Sociologija (5)

2289 dokumentai
Streso įtaka studentams tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Streso samprata ir jo priežastys. Streso įveikimas. Empirinė dalis. Išvados. Literatūros sarašas.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2013 05 02
Pasitikėjimas savimi ir jo įtaka
Įvadas. Kas yra pasitikėjimas savimi. Pasitikinčio savimi žmogaus gestai ir kalba. Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi ir aplinka. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas įtikinti. Pasitikėjimas savimi ir sėkmė. Išvados ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 07
Pilietinė visuomenė
Įvadas. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir valstybė. Tapatumas. Pilietinė (informacinė) visuomenė europos sąjungoje. Biurokratija ir pilietinė visuomenė. Išvadosnaudota literatūra. Pilietinės visuomenės sąvoka ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 08 28
Smurtas prieš vaikus šeimoje
Smurtas prieš vaikus šeimoje. Esė rašinys apie smurtą prieš vaikus.
Sociologijos esės, Esė, 5 puslapiai
2013 04 18
Socializacijos projekto paraiška
Socialinė pedagogika ir psichologija. Vaiko socializacijos projekto paraiška. Numatomos išlaidos. Kanceliarija ir prizai. DVD, video filmų nuoma. Foto prekės ir paslaugos . Kelionės išlaidos (ekskursija į Dienos centrą ir į kino ...
Sociologijos projektai, Projektas, 4 puslapiai
2013 08 12
Tarpasmeninė ir grupinė komunikacija
Įžanga. Tarpasmeninė komunikacija. Tarpasmeninės komunikacijos svarba verslo įmonėje. Tarpasmeninę komunikaciją įtakojantys veiksmai. Grupinė komunikacija. Grupės samprata. Grupės reikšmė. Grupių rūšys. Vaidmenys komunikuojančioje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 01 18
Grožio kultas visuomenėje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Grožio suvokimas. Plastinė chirurgija. Grožio kultas lietuvoje. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo tikslas: sužinoti žmonių nuomonę apie grožio svarbą ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 03 09
Įmonių socialinė atsakomybė Maxima
Įmonės šūkis. Darbo principai. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Privalumai darbuotojams su AČIŪ kortele. Partnerių nuolaidos darbuotojams. Konkurencingas atlyginimas. Vasaros stovyklos vaikams. Apmokymai ir seminarai. Maximalisto ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 24
Lietuvos švietimas pasiekimai ir problemos
„lietuvos švietimas: pasiekimai ir problemos“
Sociologijos esės, Esė, 5 puslapiai
2012 03 26
Požiūris į šeimą ir santuoką
Požiūris į šeimą ir santuoką. Įvadas. Informacinių šaltinų apžvalga. Šeima. Šeimos funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos vertybės. Santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 11
Smurtas šeimoje referatas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Smurtas šeimoje. Smurto ryšys. Seksualinė prievarta. Kraujomaiša. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sarašas. Priedai.
Sociologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 06 08
Socialinės rizikos šeimos kursinis darbas
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų rizikos veiksniai. Skurdas. Smurtas. Alkoholizmas. Socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos tyrimo analizė. Tyrimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 11 19
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 03 25
Sociologijos atvejo analizė (3)
Atvejo analizė. Situacijosapibūdinimas. Sandra, 13 metų paauglė, mokykloje kreipėsi į socialinį darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei smurto. Paauglė gyvena kartu su tėvais bei dar su dviem broliais, jaunesniais už save. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 10 09
Alkoholis pristatymas
Alkoholio vartojimas seniai yra viena iš pačių didžiausių žmonijos problemų. Anksčiau gerti alkoholį buvo tik vyrų “privilegija”, dabar, kaip bebūtų skaudu, svaiginasi moterys ir net paaugliai. Dažnas nesusimąsto, kokį poveikį ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 02 20
Bendruomenės analizė
Įvadas. Ramučių bendruomenės SSGG analizė. „Gera pradžia“ – Ramučių bendruomenės stiprinimo projektas. Apibendrinamoji diskusija. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Sociologijos analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 09 19
Dailės terapija
Įvadas. Dailės terapijos užsiėmimuose. Dailės terapija. Dailės terapija grindžiama vizualinio meno kūrybiniu procesu. Dailės terapinis procesas pagrįstas. Dailės terapijos pagrindas. Dailės terapijoje dailė naudojama kaip nežodinės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 02
Kūno kultas, popkultūra ir vartotojiška visuomenė
Šių dienų kultūra – tai dominuojanti popkultūra, vartotojiškosios visuomenės kultūra. Šiuolaikinę populiariąją kultūrą būtų galima apibūdinti kaip reklamos, žiniasklaidos, kino ir muzikos maišalynę, kur akcentuojamas žmogaus ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 04 03
Savanorystė referatas
Įvadas. Savanoris. Savanorystė. Savanoriu gali būti. Yra daug įvairių priežasčių, kodėl žmonės dirba savanorių darbą. Savanoriauja, norėdami susirasti naujų pažįstamų, draugų. Galima išvardinti daugelį motyvų dėl kurių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 04 02
Vaiko socializacija. Vaikų dienos centro veidrodukas atvejo analizė. Magistro darbas
Įvadas. Socialinis darbas kaip pagalba vaiko socializacijai. Socializacijos teorijų aptartis. Socialinio darbo aspektai vaiko socializavimosi kontekste. Rizikos grupės vaikų socializacijos bruožai. Vaikų dienos centrų politika ir ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 64 puslapiai
2012 01 03
Bendravimo ir elgesio kultūra jaunimo tarpe
Įvadas. Kultūringo žmogaus samprata. Jaunimo bendravimo ir elgesio kultūra. Veiksniai formuojantys bendravimo ir elgesio kultūrą jaunimo tarpe. Tiriamoji dalis. Statistinė analizė apie jaunimo požiūrį į elgsenos ir kalbos kultūrą. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 03 27
Jaunimo užimtumo skatinimas
Programa „ kaimo jaunimo užimtumo skatinimas “. Projekto aprašymas. Radžiūnų kaimo bendruomenė kaimo jaunimo užimtumo skatinimas duomenys apie paraiškos rengėją. Projekto tikslas , uždaviniai Tikslas. Apibūdinkite projektu siekiamą ...
Sociologijos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2015 06 02
Klaipėdos miesto studentų viešojo transporto analizė ir tyrimas
Įvadas. Viešasis transportas. Miestų viešasis transportas. Klaipėdos viešasis transportas. Priemiestinių maršrutų viešasis transportas. Tolimojo susisiekimo viešasis transportas. Tyrimas. Studentų naudojimasis viešuoju transportu. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 04 26
Organizacine elgsena. Lyderystės (lyderio elgsenos) įtaka darbuotojų veiklai
Lyderystes (lyderio elgsenos) itaka darbuotoju veiklai,luderiavimo samprata,lyderiu veiklos funkcijos,tipai,bruozai,lyderiavimo teorija. Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Bihevioristinė ...
Sociologijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 07 30
Sociologijos egzaminas
Sociologo įvaizdis paplitęs netikslus ir klaidingas. Ką reiškia Maxo Weberio teiginys, kad “sociologija yra “laisva nuo vertinimų”? Kodėl Bergeris teigia, kad sociologo kaip statistiko įvaizdis nėra vien žmonių “fantazijos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 03 20
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 03
Ar reikalinga mirties bausmė
Įvadas. Mirties bausmės atsiradimo priežastys. Mirties bausmės samprata. Mirties bausmė lietuvoje. Mirties bausmė pasaulyje. Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai. Mirties bausmės būdai. Budelis. Faktologinė medžiaga. Mirties ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 23
Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Humanistinis ryšys su socialiniu darbu. Egzistiancializmo ryšys su socialiniu darbu. Humanistinės psichologijos idėjos apie asmenybės raidą. Abraham Maslow teorijos apie žmogaus saviraišką. Carlo Rogerso požiūris nukreiptas į ...
Sociologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 08
Jaunimo subkultūros
Terminą "subkultūros" sociologai dažnai naudoja, kai nori pabrėžti kultūros formas, kurios skiriasi nuo nuo dominuojančių formų kultūroje. Jauni žmonės stengiasi išsiskirti iš pilkosios masės ir bando atrasti save. Jaunimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 06 24
Moterų diskriminacija darbo rinkoje
Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje Moterų ir vyrų padėtis. Moterų ir vyrų atlyginimo skirtumai. Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje. Moterų diskriminacija karjeros ir kvalifikacijos gerinimo klausimu. Šeimos ir darbo santykių suderinamumo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!