Sociologijos praktikos ataskaitos

29 dokumentai
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 23
Socialinio darbo praktikos baigiamoji refleksija
8,4( 5 atsiliepimai )
Stacionarinis institucinis socialinis darbas profesinės veiklos praktika Nuorodos baigiamajai refleksijai rašyti. Baigiamosios refleksijos vertinimo kriterijai. Baigiamoji refleksija.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 puslapiai
2016 06 22
Socialinio darbuotojo praktikos darbas
Organizacijos pristatymas. Socialinio darbo praktikos refleksyvioji analizė. Atvejo analizė. Literatūra.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 10 21
Pažintinė socialinio darbo praktika
9( 6 atsiliepimai )
Praktikos užduotys. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro dienoraštis. VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo psichiatrijos ligoninės dienoraštis. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2015 04 28
Globos namai praktikos ataskaita
8,8( 5 atsiliepimai )
Praktikos vietos pristatymas. Įstaigos funkcijos. Šiaulių savivaldybės globos namų valdymo. Kliento poreikių įvertinimas. Pomėgiai. Veikla. Tarpininkavimas. Parama. Ataskaita – socialinio praktikos dienoraštis. Darbo su atveju aprašymas. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 12 04
Socialinis darbas Atvejo analizė
Susitikimo su klientu aprašymas. Situacijos įvertinimas. Problemos įvardijimas. Problemų pasekmės. Prioritetų išsikėlimas. Intervencijos žingsniai. Kitų susitikimų aprašymai. Turi įvykti 4 susitikimai. Aprašykite visus vykusius ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 06 22
Praktikos dienynas Stacionarinis institucinis socialinis darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Stacionarinis institucinis socialinis darbas profesinės veiklos praktika studento profesinės veiklos praktikos metu savaitės dienynas.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2017 01 05
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
Įvadas. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 22
Praktikos ataskaita Vaikų dienos centras
8,5( 2 atsiliepimai )
Praktikos institucijos pristatymas. Darbas su klientais. Grupinio darbo susitikimo eigos planas. Praktikos įgytos patirties refleksija. Socialinio darbo su grupe veiklos programa. Grupės analizės schema. Grupės narių santykiai,saitai. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 01 19
Socialinio darbo praktika mokykloje
Pažintinės socialinio darbo praktikos ataskaita. Praktikos vieta: Všį „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Asmeninės jausmų refleksijos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2013 05 10
Socialinis darbas vaikų globos namai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 09 10
Socialinio darbo praktika su vaiku
Insitucijos pristatymas. Atvejo analizė. Vertinimas. Problemos nustatymas ir apibūdinimas. Veiklos planavimas. Refleksija. Literatūra.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 07 23
Socialinio darbo specializacijos praktikos ataskaita
Socialinio darbo specializacijos praktikos ataskaita. Studento praktikos veiklos ir laiko sąnaudos.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2017 04 28
Socialinio darbo praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 07 31
Socialinės globos namai pažintinė praktika
Lentelių sąrašas. Įvadas. Valstybinės biudžetinės įstaigos ,,ventos soclianinės globos namai” veiklos organizavimas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos valdymo struktūra. Darbuotojai bei įstaigos personalas. Įmonės veikla. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 10 17
Praktika švietimo įstaigoje (su supervizija)
Atvejo analizė. Įvertinimas. Planavimas. Įgyvendinimas. Ažvalga. Praktikoje įgytos patirties refleksyvioji analizė. Ne socialines paslaugas teikiančios institucijos. Pristatymo struktūra. Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 12 17
Socialinis darbuotojas praktika ligoninėje
Įvadas. Sąvokos. Trumpas įstaigos aprašymas. Teikiamos socialinės paslaugos viešojoje įstaigoje kupiškio ligoninė. Klientų grupė viešojoje įstaigoje kupiškio ligoninė. Dokumentų pildymas. Dokumentų pildymas, siekiant gauti įstaigos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2014 11 13
Socialinio pedagogo asistento praktikos praktikos ataskaita
Institucijos aprašas ir interviu su socialiniu pedagogu. Tikslas. Uždaviniai. Ugdomoji veikla. Darbas su tėvais. Vykdomi projektai. Interviu su socialine pedagoge Edita Galinauskiene. Socioedukacinis projektas spektaklis ,,Sniego karalienė ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2017 01 25
Darbas su grupe
Institucijos pristatymas. Socialinio darbo su grupe veiklos programa. Grupės analizės schema. Grupės funkcionavimas. Grupės raida. Grupės pranašumai ir trūkumai. Užsiėmimo su grupe eigos aprašymas ir analizė. Įgytos patirties ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 01 06
Bendruomenės profilis ir jo sudarymo metodikos
Veiklos kryptys ir funkcijos Seniūnijos funkcijos. Socialinės darbuotojos funkcijos. Jūsų nuomonė apie instituciją jos veiklą , specifiškumą , darbuotojų atitikimą užimamoms pareigoms ir kt. Veiklos kryptys ir funkcijos. Alytaus ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 01 18
Stebėtojo praktikos edukologijos užduotys
Mokyklos indėlis į kultūros paveldo saugojimą, tautinių simbolių naudojimas. Mokyklos bendruomenės santykiai. Kalesninkų pagrindinėje mokykloje darbuotojai kaip ir mokiniai stengiasi palaikyti kuo draugiškesnius tarppusavio santykius ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2015 09 23
Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika
Institucijų charakteristika. Telšių Naujamiesčio mokykla. Telšių rajono vaikų su negalia centras „Vilties“ mokykla. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“. Telšių socialinių paslaugų centras. Dienos centras. Nakvynės namai ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2017 10 09
Praktika nevyriausybinėje institucijoje
Šio vaikų dienos centro vizija. Pagrindiniai tikslai. Teikiamos paslaugos. Dienoraštis. Išvados. Atvejo analizė. Refleksija.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2018 03 05
Socialinio darbo su bendruomene praktikos ataskaita
Socialinio darbo su bendruomene. Praktikos ataskaita.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 03 06
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis , vizija , misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2019 05 27
Velykų šventės belaukiant vaikų dienos užimtumo grupėje
Praktikos veiklos (analizės) ataskaitos užduotys. Socialinis projektas. Socialinių paslaugų kokybės įvertinimas (individo lygmuo). Profesinės veiklos reflektyvioji analizė. Dienoraščio forma. Studento įsivertinimo anketa. Praktikos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2017 11 12
Nepilnamečių pravencijos skyrius praktikos ataskaita
Data. Objektyvūs faktai. Komentarai. Asmeninės emocijos.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 04 03
Lietuvos miestų gyventojų migracijos ir įtaka teritorijų planavimui
Įvadas. Lietuvos miestų gyventojų migracijos. Migracijų apimtys ir jų kaita. Migracijų kryptys. Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. Vilniaus ir kauno miestų gyventojų migracijos ir jų įtaka teritoriju planavimui. Vilniaus ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2015 10 30
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
Įvadas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai. Praktikos institucijos pasirinkimo motyvai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 11 02
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo