Specialiosios pegagoginės pagalbos teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje


Santrauka. Įvadas. Skyrius. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas mokyklose. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo modeliai ir strategijos. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. Teikiamos pagalbos kokybė ir prieinamumas Lietuvos mokyklose. Skyrius. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo dalyviai ir mokyklos charakteristika. Mokykloje teikiamą specialiąją pedagoginę pagalbą reglamentuojančių dokumentų analizė ir pagalbos organizavimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir teikimo X mokykloje modelis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir švietimo pagalbos poreikis. Tyrimo rezultatų analizė. Specialioji pedagoginė pagalba tėvų požiūriu. Specialioji pedagoginė pagalba mokinių požiūriu. Tyrėjo refleksija apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą mažoje X kaimo mokykloje. Išvados. Literatūros sąrašas. Summary. Priedai.


Patvirtinu, kad Romualdos Jankevičiūtės bakalauro studijų baigiamasis darbas ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje‘‘:

nebuvo pateiktas studijuojant šiame ar ankstesniuose semestruose, nebuvo naudotas kitame universitete / institute Lietuvoje ir užsienyje;

yra originalus, nenaudota medžiaga iš kitų autorių darbų, kurie nenurodyti darbe;

Labai svarbu, kad švietimo sistema būtų lanksti ir prieinama kiekvienam besimokančiajam bei atitiktų šiuolaikinius mokymosi tikslus. Tai turi atitikti kiekvieno asmens poreikius, kas verčia įgyvendinti ne tik atskirų švietimo sričių, bet ir visuotinius sisteminius pokyčius.

Bakalauro darbe analizuojami specialiosios pedagoginės pagalbos, kuri teikiama bendradarbiaujant su pedagogine psichologine tarnyba, teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje. Siekiama atskleisti, kaip ugdymo(si) proceso dalyviai vertina specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą.

Nagrinėjama tema itin aktuali tyrimo autorei, dirbančiai X mokykloje, Y savivaldybėje, ir analizuojančiai specialiosios pagalbos teikimo situaciją X mažoje kaimo mokykloje bei ugdymo kokybės užtikrinimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Tyrimas atliktas taikant kokybinio tyrimo strategiją. Tokį pasirinkimą lėmė tyrimo objekto ypatumas – teikiamos specialiosios pedagoginės pagalbos vertintojų įvairumas (mokiniai, mokytojai, tėvai ir PPT specialistai). Duomenų rinkimui buvo naudojami iš anksto numatyti interviu klausimai, tačiau interviu eigoje išlieka galimybė klausimus pateikti ne eilės tvarka, užduoti papildomus klausimus. Toks metodas pasirinktas dėl to, kad būtų galima kuo išsamiau sužinoti tėvų, vaikų, mokytojų ir PPT specialistų požiūrį į teikiamą pagalbą bei visų dalyvių bendravimo reikšmę. Dėl kovo 16 d. Lietuvoje paskelbto karantino duomenys buvo renkami telefonu ir naudojant ZOOM platformą.

X mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi bendrojo ugdymo klasėse. Čia taip pat ugdomi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Mokykloje ugdoma 20 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. X mokykloje nuolat teikiama socialinio pedagogo pagalba. Taigi poreikis teikti specialiąją pedagoginę pagalbą buvo ir yra labai didelis.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas šioje mokykloje pradėtas organizuoti prieš šešerius metus ir tai daroma kryptingai. Išskirtinumas tas, kad iki tol, kol buvo pradėta teikti specialioji pedagoginė pagalba, mokykloje dirbo tik vienas pagalbos mokiniui specialistas – socialinis pedagogas. Pateiksiu ugdymo dalyvių vertinimus, kaip teikiama specialioji pagalba mažoje kaimo mokykloje.

2.2.1. Mokykloje teikiamą specialiąją pedagoginę pagalbą reglamentuojančių dokumentų analizė ir pagalbos organizavimas30

2.2.2. Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir teikimo X mokykloje modelis32

2.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir švietimo pagalbos poreikis32

2.3.3. Tyrėjo refleksija apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą mažoje X kaimo mokykloje39

Mokslinė problema ir tyrimo aktualumas. XXI amžius – sparčios įvairių žmogaus gyvenimo sričių kaitos, naujų ekonominių, socialinių ir aplinkos įtampų, krizių, iššūkių amžius. Kintantis požiūris į šalies poreikius ir ateities vizija atsiskleidžia svarbiausiuose dviejuose dokumentuose – Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Minėtos strategijos yra vieni iš pagrindinių švietimo tikslų šaltinių (2012).

  • Microsoft Word 114 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (13533 žodžiai)
  • Universitetas
  • Romualda
  • Specialiosios pegagoginės pagalbos teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje
    10 - 3 balsai (-ų)
Specialiosios pegagoginės pagalbos teikimo ypatumai mažoje kaimo mokykloje. (2020 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/specialiosios-pegagogines-pagalbos-teikimo-ypatumai-mazoje-kaimo-mokykloje.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 04 d. 14:45
×
115 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo