Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas


Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m.


Kursinis darbas atliktas naudojantis Biržų urėdijos, Spalviškių girininkijos taksoraštį. Dažniausiai pasikartojanti L hidrotopo augavietė, medyno rūšinė sudėtis įvairi, tačiau didelę dalį užima mišrūs eglės medynai, nors kituose kvartaluose gausu ir minkštųjų lapuočių medynų – beržo, drebulės ir juodalksnio. Kursiniame darbe buvo suprojektuoti trisdešimt plynųjų kirtimų, dvidešimt neplynųjų pagrindinių kirtimų, likusius penkiasdešimt kirtimų sudaro ugdomieji kirtimai, tarp kurių yra jaunuolyno ugdymo, retinimo ir einamieji kirtimai. Ugdymo kirtimams suprojektuota penkių ateinančių metų kirtimo norma.

Jaunuolynų ugdymo išrinkau 15 kirtimų, kirtimus vykdžiau atsižvelgdamas į normatyvus. Jaunuolynų ugdymas vykdomas iki 20 metų. Pagrindinis jaunuolynų ugdymo tikslas gerinti medynų rūšinę sudėtį ir siekti, kad medyne būtų kuo daugiau pagrindinių rūšių vertingesnių medžių. Jų metu šalinami nepageidaujami medžiai jei stelbia pagrindines rūšis ir tuo sudaromos sąlygos augti pagrindinėms rūšims. Jaunuolynų ugdymas vykdomas mišriuose miškuose.

Retinimo išrinkau 20 kirtimų, kirtimus vykdžiau atsižvelgdamas i normatyvus. Spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose vykdomas nuo 21 iki 40 metų, o minkštųjų lapuočių nuo 21 iki 30 metų. Retinimų tikslas reguliuoti medžių tarpusavio santykius, užtikrinti optimalias ar artimas sąlygas geresniems medžiams tęsti struktūrą, o pavėluotu metu ir sudėties formavimą. Todėl retinimų metu pašalinami po jaunuolynų ugdymo palikę nepageidaujami medžiai. O taip pat netinkamos stiebo formos, ligoti, pažeisti, nevertingi medžiai.

Einamųjų kirtimų išrinkau 15 kirtimų, kirtimus vykdžiau atsižvelgiant i normatyvus. Einamieji kirtimai - tai paskutinė ūgdymo kirtimų fazė. Spygliuočiams ir kietiesiems lapuočiams nuo 41 metų, o minkštiesiems lapuočiams nuo 31 metų. Pagrindinis einamųjų kirtimų tikslas kaip ir retinimų sudaryti optimalias sąlygas, palaikant optimalų tankumą, didinti medynų prieaugį ir produktyvumą.

Plynais vadinami tokie kirtimai, kuomet brandus medynas iškertamas vienu kirtimo atveju, kuris tęsiasi ne ilgiau kaip viena eksplotacijos sezoną. Po plynų kirtimų visada formuojamas vienaamžis medynas. Plyni kirtimai vykdomi tik brandžiuose medynuose, esant neperspektyviam pomiškiui.

Atvejiniais kirtimais brandus medynas iškertamas per kelis kirtimo atvejus, kartojamas kas keleri metai. Bendras kirtimo periodas paprastai neviršyja 20 metų. Tik taikant vadinamuosius ilgalaikius atvejinius kirtimus medynas iškertamas per 30-40 metų. Grupiniai atvejiniai kirtimai vykdyti tuose sklypuose, kur pomiškio grupės išsidėsčiusios tolygiai sklype. Atrankiniai kirtimai vykdomi medynuose kuriuose yra kelios dalys brandžių medžių ir didelis skalsumas.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (2893 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tautvydas
  • Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas. (2018 m. Birželio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/spalviskiu-girininkijos-medynu-formavimo-ir-kirtimu-kursinis-projektas.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 23 d. 14:12
×