Sokrato, sofistų, Platono ir Aristotelio etikų samprata


Sokrato , sofistų , Platono ir Aristotelio etikų samprata Sokrato etika. Epikūrininkų etikos samprata. Stoikų etikos samprata. Krikščioniškoji etika ir jos dorybės. Empiristinė Hiumo etikos samprata. Utilitaristinė etikos samprata. Nyčės etikos samprata. MORALĖS GENEOLOGIJA Nyčė išskiria 2 moralės tipus abu moralės tipai remiasi skirtingomis nuostatomis Vergų moralė. Ponų moralė aristokratiška moralė. Ponų moralėje pirmiausia aukština save , o vergų moralėje pirmiausia save sumenkina. Faktiniai teiginiai baziniai. Vertybiniai pasaulėžiūriniai teiginiai. Žymiausi atstovai - Ejeris ir Stivensonas.


Etinis absoliutizmas – pozicija, su kuria tapatinasi daugelis autorių, skelbia, jog egzistuoja bendri, kartu ir absoliutūs, visiems privalomi moraliniai nuostatai, principai (absoliutu, amžina, nekintama).

Žmogus, remdamasis savo protu, gali paaiškinti, kas yra blogai, o kas – gerai, nes žmogus turi protą ir jo dėka gali paaiškinti savo pasirinkimus;

Aukščiausia dorybė – žinojimas (Antikoje dominuoja proto kultas, priešingas krikščionybės dorybėms). Niekas nesielgia blogai iš nežinojimo, nes jis turi protą ir suvokia.

Sofistai kultūroje turi paniekinamąją reikšmę. Taip yra todėl, kad filosofai siekia išminties, o sofistai orientavosi į tokią išmintį, kurią pardavinėjo už pinigus (spręsdavo problemas, kaip, pvz., dabar dirba advokatai). Sofistai buvo įvairių sričių specialistai. Žymiausias iš jų – Protagoras.

Sofistų (Protagoro) pagr. teiginys etiniam reliatyvizmui: “Žmogus yra viso ko matas – esančių dalykų, kad jie yra, ir nesančių dalykų, kad jų nėra”. Tai reiškia, kad paskiras individas yra viso ko matas arba vertintojas. Šio teiginio esmė ta, jog aplinkos vertinimas priklauso nuo vertintojo (žmogaus) nuostatų. Negali būti jokių bendrų moralinių nuostatų, o visi veiksmai yra reliatyvūs. Mūsų nuostatos yra partikuliarios, ne universalios. Reikia suvokti, kad skirtingi individai gali priklausyti skirtingoms socialinėms kultūroms ir kitoms aplinkybėms, todėl tikėtina, kad jie remsis skirtingomis nuostatomis. Tai įrodo, kad negali būti bendros nuostatos, bendro, universalaus vardiklio. Kurį laiką galima remtis tam tikromis nuostatomis, bet aplinkybės keičiasi, todėl kinta ir nuostatos.

Platonas yra susijęs su etiniu absoliutizmu. Jis teigia, kad egzistuoja bendros moralinės nuostatos.

Platono etika kalba apie gėrį. Gėris pasiekiamas tik save įmontuojant į Platono nustatytą luomų schemą. Bendrasis gėris – gėris visiems. Gėris gali būti suprastas kaip laimė, tad bet kokiu atveju siekiame laimės (tačiau tai – ne eudemonistinė etika).

Nesame tik paskiri individai, priklausome sociumui (šiuo atveju – valstybei). Sociumas yra skirstomas į 3 luomus:

Valdovai (įstatymų leidyba; vertybė – išmintis, orientuotis į visuotinį gėrį);

Amatininkai arba žemdirbiai (valdovų ir karių išlaikymas; vertybė – nuosaikumas).

Kiekvienas individas, priklausantis sociumui, yra priskirtas kažkuriam iš sluoksnių ir turi remtis to sluoksnio nuostatomis, elgesio normomis, dorybėmis.

Visus 3 šiuos luomus apjungia ketvirtoji dorybė – teisingumas. Valdovai leidžia įstatymus, kurie reglamentuoja mūsų gyvenimą. Įstatymai privalėtų būti išmintingi, kurie yra orientuoti į bendrąjį gėrį. Kariai prižiūri, kad būtų vykdomas įstatymas, o amatininkai turi laikytis nuosaikumo ir įstatymų. Dermė tarp 3 dorybių bus įmanoma tik tada, kai bus laikomasi visų nuostatų.

Sociumo esmė – sėkmingas funkcionavimas. Jeigu visi sociumo sluoksniai laikysis moralinių dorybių, tai sociume (valstybėje) triumfuos teisingumas. Platono modelis – siekiamybė (idealus modelis).

Aristotelio etika yra eudemonistinė. Tai reiškia, kad žmogaus (paskiro individo) pagr. siekis yra laimės siekis (eudemonija – laimė).

  • Microsoft Word 42 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5384 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karolina
  • Sokrato, sofistų, Platono ir Aristotelio etikų samprata
    10 - 2 balsai (-ų)
Sokrato, sofistų, Platono ir Aristotelio etikų samprata. (2019 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/sokrato-sofistu-platono-ir-aristotelio-etiku-samprata.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 24 d. 14:06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema