Sociologija (4)

2289 dokumentai
Paraiška projektų konkursui
9( 2 atsiliepimai )
Paraiška projektų konkursui. informacija apie pareiškėją pareiškėjo vardas , pavardė. Telefonas su tarpmiestiniu kodu. Elektroninis pašto adresas. Partnerio organizacijos pavadinimas. Partnerio kontaktai ir atsakingas asmuo. Informacija ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 05 16
Šeimos aprašomasis tyrimas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Šeimos padėtis visuomenės požiūriu. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacijai. Šeimos narių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 26
Italija ir italai
Įvadas. Kelios pastabos apie italiją ir italus. Ekonomika. Papračiai. Kaip geriausia visuomenei bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 04 05
Nakvynės namų refleksija
Paskaitų metu sužinojau, kad apsilankysim Klaipėdos nakvynės namuose. Niekada ankščiau neturėjau galimybės apžiūrėti veikiančius nakvynės namus. Dirbant socialinį darbą teko aplankyti nemažai socialines paslaugas teikiančių ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 03 20
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbas. Profesijos "Socialinis darbuotojas" aprašas. Socialinio darbo ištakos. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. Socialinio darbo sritys. Socialinis darbas Lietuvoje. Socialinio darbo Lietuvoje etapai. ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 20
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Lojalumo sąvoka, lojalaus pirkėjo sąvoka, vartotojų lojalumo tipai, prekės ženklo vertės matavimo modelis, vartotojų lojalumą stiprinantys veiksniai, tyriamoji dalis.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 16
Miestelio bendruomenė
Bendruomenė. Bendruomenės apibrėžimas. Bendruomenių tipai ir rūšys. Bendruomenės reikšmė žmogaus gyvenime. Antašavos miestelio bendruomenė. Antašavos miestelio įsikūrimo istorija. Antašavos miestelio bendruomenės susikūrimas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 10 22
Patyčios mokykloje tyrimas
BOLDS. Netiesioginėmis patyčiomis. Žodinės patyčios. Fizinės patyčios. Elektroninės patyčios arba patyčios kibernetinėje erdvėje –.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 27
Poreikiai savianalizė
9( 2 atsiliepimai )
Savianalize. Mano bendrieji žmogiškieji poreikiai. Mano raidos poreikiai. Mano poreikiai, susiję su žmonių skirtumais. Mano poreikiai, kylantys iš socialinių sistemų, kurių dalis esu?
Sociologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 10 19
Sociokultūrinis projektas Giedros vasaros stovykla
Trumpas projekto ,,Giedros vasaros stovykla‘‘ aprašymas. Projekto tikslas – ugdyti socialiai atsakingus bei pilnaverčiai funkcionuojančius visuomenės narius. Pagrindiniai projekto uždaviniai. Prioritetinė projektinės veiklos forma. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2015 01 05
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 23
Bihevioristinės socialinio darbo teorijos taikymas socialiniame darbe
8,7( 3 atsiliepimai )
Įžanga. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Biheviorizmo sąvoka. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo teorija. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Socialinio išmokimo teorija. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Socializacija
Įvadas. Kas yra socializacija? Socializacijos sąvoka. Socializacijos veiksniai. Socializacija vaikystėje. Socializacijos modeliai. Išvados. Literatūra. Socializacija -individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 05 03
Darbo vietos ergonominis ivertinimas
Darbo vietos, įrangos ergonominis įvertinimas. Drėgmės santykis. Apšvietimas. Erdvumas. Patogūs baldai. Patalpų vėdinimas. Akustika. Spalvinė gama.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 28
Lietuvos socialinės gerovės scenarijus
Įvadas. Socialinės politikos modeliai. Socialinio darbo plėtros modeliai. Socialinių darbuotojų galimybės įtakoti lr socialinę politiką. NVO, valstybinių ir tarpvyriausybinių organizacijų veikla, formuojant ir įtakojant socialinę ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose
Įvadas. Mobingas kaip neetiški santykiai. Mobingo strategija ir būdai. Mobingo priežastys ir lygmenys. Mobingas kaip diskriminacija darbo vietoje. Mobingo procesas, dalyviai, vaidmenys. Pasekmės. Mobingo intervencija ir prevencija. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 26
Šeimos skyrybos. Jų priežastys. Pasekmės vaikams
Mūsų visuomenėje vis labiau mažėja naujų santuokų ir vis daugėja skyrybų. Skiriasi dažniau jauni žmonės, tačiau koja kojon skyrybos plinta ir vyresnio amžiaus porų tarpe. Ir vieni ir kiti skiriasi dėl jiems svarbių ir aktualių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 06 12
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Referato vertinimo kriterijai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 15
Socialinis darbas su šeima Vilniaus savivaldybėje
Įvadas. Šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimos samprata. Lietuvos socialinė politika. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Socialinis darbas su šeima vilniaus savivaldybėje. Socialinės paramos šeimai metodika. Socialinė parama ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 15
Socialogijos testas
9,7( 3 atsiliepimai )
Klausimai. Marginalas – tai. Žmogus žmogumi tampa. Visuomenė – tai. Vokiečių sociologai K. Marksas ir F. Engelsas visuomenės vystimąsi grindė. Kultūros reiškiniai yra. Strata- tai žmonių susiskirstymas visuomenėje tik pagal. ...
Sociologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 11 28
Vaikų dienos centras Atvejo analizė
Insitucijos pristatymas. Atvejo analizė. Vertinimas. Problemos nustatymas ir apibūdinimas. Veiklos planavimas. Plano įgyvendinimo trukmė ir priemonės.
Sociologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 03 14
Apie eutanaziją, bei “užsakomąją savižudybę”
Apie eutanaziją, bei “užsakomąją savižudybę”.
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2015 02 15
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 29
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 11 25
Skurdas pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Darbo tikslas – remtis moksliniais straipsniai, bei statistiniais duomenimis ir išnagrinėti sąvoka skurdas, bei peržvelgti skurdo padėtį lietuvoje. Skurdo sąvoka. Absoliutus skurdas. Santykinis skurdas. Subjektyvus skurdas. Skurdo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2013 01 30
Skurdas. Skurdo problema įtaka.
Įvadas. Kas yra skurdas? Kodėl egzistuoja skurdas? Kas jį lemia? Nedarbas. Infliacija. Infliacija- viso pasaulio bėda. Kainos jau purto visus. Ar sunku šiandien lietuvoje žmogui nusiristi iki skurdo lygio. Lietuvoje labiausiai skursta kaimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 11
Smurtas šeimoje tyrimas
9( 2 atsiliepimai )
Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurto šeimoje tipai. Psichologinis smurtas. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Ekonominis smurtas. Tyrimo objektas ir potencialiosios tiriamosios grupės. Smurto ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 12 12
Pedagogas projektu vadybininkas
Šiandien beveik kiekvienas, net ir profesionaliai nesusiduriantis su vadybos reikalais, suvokia, kas yra projektas. Šiuolaikinėje švietimo sistemoje projektams teikiama ypatinga reikšmė skatina aktyviai jais domėtis mokslininkus, mokytojus ...
Sociologijos esės, Esė, 6 puslapiai
2014 06 18
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!