Sociologija (3)

2239 dokumentai
Įmonės „SEB“ socialinė atsakomybė
Įvadas. Ab „Seb“ veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė aplinkoje. Socialinė atsakomybė visuomenėje. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 05 19
Šeima referatas
Įvadas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada. Literatūros sąrašas. Šeimoje prasideda žmogaus gyvenimas, išmokstama gerbti ir mylėti savo tėviškę, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 06 10
Socialinio darbo vertybės
Socialinio darbo paskirtis, jo misija yra glaudžiai susijusi su vertybėmis. Socialinio darbo vertybės, socialinis darbas – vertybėmis grindžiama veikla – tai įprastos frazės šnekamojoje ir socialinio darbo praktikų kalboje. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 06 16
Socialinis darbas su grupe savarankiškas darbas
ASPIRE grupinis darbas. Apžvelgimas ir įvertinimas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 11 09
Socialiniai tinklalapiai referatas
Įvadas. Žmonių bendravimo raida. Socialinių tinklalapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda ir žala. Socialinių medijų ateitis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 17
Socialinio darbo praktika mokykloje
Pažintinės socialinio darbo praktikos ataskaita. Praktikos vieta: Všį „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Asmeninės jausmų refleksijos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2013 05 10
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 04
Sociologijos konspektas egzaminui
Įvadas Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Klasikinė sociologija Kas laikomas sociologijos pradininku. Kas ir kada “ socialinę fiziką ” pradėjo vadinti sociologijos vardu. Kas turėjo įtakos sociologijos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2015 11 27
Užimtumas Lietuvoje
Užimtumas lietuvoje. Užimtumo problema. Gyventojų užimtumo kriterijai. Užimtųjų kategorijos. Nelegalus užimtumas. Užimtumas didžiojoje britanijoje. Vyriausybės pozicija, jos tikslai ir iniciatyvos. Pagalba bedarbiams ieškant darbo. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 05 03
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Socialinis darbas su vaikais
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimo ypatumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Įvadas. Individualus ir grupinis darbo metodai socialiniame darbe. Socialinio darbo profesijos specifika. Socialinio darbo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 90 puslapių
2012 02 13
Laisvalaikio tyrimai
Įvadas. Laisvalaikio bendra charakteristika. Laisvalaikio kokybė. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko laisvalaikis. Paauglio laisvalaikis. Televizija ir internetas - didelė paauglio laisvalaikio dalis. Knygų skaitymas laisvalaikiu. Paauglio mityba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 15
Negalia
Kas yra negalia? Negalios rūšys. Psichikos negalia. Fizinė negalia. Kompleksinė negalia. Penkios pagrindinės neįgalumo formos. Žmonių turinčių negalią problematika. Neįgaliųjų teisės. Pagalba neįgaliesiems.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2010 09 22
Delfi ir focus metodas
Delfi (ekspertų) ir focus grupių tyrimo strategijos. Strategijų praktinis taikymas. Metodologija. Metodologijai priskirama. Metodas. Interviu tipai. Focus grupių tyrimo samprata. Kokybinis interviu-diskusija. Fokus grupių metodo pagrindiniai ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2013 05 10
Smurtas šeimoje skaidrės
Smurtas prieš moteris. Smurto rūšys. Fizinis smurtas. Psichologinis smurtas. Seksualinis smurtas. Ekonominis smurtas. Smurtas prieš vaikus. Pagalba. Informacijos šaltiniai.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 18
Humanistinė pedagogika
Humanistinė pedagogika – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija.
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 12 19
Krizių intervencija situacijos analizė
Terminų žodynas. Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 10 09
Socialinio darbuotojo veikla socialinės globos namuose
Įvadas. Socialinės globos namų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla n socialinės globos namuose praktiniu aspektu. Išvados.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2015 12 28
Socialinis darbas vaikų globos namai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 09 10
Paraiška projektų konkursui
9( 2 atsiliepimai )
Paraiška projektų konkursui. informacija apie pareiškėją pareiškėjo vardas , pavardė. Telefonas su tarpmiestiniu kodu. Elektroninis pašto adresas. Partnerio organizacijos pavadinimas. Partnerio kontaktai ir atsakingas asmuo. Informacija ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 05 16
Smurtas artimoje aplinkoje
Pagrindinės sąvokos. Smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės. Pagrindines smurto šeimoje formos. Psichologinis smurtas. Seksualinis smurtas. Fizinis smurtas. Moterys nenutraukia santykių su smurtautoju nes. Tikėtina, jog Tu ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 05 06
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbas. Profesijos "Socialinis darbuotojas" aprašas. Socialinio darbo ištakos. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. Socialinio darbo sritys. Socialinis darbas Lietuvoje. Socialinio darbo Lietuvoje etapai. ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 20
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Lojalumo sąvoka, lojalaus pirkėjo sąvoka, vartotojų lojalumo tipai, prekės ženklo vertės matavimo modelis, vartotojų lojalumą stiprinantys veiksniai, tyriamoji dalis.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 16
Poreikiai savianalizė
9( 2 atsiliepimai )
Savianalize. Mano bendrieji žmogiškieji poreikiai. Mano raidos poreikiai. Mano poreikiai, susiję su žmonių skirtumais. Mano poreikiai, kylantys iš socialinių sistemų, kurių dalis esu?
Sociologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 10 19
Šeimos aprašomasis tyrimas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Šeimos padėtis visuomenės požiūriu. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacijai. Šeimos narių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 26
Italija ir italai
Įvadas. Kelios pastabos apie italiją ir italus. Ekonomika. Papračiai. Kaip geriausia visuomenei bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 04 05
Nakvynės namų refleksija
Paskaitų metu sužinojau, kad apsilankysim Klaipėdos nakvynės namuose. Niekada ankščiau neturėjau galimybės apžiūrėti veikiančius nakvynės namus. Dirbant socialinį darbą teko aplankyti nemažai socialines paslaugas teikiančių ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 03 20
Socializacija
Įvadas. Kas yra socializacija? Socializacijos sąvoka. Socializacijos veiksniai. Socializacija vaikystėje. Socializacijos modeliai. Išvados. Literatūra. Socializacija -individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 05 03
Sociologijos tyrimas moksleivių rūkymas
Įvadas. Apklausos rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Anketa.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2013 11 07
Vaikų socialinis ugdymas
Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas ikimokyklinije istaigoje. Įvadas. Mokslininkai apie vaiko socializacija. Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas. Literatūra.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 31
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema