Sociologijos savarankiški darbai

209 dokumentai
Pedagoginė – psichologinė mokinio charakteristika
9( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Biografinės žinios. Asmenybės kryptingumo ypatumai. Savęs vertinimo ypatumai. Sugebėjimų apibūdinimas. Temperamento ir charakterio bruožai. Bendravimo ypatumai. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 09 24
Sociologijos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir vadybos katedros teisės studijų programa sociologijos projektinis darbas. Sociologijos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai. Dalis. Visuomenės apžvalga Kodėl reikia ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 04 13
Intervencija socialiniame darbe
9( 2 atsiliepimai )
Intervencija individualiame socialiniame darbe. Intervencijos samprata. Intervencijos prielaidos. Intervencijos rūšys. Socialinio darbuotojo veiksmai intervencijoje. Intervencijos aspektai. Kliento pozityvią veiklą skatinančių intervencijų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 10 22
Akademinės grupės dinamikos analizė, pagal grupinės dinamikos sritis
SDI 3 – 1 grupės dinamikos analizė Komunikacija. Grupės patrauklumas sutelktumas. Socialinės kontrolės elementai. Grupės kultūros samprata.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 09
Socialinis darbas su grupe savarankiškas darbas
10( 2 atsiliepimai )
ASPIRE grupinis darbas. Apžvelgimas ir įvertinimas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 11 09
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Individuali reabilitacijos programa planas
Individuali reabilitacijos programa planas. Priemonės Vykdymo terminai Vykdytojai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 31
Įmonės „SEB“ socialinė atsakomybė
Įvadas. Ab „Seb“ veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė aplinkoje. Socialinė atsakomybė visuomenėje. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 05 19
Socialinė etinė problema išanalizuota M. G. Velasquez septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modeliu
Socialinė etinė problema išanalizuota. Etapų sprendimų priėmimo tvarka. Velsquez Nustatyti svarbiausius įvykusius faktus. Nustatyti ir išskirti iškilusias etines problemas. Įvardinti esančias alternatyvas. Nustatyti pagrindinius ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 06
Individualaus darbo situacija
Situacijos pristatymas. Situacijos sprendimas. Įvertinimas. Planavimas. Tiesioginės praktikos veiksmai. Išvados.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 01 12
Interviu savarankiškas darbas
„ interviu ”. Kliento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Laba diena. Prašom sėstis. Jūsų vardas , pavardė. Kur jūs gyvenate ? Ką šiuo metu veikiate. Kokia jūsų šeimyninė padėtis. Išvardinkite savo šeimos narius. Kiek ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 16
Socialinis darbas su šeima, pagalbos procesas šeimai
9( 2 atsiliepimai )
Savarankiško darbo užduotis. Pagalbos procesas šeimai Pradžia ir įsipareigojimas. Duomenų surinkimas ir įvertinimas. Planavimas ir kontraktas. Intervencija ir valdymas. Kontraktas - sutartis.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 11 09
Vidinis ir išorinis žmogaus grožis šiuolaikinėje visuomenėje
Įvadas. Grožio samprata visuomenėje. Tyrimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 02 03
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas - teoriniai aspektai
Įvadas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas - teoriniai aspektai. Darbuotojų mokymo ir ugdymo sąvokų įvairovė. Darbuotojų mokymo samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos Uab „Aviva Lietuva“ analizė. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 03 14
Įmonės socialinė atsakomybė UAB Kautra
Įvadas. Įmonės „Kautra“ veiklos apibūdinimas. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė aplinkoje. Socialinė atsakomybė visuomenėje. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 03 18
Integracija senyvo amžiaus asmenims
Socialinė integracija. Senyvo amžiaus asmuo. Situacija. Problema ir problemos sprendimai. Mano pasiūlymai problemai spręsti. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 01 06
Vaikų socialinė kompetencija: metodai, ugdymo formos
Vaikų amžius – 3 – 6m. Socialinė kompetencija Metodai Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. Žodinis metodas. Vaizdinis metodas. Praktinis metodas. Pažintinės ekskursijos , išvykos. Komunikavimo kompetencija Metodai Pagrindinis ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 06 26
Socialinė atsakomybė Lifosa
Įvadas. AB „LIFOSA“ charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas AB „LIFOSA“. Socialinės atsakomybės įgyvendinimas darbo vietoje. Socialinės atsakomybės įgyvendinimas aplinkoje. Socialinės atsakomybės ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 05 27
Socialinis darbas su grupe
Socialinis darbas su grupe. Apžvelgimas ir įvertinimas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 17
Savanorystė: motyvai, nauda visuomenei ir asmeniui (sau)
8,5( 2 atsiliepimai )
Savanorystė motyvai, nauda visuomenei ir asmeniui (sau).
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 03 27
Socialinė parama šeimai
Įvadas. Socialinė parama šeimai. Paramos šeimos politikos samprata. Paramos šeimai politikos raida Lietuvoje. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikavimas. Paramos šeimai politikos tipai. Išvados. Bibliografinių nuorodų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 28
Globalizacijos privalumai ir trūkumai
Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos nauda. Charakteristika. Formos. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Globalizacijos teigiamos ir neigiamos savybės. Globalizacijos poveikis ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 03 12
Pagalbos šeimai plano sudarymas
Socialinis darbas su šeima. Kontraktas - sutartis. Kaimynai šeimos draugai socialinė darbuotoja. Darbo birža mokykla joanos darbas vaikų draugai sutartiniai ženklai. Darbo birža mokykla joanos darbas vaikų draugai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 01 05
Rizikos grupės asmens integracija x bendruomenėje
Individuali reabilitacijos programa planas. Priemonės Vykdymo terminai Vykdytojai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 02 06
Globa ir rūpyba savarankiškas darbas
Globa ir rūpyba. Tyrimo tikslas –. Vaiko globos rūpybos rūšys. Vaiko laikinoji globa rūpyba. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendiniu. Vaiko nuolatinė globa rūpyba. Vaiko globos rūpybos formos. Vaiko globa rūpyba šeimoje. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 10 24
Nusikalstamumas ir deviacija filmuose „200-asis krovinys“ ir „Berniukas dryžuota pižama“
Nusikalstamumas ir deviacija filmuose „200-asis krovinys“ ir „Berniukas dryžuota pižama“.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 01 22
Informacinis, diagnostinis, terapinis interviu
Informacinis interviu. Diagnostinis interviu. Terapinis interviu. Refleksija.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 11
Vaiko prievartos ir nepriežiūros socialinės rizikos šeimoje vertinimas
Vaiko prievartos ir nepriežiūros socialinės rizikos šeimoje vertinimas. Vaiko teisių pažeidimai pagal vaiko teisių konvenciją. Socialinio darbuotojo veiksmai. Išvados ir rekomendacijos. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 20
Socialinis darbas su bendruomene
Kaip Lietuvoje vietinėms bendruomenėms padėti spręsti gyventojų socialines problemas turėtų rūpintis socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų atstovai. Tačiau bene didžiausią ir realų socioedukacinį bei sociokultūrinį ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 12 30
Vaikų patyčių mažinimas vyresnėse klasėse
Problemos projekto identifikavimas. Problemų medis. Suinteresuotos grupės. Projekto loginė matrica. Gantt‘o tinklinė diagrama. Rizikos valdymo matrica. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 18
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo