Specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksniai ir jų prevencija


Įvadas. Streso rizikos veiksniai specialisto profesinėje veikloje, teoriniai aspektai. Streso sampratų teorinė analizė. Vaikų globos namų specialisto profesinės veiklos sudėtingumo problema. Profesinio streso įveikimo metodai. Specialisto dirbančio vaikų globos namuose vaidmuo vaikų ugdyme. Vaikų elgesio ugdymo programos. Socialinių įgūdžių ugdymo programos. Specialisto vaidmuo vaikų ugdymo srityje. Streso rizikos veiksniai vaikų globos namų specialisto profesinėje veikloje. tyrimo duomenų analizė. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Tyrimo tikslas – ištirti streso rizikos veiksnius vaikų globos namų specialisto profesinėje veikloje.

Tyrimo objektas. Specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksniai ir jų prevencija.

Tyrimo imtis. siekiant surinkti kokybinio pobūdžio informaciją apie specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksnius, vaikų ugdymo srityje galimybes, buvo apklaustos penkios specialistės. Kurios norint išsaugoti konfidencialumą buvo įvardintos kaip R (respondentas).

Tyrimo metodika. Mokslinės literatūros analizė. Atliktas kokybinis tyrimas, remiantis temų analize. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas individualus interviu. Empirinis tyrimas atliktas N miesto vaikų globos namuose. Tyrime dalyvavo 5 specialistai. Tyrimas atskleidė, kad darbas vaikų globos namuose- stiprios profesinės rizikos laukas. Sudėtingos ir kompleksinės vaikų problemos, visuomenės požiūris kaip įgalinimo proceso trikdis, veiklos neapibrėžtumas, intensyvūs sisteminiai pokyčiai- jų pasėkoje atsirandantis nerimas ir baimė dėl ateities- tai tik dalis stresorių, kuriuos šiuo metu išgyvena vaikų globos namų darbuotojai. Paramos lūkesčiai iš dalies išpildomi, nes institucija dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, darbuotojai dalyvauja mokymuose: komandinis darbas, supervizija. Didelės reikšmės turi kolegiali parama, pozityvus santykis su vadovu ir paskatinimas, psichologo konsultacija. Didžiausias lūkestis- kad mokymų patirtis rastų savo vietą praktikoje.

Tyrimo rezultatai. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, specialisto darbas yra vertinamas kaip sudėtinga veikla. Šį sudėtingumą lemia daugelis veiksnių. Tokių kaip klientų poreikių ypatumai, dar vienas darbo sudėtingumą nurodantis aspektas, darbo komandoje poreikis, bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas.

Išvados: Empirinis tyrimas atskleidė, jog vaikų globos namų specialisto profesinėje veikloje vyksta nuolatinis ir labai intensyvus sąveikos procesas, kuriame išryškėja profesinio streso rizika. Vaikų gyvenančiu vaikų globos namuose, problemos kompleksinės, psichosocialinės. Taip pat daugėja vaikų su įvairiomis negaliomis, ypatingai ryškiais elgesio sutrikimais. Stresinę situacija ir baimę dėl ateities stiprina sisteminai pokyčiai. Pokyčių situacija lydi ir sisteminė parama: vyksta komandinio darbo, konfliktinių situacijų valdymo mokymai, tyrimo dalyviai pozityviai įvertina supervizijos poreikį kaip galimybę reflektuoti, analizuoti sunkias situacijas. Teigiama, kad supervizija kuria kokybiškesnę kolegialių santykių kultūrą. Mažiausiai patenkinami emocinės paramos poreikiai, stokojama paskatinimo šios intensyvios kontrolės situacijoje. Tyrimo metu visos specialistės atsake, kad galvoja apie darbo keitimą. Todėl ateityje šis sektorius gali susidurti su tokia problema, kaip motyvuotų darbuotojų trūkumas. Tad akivaizdu, kad pokyčių situacija turi būti lydima kokybiškomis prevencinėmis priemonėmis.

Lubytė A. The Risk Factors of Specialist’s Working in Foster Care Home Stress and Prevention. The Final Work of Master‘s degree of Public Health Education. Supervisor Assoc. prof. D. Martišauskienė, Klaipėda University, Klaipėda, 2018.-53p

Conclusions key words: specialist, professional stress, health factors, education, prevention.

The aim: analyse the risks of stress orphanage specialist profession.

The object: Specialist working in the children's care home stress risk factors and their prevention.

  • Microsoft Word 477 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (14130 žodžiai)
  • Universitetas
  • Alona
  • Specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksniai ir jų prevencija
    10 - 3 balsai (-ų)
Specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksniai ir jų prevencija. (2018 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/specialisto-dirbancio-vaiku-globos-namuose-streso-rizikos-veiksniai-ir-ju-prevencija.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 07 d. 21:49
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!