Sociologija (4)

2239 dokumentai
Miestelio bendruomenė
Bendruomenė. Bendruomenės apibrėžimas. Bendruomenių tipai ir rūšys. Bendruomenės reikšmė žmogaus gyvenime. Antašavos miestelio bendruomenė. Antašavos miestelio įsikūrimo istorija. Antašavos miestelio bendruomenės susikūrimas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 10 22
Moterų smurtas šeimoje
9( 2 atsiliepimai )
Moterų patyrusių smurtą šeimoje psichosocialinės problemos. Įvadas. Smurtas prieš moteris šeimoje, kaip socialinis reiškinys. Smurto prieš moteris samprata. Smurto rūšys. Smurto prieš moteris šeimoje kilmė ir priežastys. Smurto ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 07 03
Patyčios mokykloje tyrimas
BOLDS. Netiesioginėmis patyčiomis. Žodinės patyčios. Fizinės patyčios. Elektroninės patyčios arba patyčios kibernetinėje erdvėje –.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 27
Specialistų pagalbos galimybės moterims patyrusioms smurtą šeimoje
Įvadas. Smurto prieš moteris šeimoje samprata. Smurto prieš moteris šeimoje formos, paplitimas, padariniai, bei priežasčių analizė. Radikalusis feminizmas: dėl ko vyrauja smurtas prieš moteris šeimoje. Teisinės bazės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 puslapiai
2013 02 21
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 23
Individuali reabilitacijos programa planas
Individuali reabilitacijos programa planas. Priemonės Vykdymo terminai Vykdytojai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 31
Lietuvos socialinės gerovės scenarijus
Įvadas. Socialinės politikos modeliai. Socialinio darbo plėtros modeliai. Socialinių darbuotojų galimybės įtakoti lr socialinę politiką. NVO, valstybinių ir tarpvyriausybinių organizacijų veikla, formuojant ir įtakojant socialinę ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose
Įvadas. Mobingas kaip neetiški santykiai. Mobingo strategija ir būdai. Mobingo priežastys ir lygmenys. Mobingas kaip diskriminacija darbo vietoje. Mobingo procesas, dalyviai, vaidmenys. Pasekmės. Mobingo intervencija ir prevencija. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 26
Šeimos skyrybos. Jų priežastys. Pasekmės vaikams
Mūsų visuomenėje vis labiau mažėja naujų santuokų ir vis daugėja skyrybų. Skiriasi dažniau jauni žmonės, tačiau koja kojon skyrybos plinta ir vyresnio amžiaus porų tarpe. Ir vieni ir kiti skiriasi dėl jiems svarbių ir aktualių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 06 12
Socialogijos testas
9,7( 3 atsiliepimai )
Klausimai. Marginalas – tai. Žmogus žmogumi tampa. Visuomenė – tai. Vokiečių sociologai K. Marksas ir F. Engelsas visuomenės vystimąsi grindė. Kultūros reiškiniai yra. Strata- tai žmonių susiskirstymas visuomenėje tik pagal. ...
Sociologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 11 28
Sociokultūrinis projektas Giedros vasaros stovykla
Trumpas projekto ,,Giedros vasaros stovykla‘‘ aprašymas. Projekto tikslas – ugdyti socialiai atsakingus bei pilnaverčiai funkcionuojančius visuomenės narius. Pagrindiniai projekto uždaviniai. Prioritetinė projektinės veiklos forma. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2015 01 05
Vaikų dienos centras Atvejo analizė
Insitucijos pristatymas. Atvejo analizė. Vertinimas. Problemos nustatymas ir apibūdinimas. Veiklos planavimas. Plano įgyvendinimo trukmė ir priemonės.
Sociologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 03 14
Apie eutanaziją, bei “užsakomąją savižudybę”
Apie eutanaziją, bei “užsakomąją savižudybę”.
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2015 02 15
Darbo vietos ergonominis ivertinimas
Darbo vietos, įrangos ergonominis įvertinimas. Drėgmės santykis. Apšvietimas. Erdvumas. Patogūs baldai. Patalpų vėdinimas. Akustika. Spalvinė gama.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 28
Smurtas šeimoje tyrimas
9( 2 atsiliepimai )
Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurto šeimoje tipai. Psichologinis smurtas. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Ekonominis smurtas. Tyrimo objektas ir potencialiosios tiriamosios grupės. Smurto ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 12 12
Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Referato vertinimo kriterijai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 15
Pedagogas projektu vadybininkas
Šiandien beveik kiekvienas, net ir profesionaliai nesusiduriantis su vadybos reikalais, suvokia, kas yra projektas. Šiuolaikinėje švietimo sistemoje projektams teikiama ypatinga reikšmė skatina aktyviai jais domėtis mokslininkus, mokytojus ...
Sociologijos esės, Esė, 6 puslapiai
2014 06 18
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Bihevioristinės socialinio darbo teorijos taikymas socialiniame darbe
8,7( 3 atsiliepimai )
Įžanga. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Biheviorizmo sąvoka. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo teorija. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Socialinio išmokimo teorija. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 29
Knygos Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija
Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija analizė.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 05 07
Pasitikėjimas savimi ir jo įtaka
Įvadas. Kas yra pasitikėjimas savimi. Pasitikinčio savimi žmogaus gestai ir kalba. Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi ir aplinka. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas įtikinti. Pasitikėjimas savimi ir sėkmė. Išvados ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 07
Skurdas. Skurdo problema įtaka.
Įvadas. Kas yra skurdas? Kodėl egzistuoja skurdas? Kas jį lemia? Nedarbas. Infliacija. Infliacija- viso pasaulio bėda. Kainos jau purto visus. Ar sunku šiandien lietuvoje žmogui nusiristi iki skurdo lygio. Lietuvoje labiausiai skursta kaimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 11
Tarpasmeninė ir grupinė komunikacija
Įžanga. Tarpasmeninė komunikacija. Tarpasmeninės komunikacijos svarba verslo įmonėje. Tarpasmeninę komunikaciją įtakojantys veiksmai. Grupinė komunikacija. Grupės samprata. Grupės reikšmė. Grupių rūšys. Vaidmenys komunikuojančioje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 01 18
Lietuvos švietimas pasiekimai ir problemos
„lietuvos švietimas: pasiekimai ir problemos“
Sociologijos esės, Esė, 5 puslapiai
2012 03 26
Požiūris į šeimą ir santuoką
Požiūris į šeimą ir santuoką. Įvadas. Informacinių šaltinų apžvalga. Šeima. Šeimos funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos vertybės. Santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 11
Skurdas pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Darbo tikslas – remtis moksliniais straipsniai, bei statistiniais duomenimis ir išnagrinėti sąvoka skurdas, bei peržvelgti skurdo padėtį lietuvoje. Skurdo sąvoka. Absoliutus skurdas. Santykinis skurdas. Subjektyvus skurdas. Skurdo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2013 01 30
Socialinės rizikos šeimos kursinis darbas
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų rizikos veiksniai. Skurdas. Smurtas. Alkoholizmas. Socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos tyrimo analizė. Tyrimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 11 19
Kūno kultas, popkultūra ir vartotojiška visuomenė
Šių dienų kultūra – tai dominuojanti popkultūra, vartotojiškosios visuomenės kultūra. Šiuolaikinę populiariąją kultūrą būtų galima apibūdinti kaip reklamos, žiniasklaidos, kino ir muzikos maišalynę, kur akcentuojamas žmogaus ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 04 03
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 11 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema