Sociologijos referatai

542 dokumentai
Atvejo analizė
R.A. 16m. paauglė, Žiburio vid. mokyklos 9klasės mokinė kreipiasi į seniūnijos socialinę darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto. Mergaitė mažai lanko mokyklą, neatlieka namų darbų. Paauglė gyvena ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 02 10
Žalingi įpročiai referatas
Įvadas. Žalingų įpročių samprata. Alkoholio vartojimas. Narkotikai. Rūkymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
Neįgalaus asmens situacijos analizė
Įvadas. Neįgalaus asmens socialinė – psichologinė adaptacija integruojantis visuomenėje. Konkrečios situacijos analizė. Asmeninė patirtis bendraujant su neįgaliu žmogumi. Socialinis darbas su neįgaliais ir ligoniais. Taikomi metodai ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 20
Swedbank banko socialinė atsakomybė
„Swedbank” socialinė atsakomybė. Įvadas. Temos išdėstymas. Įmonės siekiai. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Socialinė atsakomybė klientams. Socialinė atsakomybė visuomenei. Socialinė ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 02 19
Kokybinis sociologinis tyrimas
Kokybinis sociologinis tirimas. Įvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 03 28
Socialiniai tinklalapiai
Įvadas. Socialiniai tinklalapiai. Socialinių tinklapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda. Socialinių tinklalapių žala. Socialinių tinklapių ateitis. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atsispindės daugelio įvairių žmonių - ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 13
Interneto nauda ir grėsmės. Priklausomybė nuo interneto
Įžanga. Kokie pavojai slypi internete. Kokius etapus praeina interneto vartotojas. Ar gali virtualus bendravimas pakeisti įprastą. Kokie žmonės linkę įsitraukti į virtualų gyvenimą. Potraukis internetui. Vaikai ir internetas. Interneto ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
Makroaplinkos analizė įmonėje UAB Magrės baldai
Marketingo makroaplinka. Marketingo makroaplinka - tai rinkos ūkio tvarkymo veikla siekiant prekių ir paslaugų srautą iš gamintojų nukreipti vartotojams taip,kad geriausiai būtų tenkinama paklausa ir įgyvendinami šalies bei visuomenės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2011 12 30
Mokinių motyvacija mokytis
Turinys. Įvadas. Motyvacijos samprata. Emocinė motyvacija. Vidinė motyvacija. Išorinė motyvacija. Motyvacijos apibrėžtys. Mokinių motyvacijos stokos priežastys mokytis. Motyvacijos stiprinimo metodai, būdai. Pozityvus paskatinimas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 09 17
Socialinis darbas bendruomenėje
Įvadas. Socialinio darbo ir bendruomenės samprata. Bendruomenės socialinė veikla. Bendruomenės socialinės veiklos esmė. Bendruomenės socialinės veiklos tikslai. Bendruomenės socialinės veiklos uždaviniai. Galimos veiklos bendruomenėje. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 04 17
Studentų mokymosi motyvacija
Įvadas. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos klasifikacija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Kiekybinis sociologinis tyrimas: apklausos analizė. Tyrimo aprašymas. Tyrimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2011 12 30
Socialinės rizikos šeima
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenis ir funkcijos dirbant su. Socialinės rizikos šeimomis. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pagalbą. Socialinės rizikos šeimoms. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 11
Emigracija referatas
Įvadas. Migracijos samprata. Migracijos rūšys ir tikslai. Emigracijos iš lietuvos raida. Emigracija atkūrus nepriklausomybę. Emigracijos priežastys. Tyrimo metodika. Tyrimo imties charakteristika. Emigracijoje praleistas laikas. Kalba – ...
Sociologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
Skurdas ir socialinė atskirtis referatas
Įvadas. Skurdo reiškinio teorinė analizė. Skurdo lygiai. Skurdas pasaulio kontekste. Skurdo aiškinamosios teorijos. Skurdas kaip socialinė problema. Skurdas bei socialinė atskirtis. Skurdo ryšys su socialine atskirtimi. Individų grupės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 11 02
Vaikų dienos centrų veikla
Įvadas. Vaikų dienos centrų juridiniai aspektai. Vaikų dienos centrus reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų dienos centruose teikiamos paslaugos. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Vaikų dienos centrų esmė šiuolaikinėje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2014 04 03
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
Socialiniai tinklalapiai referatas
Įvadas. Žmonių bendravimo raida. Socialinių tinklalapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda ir žala. Socialinių medijų ateitis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 17
Jaunimo subkultūros Lietuvoje
Įvadas. Neformalios organizacijos. Jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - pristatyti ir paanalizuoti šias jaunimo subkultūras ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 05
Latvijos švietimo sistema
Latvijos švietimo sistema. Įvadas. Latvijos švietimo politika ir finansavimas. Latvijos švietimo politika. Latvijos švietimo finansavimas. Latvijos švietimo sistemoje vyraujančios teorijos. Latvijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 03 05
Šeima referatas
Įvadas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada. Literatūros sąrašas. Šeimoje prasideda žmogaus gyvenimas, išmokstama gerbti ir mylėti savo tėviškę, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
Socialinio darbo vertybės
Socialinio darbo paskirtis, jo misija yra glaudžiai susijusi su vertybėmis. Socialinio darbo vertybės, socialinis darbas – vertybėmis grindžiama veikla – tai įprastos frazės šnekamojoje ir socialinio darbo praktikų kalboje. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 06 16
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 23
Socializacija
Įvadas. Kas yra socializacija? Socializacijos sąvoka. Socializacijos veiksniai. Socializacija vaikystėje. Socializacijos modeliai. Išvados. Literatūra. Socializacija -individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
Darbo vietos ergonominis ivertinimas
Darbo vietos, įrangos ergonominis įvertinimas. Drėgmės santykis. Apšvietimas. Erdvumas. Patogūs baldai. Patalpų vėdinimas. Akustika. Spalvinė gama.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
Italija kultūros dimensijos ir tarpkultūrinė komunikacija
Italija: kultūros dimensijos ir tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai. Įžanga. Italijos kultūros analizė. Trumpa istorinė apžvalga, svarbiausi faktai. Stereotipinis šalies vertinimas. Dimensijos būdingos šalies kultūrai. Neapibrėžtumo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 28
Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose
Įvadas. Mobingas kaip neetiški santykiai. Mobingo strategija ir būdai. Mobingo priežastys ir lygmenys. Mobingas kaip diskriminacija darbo vietoje. Mobingo procesas, dalyviai, vaidmenys. Pasekmės. Mobingo intervencija ir prevencija. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 26
Italija ir italai
Įvadas. Kelios pastabos apie italiją ir italus. Ekonomika. Papračiai. Kaip geriausia visuomenei bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Skurdas. Skurdo problema įtaka.
Įvadas. Kas yra skurdas? Kodėl egzistuoja skurdas? Kas jį lemia? Nedarbas. Infliacija. Infliacija- viso pasaulio bėda. Kainos jau purto visus. Ar sunku šiandien lietuvoje žmogui nusiristi iki skurdo lygio. Lietuvoje labiausiai skursta kaimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 04
×