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimas-kaip žmonių tarpusavio suvokimas. Bendravimas kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Bendravimas kaip individų sąveika. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas. Tarpasmeninis ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 01 03
Požiūris į šeimą ir santuoką
Požiūris į šeimą ir santuoką. Įvadas. Informacinių šaltinų apžvalga. Šeima. Šeimos funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos vertybės. Santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 11
Eutanazija: už ir prieš? kursinis darbas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Eutanazija. Savanoriška ir nesavanoriška eutanazija. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Eutanazija pasaulio šalyse. Eutanazija Lietuvoje. Bažnyčios požiūris į eutanaziją. Tyrimo analizė. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 01 09
Paauglių problemiško elgesio sprendimo būdai
Įvadas. Paauglių problemiško elgesio teoriniai aspektai. Paauglių problemiško elgesio apraiškos ir priežastys. Paauglių problemiško elgesio prevencija. Bendravimo su paaugliais formos. Neformaliojo ugdymo organizavimo metodai. Paauglių ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 04 26
Šeima ir kartų kaita
Įvadas. Šeima. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Tradicinė ir alternatyvinė šeima. Vaidmenys šeimoje. Kartų kaita. Kartų kaitos samprata. Tėvų ir vaikų santykiai. Senelių ir anūkų santykiai. Senelių ir ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 01 03
Bendravimo ir elgesio kultūra jaunimo tarpe
Įvadas. Kultūringo žmogaus samprata. Jaunimo bendravimo ir elgesio kultūra. Veiksniai formuojantys bendravimo ir elgesio kultūrą jaunimo tarpe. Tiriamoji dalis. Statistinė analizė apie jaunimo požiūrį į elgsenos ir kalbos kultūrą. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 03 27
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 02 07
Ar reikalinga mirties bausmė
Įvadas. Mirties bausmės atsiradimo priežastys. Mirties bausmės samprata. Mirties bausmė lietuvoje. Mirties bausmė pasaulyje. Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai. Mirties bausmės būdai. Budelis. Faktologinė medžiaga. Mirties ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 23
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo