Sociologijos konspektas egzaminui


Tp://plus.url.google.com/url?sa=j. Sociologinio požiūrio bruožai.

Įvadas Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Klasikinė sociologija Kas laikomas sociologijos pradininku. Kas ir kada “ socialinę fiziką ” pradėjo vadinti sociologijos vardu. Kas turėjo įtakos sociologijos atsiradimui. Išvardinkite klasikinės sociologijos atstovus ir jų indėlį. Kokios reikšmingiausios. Durkheimo knygos. Koks. Marxo indėlis sociologijoje. Koks. Weberio indėlis sociologijoje. Kaip apibrėžiama sociologijos teorija. Išvardinkite tris sociologijos teorines paradigmas. Kokie esminiai bruožai funkcionalizmo paradigmos. Kokie esminiai bruožai konflikto teorijos paradigmos. Kokie esminiai bruožai simbolinio interakcionizmo paradigmos. Kokius atstovus kiekvienos paradigmos galite paminėti. Tyrimų metodologija ir metodai Pateikite metodologijos metodo ir metodikos sąvokas. Kokie yra sociologinio tyrimo tipai. Paaiškinkite kas yra kintamieji , konceptualizaciją ir operacionalizaciją. Kokia jų svarba tyrimams. Kokie yra tikimybinės ir netikimybinės atrankos tipai. Kokie yra skiriami kultūros komponentai ir elementai. Kokia simbolių reikšmė. Kas yra subkultūra. Kas yra kontrkultūra. Kokie yra išskiriami kultūros procesai. Pateikite kultūrinės įvairovės pavyzdžių. Socializacija. Socialinė sąveika ir kasdienis gyvenimas Pateikite socializacijos apibrėžimą. Apibūdinkite pirminę socializaciją. Apibūdinkite antrinę socializaciją. Kokie institutai dalyvauja asmens socializacijos procese ? Kokie yra socializacijos tipai ? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Kaip apibūdintumėte socialinę sąveika. Kuo skiriasi mikro ir makro sociologijos sąveikų tyrimai. Kokie yra sąveikos elementai. Paaiškinkite kas yra fokusuota ir nefokusuota sąveika. Kaip vaidmenis apibūdina. Bergeris ir. Žinokite pagrindines. Goffmano dramaturginės teorijos prielaidas. Pateikite grupės sampratą. Kas yra pirminės ir antrinės grupės ?

Auguste Comte - įvedė sociologijos terminą; supriešino sociologiją ir filosofiją; esminė idėja –atskirti mokslą nuo metafizikos ir teologijos.

Prancūzų mąstytojas Ogiustas Kontas 1838 m. terminą sociologija pateikė kaip neologizmą, prieš tai jis naudojo terminą „socialinė fizika“, kurį pasisavino ankstyvieji fizikai. Nors pirmąkart sociologijos terminas buvo panaudotas eseisto Emanuelio Džozefo Sijeso.

Socialinė teorija yra sistemingų žinių, aiškinančių socialinį gyvenimą ir leidžiančių kelti naujas tyrimo hipotezes, visuma.

Kiekvienas socialinės struktūros elementas turi savo socialines funkcijas, kurių vykdymas atsiliepia visuomenės kaip visumos veikimui, ar net išlikimui.

Tai teorinė sistema,suvokianti visuomenę, kaip sistemą, visumą dalių, veikiančių, kad užtikrintų santykinį stabilumą.

Socialine struktūra šio požiūrio rėmuose laikomasantykinai nekintančių socialinio elgesio šablonų visuma.

Tai teorinė sistema, laikanti visuomenę sistema, kuriai būdingi socialinė nelygybės ir socialinio konflikto iššaukti pokyčiai.

Šios paradigmos atstovų teigimu, socialiniai modeliai tuo pat metu yra ir naudingi, ir žalingi. Daliai visuomenės jie neša naudą, daliai – kenkia.

Įtaką daro ne abstrakčios sistemos ar struktūros, o konkrečios kasdienės patirtys, nesuskaičiuojami individualūs veiksmai ir reakcijos.

Šios paradigmos atstovai teigia, kad įtaką daro ne abstrakčios sistemos ar struktūros, o konkrečios kasdienės patirtys, nesuskaičiuojami individualūs veiksmai ir reakcijos.

Metodologija- mokslinio pažinimo principų sistema. Kitaip tariant- tai yra mokslas apie tiriamos realybės (gamtamokslinės, socialinės)pažinimo principus.

Metodas- pagrindinis duomenų rinkimo, apdorojimo arba analizės būdas/ „įrankis“.

Pagal tyrimo dalyko analizės gilumą, uždavinių pobūdį ir analizės sudėtingumą: Žvalgomasis (pilotinis) tyrimas.; Aprašomasis tyrimas.; Analitinis tyrimas

Pagal gaunamas žinias : Fundamentalieji tyrimai; Taikomieji tyrimai

Pagal atlikimo laiką: Skerspjūvio (crossectional) tyrimai- tai plataus masto tyrimai, į kuriuos įtraukiama labai plati tiriamųjų populiacija. Longitiudiniai tyrimai- šie tyrimai atliekami tam tikrą laiką periodiškai pakartojant tyrimą.

Kintamieji- Diskretinis kintamasis – turi minimalią reikšmę, pvz. vaikų skaičius šeimoje yra diskretinis kintamasis. Tolydieji – neturi minimalios reikšmės.

Konceptualizacija - Tai sąvokų apibrėžimai, kurie apibrėžia sąvoką pasitelkdami kitas sąvokas.

Operacionalizacija– tai matavimo procedūrų, kurias turi atlikti tyrėjas, jeigu nori gauti empirinius duomenis, kurie pagrįstų sąvoką, aprašymas. Tai procedūros, kurios suranda indikatorius, rodiklius, kurie rodo sąvokos realų egzistavimą.

Kultūra – tai normų, vertybių, idealų, žmogaus elgesio būdų bei priemonių, bendrų tam tikrai socialinei grupei, visuma. Tai mąstymo, jausmų ir veiklos būdai, apibūdinantys visuomenę.

Skiriama nemateriali kultūra (neapčiuopiami žmonių visuomenės kūriniai - idėjos, tikėjimai) ir materiali kultūra (apčiuopiami žmonių visuomenės kūriniai -artefaktai, viskas, pradedant abaku ar abažūru ir baigiant žvake bei žvyrkeliu).

Totališkai institualizuota resocializacija –visi individai priversti elgtis pagal universalias taisykles. (Pvz. kariuomenė, skautų stovykla ir t.t.)

Nefokusuota sąveika vyksta kaskart, kai asmenys parodo, jog pastebi vienas kito buvimą. Būdinga, kad jos paprastai vyksta tokiose vietose, kuriose vienu metu susirenka daug žmonių: judriose gatvėse, teatruose, vakarėliuose.

E. Goffmanas: socialinis gyvenimas tarsi aktorių vaidinama pjesė scenoje ar aibėje scenų, nes mūsų veiksmų pobūdį lemia tam tikru metu mūsų atliekami vaidmenys.

Įspūdžio valdymas – žmonės labai jautriai reaguoja į tai, kaip juos vertina kiti, todėl įvairiausiais būdais stengiasi valdyti įspūdį, kad tik priverstų reaguoti į save taip, kaip to patys nori. (Tarkime, kai jaunuolis eina į vesrlo susitikimą, jis ryši kaklaraištį ir kuo mandagiau elgiasi, bet vakaresu draugais ilsėdamasis futbolo rungtynėsejis mūvės džinsus, vilkės sportinį megztinį ir pasakos daugybę anekdotų).

Priskirtinis statusas – remiantis biologiniais veiksniais, pavyzdžiui, rase, lytimi ar amžiumi. Priskirtinis statusas gali būti „baltoji“, „moteris“, „paauglė“.

Pasiektasis statusas – šį statusą individas užsitarnauja savo paties pastangomis. Pavvyzdžiui, galima įgyti „baigusiojo aukšąjį mokslą“, „sportininko“ ar „tarnautojo“ statusą.

Pagrindinis statusas – apibrėžia visuminę žmogaus padėtį visuomenėje. Labiausiai pagrįsti tipai: lytis ir rasė. Žmogus pirmiausia pastebi kito žmogaus lytį ir rasę.

Identitetas – žmonių nuomonė apie pačius save ir sau prasmingus dalykus. Identitetas skirstomas į rūšis: socialinis identitetas; savimonės (arba asmeninis) identitetas.

Deviacija ir nusikaltimas nėra sinonima, nors daugeliu atveju iš dalies sutampa. Nusikaltimas susijęs su įstatymą pažeidžiančiu nekonformistišku žmonių elgesiu. Deviacijų tyrimai nagrinėja skirtingus reiškinius, pavyzdžiui, natūristų (nudistų), reivo kultūros ir „Naujojo amžiaus“ keliautojų.

Deviacijos išplėtimas - tai procesas, kai deviacijos pavojus ir masteliai padidinami.

  • Sociologija Konspektas
  • Microsoft Word 276 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (5367 žodžiai)
  • Modestas
  • Sociologijos konspektas egzaminui
    10 - 2 balsai (-ų)
Sociologijos konspektas egzaminui. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/sociologijos-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:05
×