Sociologijos projektai

40 dokumentų
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas Socialinė problema
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas „ iš močiučių skrynių “ vadovas. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto organizacijos. Projekto vykdytojai. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas Problemos analizė. Kam ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 03 27
Sociokultūrinis projektas Giedros vasaros stovykla
Trumpas projekto ,,Giedros vasaros stovykla‘‘ aprašymas. Projekto tikslas – ugdyti socialiai atsakingus bei pilnaverčiai funkcionuojančius visuomenės narius. Pagrindiniai projekto uždaviniai. Prioritetinė projektinės veiklos forma. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2015 01 05
Klientų aptarnavimo įgūdžiai
Įvadas. Tirymo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Rezultatų naujumas. Darbo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Klientų aptarnavimo kultūros formavimas ir valdymas. Organizacijos kultūros ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2014 01 20
Jaunimo užimtumo skatinimas
Programa „ kaimo jaunimo užimtumo skatinimas “. Projekto aprašymas. Radžiūnų kaimo bendruomenė kaimo jaunimo užimtumo skatinimas duomenys apie paraiškos rengėją. Projekto tikslas , uždaviniai Tikslas. Apibūdinkite projektu siekiamą ...
Sociologijos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2015 06 02
Paraiška projektų konkursui
Paraiška projektų konkursui. informacija apie pareiškėją pareiškėjo vardas , pavardė. Telefonas su tarpmiestiniu kodu. Elektroninis pašto adresas. Partnerio organizacijos pavadinimas. Partnerio kontaktai ir atsakingas asmuo. Informacija ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 05 16
Socializacijos projekto paraiška
Socialinė pedagogika ir psichologija. Vaiko socializacijos projekto paraiška. Numatomos išlaidos. Kanceliarija ir prizai. DVD, video filmų nuoma. Foto prekės ir paslaugos . Kelionės išlaidos (ekskursija į Dienos centrą ir į kino ...
Sociologijos projektai, Projektas, 4 puslapiai
2013 08 11
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2015 09 30
Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė
Neįgaliųjų integracija į visuomenę. Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė.
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2013 06 01
PROJEKTAS „Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas“
„ Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas “ Vykdymo vieta Utenos rajonas. Utenos rajono socialinių paslaugų centras. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto loginis pagrindimas Tikslas. Tikslinė grupė ir ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2017 02 04
Saugus elgesys kelyje
Saugus elgesys kelyje. projekto pavadinimas. projektą vykdanti komanda, komandos vadovas. projekto esmė. projekto rezultatai. projekto tikslinės grupės. projekto atitikimas specialiesiems prioritetiniams kriterijams. projekto loginis ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2013 05 24
Savanoriai projektas Socialinių paslaugų organizavimas
Idėjos pristatymas. Projekto pavadinimas. NVO savanorių apmokymo ir palaikymo centro projektas orientuotas į globos namų klientus. „Savi namai“. Problema, kurią sprendžia mano idėja. Tikslas. Programos tikslas - padidinti jaunų žmonių ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 09 23
Tolerancija projektas
Projektas „tolerancija“. Įvadas. Projekto aprašas. Projekto, kaip studijų būdo, pasirinkimo pagrindimas. Projekto idėja (koncepcijaProjekto tikslinės grupės atranka. Projekto partneriai. Pagrindiniai projekto etapai. I etapas – ...
Sociologijos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2015 01 04
Projektas užimtumas
Pagrindinė informacija. Problema – tikslus jos aprašymas ir pagrindimas. Projekto rezultatų poveikis tikslinės grupės problemos sprendimui. Problemos pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2016 02 19
Resocializacijos projektas Nenuleiskime rankų nuo ateities
Resocializacijos projektas Nenuleiskime rankų nuo ateities Problemos aktualumas. Tikslinė grupė. Projekto tikslas. Projekto laikas ir vieta bei veikla. Projekto eiga. Bendradarbiavimo partneriai.
Sociologijos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2014 10 27
Projekto paraiška Tėvų įgalinimas ir skatinimas atkurti bendravimą su vaikais augančiais globos namuose
Projekto paraiška Tėvų įgalinimas ir skatinimas atkurti bendravimą su vaikais augančiais globos namuose.
Sociologijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2016 05 15
Socialinio užimtumo terapijos programa vaikų globos namuose
Programos dalyviai. Programos tikslas. Programos uždaviniai. Programos partneriai. Programos veiklos. Kūrybinės užimtumo dirbtuvėlės. Paskaitos ir praktiniai mokymai „Tiesiu tau savo ranką“,. Praktiniai užsiėmimai “Baltas gerumo ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2014 01 23
Socialinių projektų rengimas ir valdymas
Socialinių projektų rengimas ir valdymas. Informacija apie organizaciją. Informacija apie projektą. Laukiami projekto rezultatai. (kokią naudą norite, kad atneštų projektas, koks jo poveikis tikslinėms grupėmsPateikite kokybinę ir ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2017 03 14
"Inovatyvi įmonė" projektas socialinių paslaugų atsiskaitymas
NVO „ Saulės zuikučiai “. Misija ir vizija. Tikslai ir uždaviniai. Struktūra Įstaigos bendradarbiaujančios su mumis. Administratorių ir specialistų veiklos Direktorius. Vyr. buhalterė. Socialiniai darbuotojai. Socialinių darbuotojų ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2016 05 30
Lietuva šių dienų pasaulyje: politika, ūkis, visuomenė
Lietuva šių dienų pasaulyje: politika, ūkis, visuomenė. Turinys. Pasaulyje. Naujausi lietuvos istorijos puslapiai. Sausio 13-oji lietuvos istorijoje. Lietuvos ūkio raida. Verslo grimasos. Lietuvos kaimo problemos. Lietuvos politika. Politinės ...
Sociologijos projektai, Projektas, 238 puslapiai
2010 03 03
UAB Sportland rinkos galimybių vertinimas Lietuvoje
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo esmė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. „Sportland“ rinkodaros veiklos plano ...
Sociologijos projektai, Projektas, 21 puslapis
2016 11 02
Benamio socialine istorija
Vieną dieną vaikščiojant po Klaipėdos miesto gatves, senamiestyje netoli senojo turgaus pamatėme skurdžiai ir vargingai atrodančią moterį, kai ją pakalbinome paaiškėjo, kad ji yra benamė. Moteris vardu Natalja Lvova yra 1964 metų ...
Sociologijos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2014 02 25
Draudimo bendrovių gyventojų turto būsto draudimo rinkos tyrimas
Įvadas. Šiandieninė turto (būsto) draudimo rinka lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė ir interpretacija. Hipotezių analizė. Išvados. Literatūra. Priedas.
Sociologijos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2013 01 16
Kiekybiniai tyrimo metodai
Įvadas. Kiekybiniai tyrimo metodai. Apklausa. Eksperimentas. Dokumentų analizė. Stebėjimas. Parengtos anketos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Sociologijos projektai, Projektas, 18 puslapių
2017 10 28
Sociokultūrinis projektas
Mykolo romerio universiteto. Socialinės politikos fakulteto. Socialinio darbo katedra.
Sociologijos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2016 03 04
Netekto darbingumo pensijos
Netekto darbingumo pensijos. Socialinio draudimo projektinis darbas. Įvadas. Socialinis draudimas ir jo nauda. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos. Socialinio draudimo pensijų stažas. Išvados. Literatūra. Priedas. Būtinasis stažas ...
Sociologijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2014 04 15
Devintos klasės mokinių adaptacijos problemos pradėjus lankyti gimnaziją
Problemos aktualumas. Organizatorius ir projekto vykdytojai, partneriai. Organizatorius ir projekto vykdytojas. Projekto partneriai. Tikslinės grupės. Trukmė. Bendrasis tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatas. Darbai / veiklos. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2013 06 14
Kampanija prieš smurtą
Įvadas. Situacijos analizė. Planavimas. Išvados. Šaltiniai. Priedai.
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 05 21
Laiminga šeima
Projekto santrauka. Organizacija tikslus organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas. Atsakingas asmuo vardas ir pavardė. Projeko tikslas(ai). Planuojamos veiklos sritis, projekto stadija (kūrimosi stadija ar veiklos plėtimas). Socialinės ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 03 31
Perspektyvi profesija
Perspektyvi profesija. Kas yra perspektyvi profesija?. Profesijos formulės. Perspektyviausių profesijų top. Neperspektyviausių profesijų top. Kas tau yra perspektyvi profesija?.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2013 09 08
Senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio užimtumo centro „ saulėtekis “ įkūrimas
Senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio užimtumo centro „ saulėtekis “ įkūrimas. Projekto numatoma veikla. Veiklos etapai. Projektą planuoja vykdyti tokiais veiksmais I mėnuo. Mėnuo – I savaitė. Mėnuo – II savaitė. Kiekvieno ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2016 06 06
×