Sociologija (2)

2239 dokumentai
Socialiai atsakinga veikla UAB Senukai
Uždarosios akcinės bendrovės „senukai“ socialiai atsakinga veikla. Įvadas. Uab „senukai“ socialiai atsakingos veiklos aspektai. Uždarosios akcinės bendrovės „senukai” veikla. Uab „senikai” socialiai atsakinga veikla. Uab ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 13
Socialiniai tinklalapiai
Įvadas. Socialiniai tinklalapiai. Socialinių tinklapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda. Socialinių tinklalapių žala. Socialinių tinklapių ateitis. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atsispindės daugelio įvairių žmonių - ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 13
Interneto nauda ir grėsmės. Priklausomybė nuo interneto
Įžanga. Kokie pavojai slypi internete. Kokius etapus praeina interneto vartotojas. Ar gali virtualus bendravimas pakeisti įprastą. Kokie žmonės linkę įsitraukti į virtualų gyvenimą. Potraukis internetui. Vaikai ir internetas. Interneto ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 03 30
Studentų mokymosi motyvacija
Įvadas. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos klasifikacija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Kiekybinis sociologinis tyrimas: apklausos analizė. Tyrimo aprašymas. Tyrimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2011 12 30
Emigracijos problema Lietuvoje
Emigracija. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Likusioji namuose šeimos dalis. Emigracijos padariniai. Imigracija lietuvoje. Grįžtantys ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 12
Intervencija socialiniame darbe
Intervencija individualiame socialiniame darbe. Intervencijos samprata. Intervencijos prielaidos. Intervencijos rūšys. Socialinio darbuotojo veiksmai intervencijoje. Intervencijos aspektai. Kliento pozityvią veiklą skatinančių intervencijų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 10 22
Vaikų dienos centrų veikla
Įvadas. Vaikų dienos centrų juridiniai aspektai. Vaikų dienos centrus reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų dienos centruose teikiamos paslaugos. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Vaikų dienos centrų esmė šiuolaikinėje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2014 04 03
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 26
Emigracija referatas
Įvadas. Migracijos samprata. Migracijos rūšys ir tikslai. Emigracijos iš lietuvos raida. Emigracija atkūrus nepriklausomybę. Emigracijos priežastys. Tyrimo metodika. Tyrimo imties charakteristika. Emigracijoje praleistas laikas. Kalba – ...
Sociologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 08
Mokslinio straispnio pristatymas
Mokslinio straipsnio tikslas. Moksliniame straipsnyje naudojami metodai. Apklausos eiga su moksleiviais. Apklausos eiga tiriant suaugusiųjų gyvenseną. Moksliniame straipsnyje iškelti uždaviniai. Gauti rezultatai. Išvada. Naudota literatūra.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 11 19
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 03 01
Praktikos dienynas Stacionarinis institucinis socialinis darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Stacionarinis institucinis socialinis darbas profesinės veiklos praktika studento profesinės veiklos praktikos metu savaitės dienynas.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2017 01 05
Skurdas ir socialinė atskirtis referatas
Įvadas. Skurdo reiškinio teorinė analizė. Skurdo lygiai. Skurdas pasaulio kontekste. Skurdo aiškinamosios teorijos. Skurdas kaip socialinė problema. Skurdas bei socialinė atskirtis. Skurdo ryšys su socialine atskirtimi. Individų grupės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 11 02
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
Įvadas. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 22
Motyvacinis laiškas. Pardavimų vadybininko pozicija.
Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į pareigas. Jūsų kompanijos siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją: daugiausiai praktinės patirties turiu pardavimų ir bendradarbiavimo bei bendravimo su klientais srityse, kvalifikaciją ...
Sociologijos laiškai, Laiškas, 1 puslapis
2010 10 20
Latvijos švietimo sistema
10( 2 atsiliepimai )
Latvijos švietimo sistema. Įvadas. Latvijos švietimo politika ir finansavimas. Latvijos švietimo politika. Latvijos švietimo finansavimas. Latvijos švietimo sistemoje vyraujančios teorijos. Latvijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 03 05
Neįgalaus vaiko atvejo analizė
10( 2 atsiliepimai )
Neįgalaus vaiko atvejo analizė. Kokie pasiūlymai? Kokie prioritetai? Kas galėtų padėti įgyvendinti? Ką dar reikėtų išsiaiškinti?
Sociologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2014 09 03
Socialinės rizikos šeima
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenis ir funkcijos dirbant su. Socialinės rizikos šeimomis. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pagalbą. Socialinės rizikos šeimoms. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 11
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 08
Jaunimo subkultūros Lietuvoje
Įvadas. Neformalios organizacijos. Jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - pristatyti ir paanalizuoti šias jaunimo subkultūras ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 05
Praktikos ataskaita Vaikų dienos centras
8,5( 2 atsiliepimai )
Praktikos institucijos pristatymas. Darbas su klientais. Grupinio darbo susitikimo eigos planas. Praktikos įgytos patirties refleksija. Socialinio darbo su grupe veiklos programa. Grupės analizės schema. Grupės narių santykiai,saitai. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 01 19
Socialinio darbuotojo vaidmenys ir funkcijos
Socialinio darbuotojo vaidmenys ir funkcijos. Socialinis darbuotojas kaip socialinių paslaugų tarpininkas. Socialinis darbuotojas kaip socialinių paslaugų tarpininkas. . Tikslas. Socialinis darbuotojas kaip socialinių paslaugų tarpininkas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 02
Akademinės grupės dinamikos analizė, pagal grupinės dinamikos sritis
SDI 3 – 1 grupės dinamikos analizė Komunikacija. Grupės patrauklumas sutelktumas. Socialinės kontrolės elementai. Grupės kultūros samprata.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 09
Italija kultūros dimensijos ir tarpkultūrinė komunikacija
Italija: kultūros dimensijos ir tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai. Įžanga. Italijos kultūros analizė. Trumpa istorinė apžvalga, svarbiausi faktai. Stereotipinis šalies vertinimas. Dimensijos būdingos šalies kultūrai. Neapibrėžtumo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 28
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas Socialinė problema
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas „ iš močiučių skrynių “ vadovas. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto organizacijos. Projekto vykdytojai. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas Problemos analizė. Kam ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 03 27
Tarpkultūrinė komunikacija
9( 3 atsiliepimai )
Tarpkultūrinė komunikacija. Neverbalinis elgesys tarpkultūrinėje ekspresyvios ir santūrios kultūros. Paraverbalinis elgesys derybose tylos svarba. Paraverbalinis elgesys kalbėjimas paeiliui ir pašnekovo pertaraujamas. Keturi svarbiausi ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 01 28
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacija
Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Požiūrių į kvalifikacijos tobulinimą apžvalga. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 06 18
Socialinių paslaugų kokybės analizė Alytaus savivaldybėje
Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinių paslaugų sistema. Socialinių paslaugų teikimo raida. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija ir rūšys. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 24
Sociologija atvejo analizė
Atvejo aprašymas. Kliento apibūdinimas. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento problemos sprendimo planas. Baiga.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 09 24
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema