Šokoladų „Karūna“ populiarumo tyrimas


Įvadas. Marketingo tyrimas ir apklausos ypatumai. Marketingo tyrimo samprata. Marketingo tyrimo procesas. Anketinės apklausos apibūdinimas. Šokolado “Karūna” populiarumo tyrimas. Šokolado „Karūna“ apibūdinimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo problemos išsiaiškinimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Cituota ir naudota literatūra. Priedai. Priedas. Anketa. Priedas. Užpildytos anketos. Priedas. Duomenų rezultatų suvestinė.

Kiekvienas žmogus mėgsta šokoladus. Šiuolaikiniame pasaulyje kai šokoladų pasirinkimo įvairovė didelė, užkietėję smaližiai ir ne tik, – maži ir dideli – gali mėgautus vis naujais šokoladų skoniais. Daugybė rūšių, daugybė skonių, daugybė įvairiausių gamintojų ir prekės ženklų – kiekvienai progai ir kasdienai, taigi, žmogus gali išsirinkti vis naują šokoladą, pagal savo poreikius ir norus.

Buvo nuspręsta išsiaiškinti kaip lietuviai vertina savo gamintojų šokolado produktus. Taigi šiame darbe buvo atliekamas šokoladų „Karūna“ rinkos tyrimas, kuriame buvo išsiaiškinta kokios rūšies šokoladus žmonės perka labiausiai, kokie yra paklausiausi, ir kodėl.

Darbo objektas: Šokolado „Karūna“ populiarumas

Darbo tikslas- atlikti šokolado „Karūna“ populiarumo tyrimą.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti marketingo tyrimo sampratą;

Išanalizuoti marketingo tyrimo procesą;

Išsiaiškinti anketinės apklausos rūšis;

Apibūdinti šokoladus „Karūna“;

Pristatyti tyrimo metodiką ir organizavimą;

Pateikti atlikto tyrimo analizę.

Darbo metodai:

Literatūros analizė – buvo analizuojama Pranulio V., Dikčiaus V. ir kitų autorių literatūra.

2. Anketinė apklausa - buvo atliekama anketinės apklausos analizė. Naudojant anketas tikimasi surinkti daug naudingos informacijos apie „Karūna“ šokoladus. Apklausoje dalyvaus 25 respondentais, iš jų 6 (24 %) vyrai ir 19 (76 %) moterys. Respondentai bus pasirenkami atsitiktiniu būdu.

Šį darbą sudaro: titulinis lapas(1); turinys(1); įvadas(1); teorinė dalis(7); praktinė dalis(9); išvados(1); cituota ir naudota literatūra (1), priedai (3). Iš viso darbą sudaro 28 puslapiai.

Marketingo tyrimas - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas (Dikčius V.,2003, p. 9)

Taip pat marketingo tyrimus galima vertinti kaip specifinę planavimo ir vadybos proceso funkciją. Ir yra išskiriami aprašomieji, diagnozės arba simptomų, numatymo tyrimai. Aprašomieji tyrimai- tai faktų rinkimas ir aprašomųjų ataskaitų apie juos pateikimas. Diagnozės tyrimai atliekami tada, kai reikia gauti duomenų apie vienokios ar kitokios situacijos priežastis. Numatymo tyrimai vykdomi tada, kai reikia numatyti planuojamų marketingo sprendimų rezultatus ir pasekmes. Taigi manau, kad išvardytų krypčių tyrimai leidžia marketingo vadovams pagerinti marketingo sprendimų kokybę, atskleisti įvairias marketingo alternatyvas.

respondentų atranka (imties dydis, atrankos principai), užtikrinanti duomenų reprezentatyvumą;

Dauguma apklausoje pateikiamų klausimų yra uždari - su pateiktais atsakymų variantais, iš kurių respondentas paprastai išsirenka tinkamiausią. Rečiau naudojami atviri klausimai, kai respondentas pateikia savo atsakymo variantą. Pagrindinis apklausos metodo pranašumas - gaunami patikimi kiekybiniai duomenys apie generalinę visumą ar dominančią tikslinę grupę. Per apklausas surinkti duomenys yra analizuojami matematiniais-statistiniais metodais. Prie šio metodo trūkumų būtų galima priskirti respondentų nenorą dalyvauti apklausose, negalėjimą aiškiai įvardyti, pateikti reikiamos informacijos, aiškiai atskleisti tam tikro savo veiksmo motyvų ar preferencijų. Pavyzdžiui, atsakydami į klausimus apie tam tikros savo elgsenos, sakykim, tam tikro pirkinio įsigijimo, motyvus, respondentai ne visada gali aiškiai nurodyti savo poelgių priežastis. Jie nėra linkę per apklausas pateikti kai kurių asmeninių ar su svarbiais jų gyvenimo aspektais susijusių detalių, pavyzdžiui, respondentai daug labiau yra linkę nurodyti vidutines vienam šeimos nariui per mėnesį tenkančias pajamas nei savo asmenines mėnesio pajamas.

Apklausas galima atlikti keliais skirtingais būdais. Paprastai jos skirstomos į asmenines (face-to-face), telefono, elektronines, pašto. Toliau išsamiau aptarsime įvairius apklausų atlikimo būdus, jų pranašumus ir trūkumus.

Lietuvoje vis dar labiausiai paplitęs apklausos atlikimo būdas yra asmeninis (face-to-face) interviu. Respondentai gali būti apklausiami namuose, atsižvelgiant į tyrimo tikslus, apklausa gali būti atliekama ir tam tikroje specifinėje aplinkoje, pavyzdžiui, prekybos centruose (pirkėjų apklausos), medicinos įstaigose (tam tikrus medikamentus vartojantys pacientai ar tam tikroje

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 79 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5515 žodžiai)
  • Kolegija
  • Yamahadt125
  • Šokoladų „Karūna“ populiarumo tyrimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Šokoladų „Karūna“ populiarumo tyrimas. (2016 m. Sausio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/sokoladu-karuna-populiarumo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 11:54
×