Sociologija (3)

2289 dokumentai
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 04
Krizių intervencija situacijos analizė
Terminų žodynas. Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 10 09
Šeima referatas
Įvadas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada. Literatūros sąrašas. Šeimoje prasideda žmogaus gyvenimas, išmokstama gerbti ir mylėti savo tėviškę, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 06 10
Socialinio darbuotojo veikla socialinės globos namuose
Įvadas. Socialinės globos namų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla n socialinės globos namuose praktiniu aspektu. Išvados.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2015 12 28
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
Socialinio darbo praktika mokykloje
Pažintinės socialinio darbo praktikos ataskaita. Praktikos vieta: Všį „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Asmeninės jausmų refleksijos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2013 05 10
Sociologijos konspektas egzaminui
Įvadas Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Klasikinė sociologija Kas laikomas sociologijos pradininku. Kas ir kada “ socialinę fiziką ” pradėjo vadinti sociologijos vardu. Kas turėjo įtakos sociologijos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2015 11 27
Įmonės „SEB“ socialinė atsakomybė
Įvadas. Ab „Seb“ veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė aplinkoje. Socialinė atsakomybė visuomenėje. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 05 19
Socialinis darbas su grupe savarankiškas darbas
ASPIRE grupinis darbas. Apžvelgimas ir įvertinimas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 11 09
Socialiniai tinklalapiai referatas
Įvadas. Žmonių bendravimo raida. Socialinių tinklalapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda ir žala. Socialinių medijų ateitis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 17
Užimtumas Lietuvoje
Užimtumas lietuvoje. Užimtumo problema. Gyventojų užimtumo kriterijai. Užimtųjų kategorijos. Nelegalus užimtumas. Užimtumas didžiojoje britanijoje. Vyriausybės pozicija, jos tikslai ir iniciatyvos. Pagalba bedarbiams ieškant darbo. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 05 03
Delfi ir focus metodas
Delfi (ekspertų) ir focus grupių tyrimo strategijos. Strategijų praktinis taikymas. Metodologija. Metodologijai priskirama. Metodas. Interviu tipai. Focus grupių tyrimo samprata. Kokybinis interviu-diskusija. Fokus grupių metodo pagrindiniai ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2013 05 10
Šeimos konsultavimas atvejo analizė
Šeimos konsultavimas atvejo analizė. Įvadas. Atvejo aprašymas. Atvejo analizė. Mano pirmasis patarimas moteriai. Veiklos refleksija. Naudota literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2017 06 24
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Smurtas artimoje aplinkoje
Pagrindinės sąvokos. Smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės. Pagrindines smurto šeimoje formos. Psichologinis smurtas. Seksualinis smurtas. Fizinis smurtas. Moterys nenutraukia santykių su smurtautoju nes. Tikėtina, jog Tu ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 05 06
Smurtas šeimoje skaidrės
Smurtas prieš moteris. Smurto rūšys. Fizinis smurtas. Psichologinis smurtas. Seksualinis smurtas. Ekonominis smurtas. Smurtas prieš vaikus. Pagalba. Informacijos šaltiniai.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 18
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Socialinis darbas su vaikais
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimo ypatumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Įvadas. Individualus ir grupinis darbo metodai socialiniame darbe. Socialinio darbo profesijos specifika. Socialinio darbo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 90 puslapių
2012 02 13
Knygos Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija
Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija analizė.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 05 07
Laisvalaikio tyrimai
Įvadas. Laisvalaikio bendra charakteristika. Laisvalaikio kokybė. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko laisvalaikis. Paauglio laisvalaikis. Televizija ir internetas - didelė paauglio laisvalaikio dalis. Knygų skaitymas laisvalaikiu. Paauglio mityba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 15
Negalia
Kas yra negalia? Negalios rūšys. Psichikos negalia. Fizinė negalia. Kompleksinė negalia. Penkios pagrindinės neįgalumo formos. Žmonių turinčių negalią problematika. Neįgaliųjų teisės. Pagalba neįgaliesiems.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2010 09 22
Socialinis darbas vaikų globos namai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 09 10
Specialistų pagalbos galimybės moterims patyrusioms smurtą šeimoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Smurto prieš moteris šeimoje samprata. Smurto prieš moteris šeimoje formos, paplitimas, padariniai, bei priežasčių analizė. Radikalusis feminizmas: dėl ko vyrauja smurtas prieš moteris šeimoje. Teisinės bazės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 puslapiai
2013 02 21
Vaikų socialinis ugdymas
Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas ikimokyklinije istaigoje. Įvadas. Mokslininkai apie vaiko socializacija. Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas. Literatūra.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 31
Humanistinės socialinio darbo teorijos taikymas socialiniame darbe
Socialinio darbo teorijos ir metodai. Darbo tikslas –. Rogers teorijos taikymas. Maslow teorijos taikymas. Maslow poreikiai Fiziologiniai poreikiai. Priklausomybės ir meilės. Maslow poreikių hierarchija. Humanistas – socialinis ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 01 02
Sociologijos tyrimas moksleivių rūkymas
Įvadas. Apklausos rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Anketa.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2013 11 07
Atvejo analizė socialiniame darbe
9,3( 3 atsiliepimai )
Ievos pagrindinės problemos. Socialinio darbo su klientu sudarymas Informacijos rinkimas. Klausimai atvejo analizei. Atvejo analizė socialiniame darbe.
Sociologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2018 04 09
Humanistinė pedagogika
Humanistinė pedagogika – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija.
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 12 19
Individuali reabilitacijos programa planas
Individuali reabilitacijos programa planas. Priemonės Vykdymo terminai Vykdytojai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 31
Moterų smurtas šeimoje
9( 2 atsiliepimai )
Moterų patyrusių smurtą šeimoje psichosocialinės problemos. Įvadas. Smurtas prieš moteris šeimoje, kaip socialinis reiškinys. Smurto prieš moteris samprata. Smurto rūšys. Smurto prieš moteris šeimoje kilmė ir priežastys. Smurto ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 07 03
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!