Sodybos informacijos srautų valdymo analizė


Santrauka. Įvadas. Informacijos srautų valdymo teorinė analizė. Vidinių informacijos srautų apibrėžtis. Išorinių informacijos srautų valdymo analizė. Sodybos „Viekiemis“ informacijos srautų valdymo analizė. Vidinių ir išorinių informacijos srautų valdymo vertinimas. Informacinių technologijų ir sistemų naudos ir galimybių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbe formuluojami informacijos valdymo būdai, priemonės, bei kliūtys įmonėje. Buvo išsikeltas tikslas - išanalizuoti informacijos srautų valdymo svarbą įmonėje. Tikslui pasiekti reikėjo analizuoti lietuvos ir užsienio autorių teoriją.

Teorinėje dalyje, aptariant informacijos srautų valdymą panaudota literatūros analizė, loginis mąstymas. Tiriamojoje darbo dalyje, naudojant nestruktūrizuotą interviu, buvo kalbinama įmonės direktorė ir administratorė.

Teorinė medžiagos analizė parodė komunikavimo rūšis, skirtumus tarp efektyvaus ir neefektyvaus komunikavimo, informacinių technologijų vystimo svarbą, bei sistemų diegimo naudą. Ištyrus įmonės veiklą nustatyta, kad informacijos srautų valdymas priklauso nuo visų dirbančiųjų gebėjimo elgtis su informacija. Sodybos sėkmingas veiklos organizavimas tiesiogiai priklauso, nuo sklandaus informacijos gavimo, bei siuntimo.

Darbo pabaigoje siūloma daugiau dėmesio skirti darbuotojų nuomonei, bei dar labiau tobulinti informacines sistemas, kurios palengvina, bei optimizuoja įmonėje vykdomas operacijas.

Temos aktualumas. Visos valdymo funkcijos - planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė remiasi nenutrūkstamu informacijos srautu apie tai, kas vyksta orgacnizacijoje ir už jos ribų. Tik laiku, bei patikimą informaciją gaunantis vadovas gali objektyviai vertinti, bei priimti svarbius sprendimus susijusius su įmonės veikla. Kiekviena įmonė siekdama pasisekimo, turi išmokti valdyti informaciją, nes ji vis labiau tampa neatsiejama ne tik darbo, bet ir kasdienio gyvenimo dalimi. Efektyvus informacinių ištekliu panaudojimas daro įtaką įmonės tobulėjimui, naujų paslaugų ar prekių kūrimui, gerina financinę padėtį bei konkurencingumą. Siekiant gerinti šiuos aspektus, būtina analizuoti, gero informacijos valdymo įtaką įmonės veiklai.

Problematika. Informacija yra vienas iš būdų užtikrinti įmonės kontrolei, kadangi laiku, bei tikslingą informaciją gavęs vadovas gali imtis atitinkamų veiksmų, svarbu suprasti, kaip tos informacijos sistemos turi būti kuriamos, diegiamos ir valdomos.

Darbo objektas – sodybos “Vienkiemis” informacijos srautų valdymo procesų analizė.

Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės informacijos srautus.

Darbo metodai: mokslinių šaltinių analizė, kritinis vertinimas, palyginimas, surinktų duomenų kaupimas, stebėjimas analizė, nestruktūrizuotas interviu, apibendrinimas.

Vidinė informacija įmonėje, kitaip sakant komunikacija tarp darbuotojų lemia aukštus veiklos rezultatus. Vienas svarbiausių valdymo elementų yra gebėjimas taisyklingai perduoti informaciją ir suvokti gautos informacijos vertę, jos reikšmę organizacijos veiklos efektyvumui. Komunikacijos reikšmė yra akivaizdi įvairiuose gyvenimo lygmenyse, bei sferose ir pasireiškia labai įvairiai. Komunikacijos išmanymas įgalina egzistenciją šiuolaikinėje greit kintančioje visuomenėje, kurios pagrindas –informacija (Markevičienė, 2010).

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Virbalienė A. Vidinė organizacijos komunikacija, Klaipėda 2011, 7 p.

(Baršauskienės V., Almonaitienės J., Lekavičienės R., Antinienės D. (2010) knyga teigia, kad informacijos sklaida yra vienas iš svarbiausių organizacijos bendravimo aspektų.

Vertikali komunikacija (iš apačios į viršų). Kai žemiausio lygmens darbininkai gauna proga išreikšti savo nuomonę, kylančias idėjas tampa daug labiau motyvuoti. Ši informacija yra naudojama grįžtamajam ryšiui su esančiais aukščiau valdymo hierarchijoje, supažindinant juos su užduočių įvykdymo eiga ir pranešant apie iškilusias problemas.

Horizontali komunikacija. Ši komunikacija vyksta tarp to paties hierarchinio lygio darbuotojų arba padalinių. Dažnai nepavyksta išvengti informacijos iškraipymų, nes neretai pasitelkiami neformalūs tinklai.

Vidinės informacijos srautai cirkuliuoja tarp įmonės padalinių ir darbuotojų. Kuo didesnė įmonė tuo sudetingesnis, bei įvairesnis bendravimas, informacijos mainai.

(Baršauskienė V. ir kt. 2010) išskiria keturis svarbiausius vidinio komunikavimo organizacijoje funkcijas: informavimo, emocijų perdavimo, motyvavimo, kontrolės.

Teigtina, kad nei vienos iš šių funkcijų nederėtų išskirti tam, kad grupė galėtų efektyviai dirbti. Tam, kad komunikacija įmonėje būtų sėkminga visa informacija pateikiama darbuotojams turi būti aiški, suprantama. Taip pat, matoma, kad infromacijos apsikeitimas įmonėje dažnai įvardyjamas, kaip bendravimas siekiant bendro supratimo.

Skirtumas tarp efektyvaus ir neefektyviaus bendravimo atsiranda tada, kai šį procesą užklumpa įvairiausi barjerai. Siekiant užtikrinti efektyvią informacijos sklaidą, būtina atsižvelgti į galimas kliūtis ir siekti jas pašalinti, nes neefektyvus komunikavimas tarp žmonių ar grupių sukelia nesusipratimus, destruktyvius konfliktus, nepasitenkinimą ir žemą darbo našumą.

Teigtina, kad pasirinkus tinkamausią komunikacijos būdą, galima išvengti įvairių nesusipratimų, bei pagerinti informacijos perdavimo kokybę. Autoriai įvairiai apibūdina komunikaciją, vyraujanti nuomonė, kad tai procesas, kurio metu pasikeičiama informacija, bei emocijomis. Vidiniai ryšiai kompanijoje apibūdinami, kaip vienas iš svarbiausių sklandžios veikolos garantų.

Vis spartėjant gyvenimo tempui, retas kuris įsivaizduoja savo gyvenimą, ar darbą be informacinių technologijų (IT). Šiuo metu, sėkminga įmonė, kuri siekia konkurencingumo privalo mokėti įvertinti ir elgtis su informacija. Pasauliui įžengus į XX a. antrąją pusę įvyko milžiniška informacijos revoliucija pakeitusi visuomenės gyvenimą, bei supratimą apie informaciją. Informacinė visuomenė, pasak (Paliulis N., Chlivickas E., Pabedinskaitė A. 2004) tai yra išsilavinusi, nuolat besimokanti, savo veiklą grindžianti informacija ir žiniomis, bei plačiai naudojanti informacinių technologijų ir nuotolinių ryšių teikiamomis galimybėmis visuomenė (5 p.). (Paliulis N., Astrauskienė N. 2003) Teigia, kad pasaulyje prasidėjo informacinės visuomenės formavimosi procesas. Šiai gimstančiai visuomenei būdinga tai, kad plinta naujos gamybos priemonės, pagrįstos kompiuteriais ir IT. IT jungia kompiuterinė techniką, ryšių sistemas, duomenų bei žinių bazes ir kt. Šie autoriai puikiai prognozavo kokį svarbų vaidmenį IT atliks žmonių gyvenime. Jau prieš dešimtmetį, jie spartų technologijų vystymąsį siejo su įmonės bei visuomenės kasdieniniu funkcionavimu.

  • Microsoft Word 1628 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4520 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Sodybos informacijos srautų valdymo analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Sodybos informacijos srautų valdymo analizė. (2015 m. Spalio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/sodybos-informacijos-srautu-valdymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 02:10
×