Sociologijos planai

7 dokumentai
Renginio planas
9,8( 4 atsiliepimai )
Renginio planas. Konkursas sveika gyvensena. Tikslai: Pažintiniai – plėsti žinias apie sveikatą ir mokyti rūpintis savo sveikata. Korekciniai– ugdyti komunikabilumą, vaidybinius sugebėjimus. Auklėjamieji- ugdyti draugiškumą, ...
Sociologijos planai, Planas, 7 puslapiai
2010 03 03
Popamokinės veiklos planas sveikatinimo tema
Popamokinės veiklos planas sveikatinimo tema. Renginio aktualumo pagrindimas:. Renginio tema, dalyviai. Renginio tikslai:. Renginio forma, priemonės:. Renginio eiga:. Naudota literatūra.
Sociologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 03 28
Socialinio pedagogo individualaus darbo su vaiku planas
Poreikio nustatymas susitikimas. Išsiaiškinama situacija ir nustatyta problema. Atvejis. Problema. Tikslas. Pagalbos mokiniui komanda.  susitikimas. Problemos analizavimas. Susitikimas. Problemos analizavimas. Susitikimas. Problemos ...
Sociologijos planai, Planas, 7 puslapiai
2015 01 08
Vaiko teisių mokymo projektas - Teisė į sveikatą
Įvadas. Informacinių pamokų ir sveikos gyvensenos ugdymo. Užsiėmimų ciklas tema ,,Aš turiu teisę būti sveikas! “. Pirmoji pamoka - ,,mano teisė į sveiką ir kokybišką maistą“. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Priedai.
Sociologijos planai, Planas, 17 puslapių
2014 06 18
Regos negalią turinčių asmenų integracijos planas
Regos negalią turinčių asmenų integracijos planas.
Sociologijos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 05 30
Socioedukacinės programos planas Jaunos šeimos – siekime gražios ir šviesios ateities
Jaunos šeimos – siekime gražios ir šviesios ateities Temos aktualumas. Susidariusi situacija , iškilusi problema ir jos sprendimo būdai. Projekto organizatoriai ir vykdytojai. Projekto tikslinė grupė. Sklaida ir tęstinumas. Refleksija ...
Sociologijos planai, Planas, 7 puslapiai
2017 12 17
Resocializacijos planas
Dažniausi nepilnamečių nusikaltimų motyvai : Įtakoti amžiaus tarpsnio, suvokimo lygio, fiziologinio ar psichologinio poveikio. Pagrindinis dėmesys, kad nepilnametis daugiau nenusikalstų turi būti skiriamas paauglį supančiai šeimyninei ...
Sociologijos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 12 31
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema