Specialieji bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo reikalavimai


Bendrosios nuostatos. Privaloma baigiamojo darbo struktūra. Pagrindiniai reikalavimai atskiroms bakalauro baigiamojo darbo dalims. Bakalauro baigiamojo darbo apiforminimas. Bakalauro baigiamojo darbo gynimas ir vertinimas. Priedai. Priedas.


Bakalauro baigiamasis darbas – tai rašytinis tiriamojo pobūdžio darbas apie aktualias teorines ir praktines Lietuvos verslo organizacijų verslo administravimo ar vadybines problemas. Bakalauro baigiamojo darbo tema gali būti susijusi su konkrečios organizacijos (ar jų grupės) veiklos ir atskirų jos veiklos sričių valdymo problemų analize. (Bakalauro baigiamųjų darbų temų pavyzdžiai pateikti 1 priede)

Įrodyti, kad pagrindinėse studijose yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai atpažinti konkretų tyrimo objektą ir jo reikšmingumą, atlikti objekto teorinę ir empirinę analizę ir suformuluoti išvadas, naudodamas savo mokslo ar praktinės veiklos sričiai būdingus analizės metodus bei instrumentus ir tinkamai interpretuoti analizės metu gautus duomenis.

Bakalauro baigiamajam darbui parengti ir apginti skiriama 15 kreditų. Baigiamojo darbo apimtis (be priedų) yra 35 -40 puslapių.

II. (situacijos analizė)- šios dalys turi turėti konkrečius darbo pavadinimą atitinkančius pavadinimus

Titulinis lapas - jame turi būti pateikta tokia informacija ir tokia tvarka, kaip parodyta 2 priede.

Turinyje turi būti pateikti baigiamojo darbo dalių, jų skyrių ir poskyrių, priedų pavadinimai, nurodant puslapius, kuriuose jie prasideda.

Santrauka lietuvių kalba – tai baigiamojo darbo bibliografiniai duomenys ir glausta darbe pateiktos medžiagos santrauka (iki 150 žodžių). Santrauka turi būti parengta pagal 3 priede pateikiamą formą.

Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai (apimtis – 1-2 puslapiai). Čia abėcėlės tvarka pateikiamos pagrindinės baigiamajame darbe naudojamos vadybinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Jie turi būti suformuluoti, remiantis literatūros apžvalgoje analizuojamais vadybos mokslininkais. Negalima perrašinėti terminų apibrėžimų iš bendro pobūdžio žodynų. Jei sąvokos apibrėžimas suformuluotas ne darbo autoriaus, turi būti pateikiama nuoroda į autorių ir literatūros šaltinį pagal 6 priedą.

Darbo objektas – formuluotėje turi būti įvardinta verslo administravimo ar vadybos tyrimo sritis ir organizacija/jų grupė, kurioje(se) atliekama analizė.

analizei naudojamų duomenų, jų surinkimo metodo(-ų) ir instrumentų pristatymas ir įvertinimas;

Baigiamajame darbe turi būti suformuluoti konkretūs dviejų pagrindinių baigiamojo darbo dalių (literatūros apžvalgos ir situacijos analizės) pavadinimai, atitinkantys baigiamojo darbo objektą ir siekiamą tikslą.

Keliais sakiniais apibūdinti pasirinktos darbo temos aktualumą ir tyrimo objektą;

Atskleisti baigiamojo darbo loginį nuoseklumą, įvardijant baigiamojo darbo tikslą ir uždavinius;

Pagrindinis dėmesys pristatymo metu turi būti skiriamas situacijos analizei/tyrimui ir gautų rezultatų vertinimui.

Po darbo pristatymo studentas atsako į kvalifikacinės komisijos narių klausimus. Klausimus gali pateikti ir kiti viešajame gynime dalyvaujantieji asmenys. Kvalifikacinė komisija vertina bakalauro baigiamąjį darbą pagal tokius pagrindinius kriterijus:

Darbuotojų motyvacijos veiksnių analizė individualistiniu ir kolektyvistiniu požiūriu "..." organizacijoje

Įmonių finansų valdymo (apyvartinio kapitalo, investavimo, finansavimo, akcinio kapitalo formavimo, veiklos vertinimo) problemų tyrimas "..." organizacijoje

"..." Įmonės / įmonių grupės (... ekonomikos sektoriuje) investicijų ir jų finansavimo, pelningumo ir veiklos efektyvumo, kapitalo struktūros arba užsienio investicijų probleminiu aspektu tyrimas

Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys - čia turi būti labai trumpai pristatytas teorinės ir analitinės dalių turinys:

Keliuose sakiniuose apibūdinami naudojami tyrimo metodai, įvardijama organizacija/os, kur buvo atliekamas tyrimas, trumpai pateikiami pagrindiniai rezultatai, pasiūlymai.

V.Pavardenis ir V.Pavardenis (2013) pateikia tokius su šia tema susijusius metodus: ..Daugelio kitų autorių (Pavardenis ir kt., 2011; Pavardenis, 2010; Pavardenis ir kt., 2009) siūlomi metodai labai susiję su V.Pavardenis metodais.

  • Microsoft Word 165 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3434 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vytenis
  • Specialieji bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo reikalavimai
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Specialieji bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo reikalavimai . (2017 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/specialieji-bakalauro-baigiamojo-darbo-rengimo-ir-vertinimo-reikalavimai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 10 d. 08:50
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo