Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas


Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. Specialiuju poreikiu vaiku kurybiskumo ugdymas. Ypatingi poreikiu vaiku ugdymas. Spec poreikiu mokiniu kurybiskumo ugdymas. Ypatingu poreikiu vaiku ugdymas-referatas. Specialiųjų poreikių vaikų meninis ugdymas. Specialiuju poreikiu samprata. Spec. poreikiu vaiku kurybiskumo ugdymas. Specialioji pedagogika specialiosios pedagogikos referatai. Ypatinguju mokiniu ugdymas.

Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika. Naudotos literatūros sąrašas.

atsižvelgus į specialiųjų ugdymo poreikių asmenų gebėjimus sudaryti jiems tęstinio lavinimosi galimybes;

garantuoti, kad specialiųjų ugdymo poreikių asmenys turės lygias teises ir pareigas su kitais visuomenės nariais mokytis bendrojo bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo įstaigose;

tenkinti jų specialiuosius ugdymo ir saviugdos poreikius, aprūpinti specialia įranga ir specialiomis mokymo priemonėmis;

glaudžiai bendradarbiaujant visuomenei, mokyklai ir tėvams (globėjams, rūpintojams), padėti specialiųjų ugdymo poreikių asmenims siekti kuo didesnės socialinės ir ekonominės nepriklausomybės, įveikti gyvenimo sunkumus ir integruotis į visuomenę;

specialiųjų ugdymo poreikių asmenims sudaryti sąlygas ugdytis bendrojo ugdymo įstaigose, integruojant specialiojo ugdymo paslaugas į švietimo sistemą;

formuoti optimalų pedagoginių tarnybų tinklą, kurių specialistai teiktų kvalifikuotą konsultacinę pagalbą specialiųjų ugdymo poreikių asmenims, pedagogams ir tėvams.

Analizuodami vaiko ypatumus, nustatome vyraujančią psichologinę simptomatiką, kuri lemia vaiko mokymosi sunkumus. A.Ališauskas nurodo (4, 27-28) dažniausiai pasitaikančius variantus, kai vyrauja:

Jei bendras intelektas neatitinka vaiko pasiekimų pažinimo ir mokymosi srityje, galima daryti prielaidą, kad tai yra specifinė mokymosi negalė. Tolesnis etapas – vaiko regimojo ir girdimojo suvokimo, atminties, dėmesio, mąstymo ypatumų tyrimas.

Ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenų speciliųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo eigą vaizduoja ši schema (3,38-40):

Vaikai vieni nuo kitų skiriasi savo patirtimi, požiūriais, įgūdžiais, būdo savybėmis ir kt., todėl pamokų metu jie elgiasi skirtingai. Mokytojos norėdamos pasiekti geresnių rezultatų, turi įžvelgti šiuos skirtumus ir keisti užsiėmimų tvarką, priemones ir pan.

Individualių skirtumų problemas spręsti turėtų padėti pridėtinės pamokos, spec. pedagogo darbas, specialios užduotys mokinių grupelėms klasėje ir pavieniams mokiniams.

Taigi savarankiškai mokytis-tai aktyviai mąstyti. Vadovauti mokinio savarankiškam darbui-tai vadovauti jo pažinimui arba įgūdžių formavimuisi, pirmiausia mąstymui, žinant visas jo silpnasias ypatybes (6,265).

Tikroji vaikų, turinčių SMP, integracija į bendrojo lavinimo mokyklas, anot A.Ališausko, tai:

Pirmiausiai mokytojo dėmesį atkreipia mokymosi lygmens problemos. Nurodomi šie sunkumai:

Taip pat akcentuojamos fizinės (somatinės) problemos, dėl kurių vaikai turi mokymosi sunkumų. Nurodo ir psichologinius požymius (greitai užmiršta, išsiblaškęs).

Minimi ir socialinio pobūdžio veiksniai (neturi tinkamų sąlygų mokymuisi, neišsimiegojęs, praleidžia pamokas ir kt.). Blogiausia, kai mokytojas vaiko problemą apibūdina labai abstrakčiai. Taip apibūdinta problema nėra aiški ir pačiam mokytojui. Taigi, mokytojas turėtų siekti konkretaus ir tikslaus problemos apibūdinimo. Jeigu yra kelios problemos, reikia surasti pagrindinę, labiausiai trukdančią vaikui mokytis. Mokytojas-pagrindinė figūra, atsakinga už vaiko ugdymą. Kiti specialistai yra pagalbininkai, patarėjai.

Antrasis pagalbos vaikui lygis-pagalba, kurią teikia mokyklos specialiojo ugdymo komisija.Komisijai vadovauja įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas, o nariai yra mokyklos specialusis pedagogas, logopedas ir pedagogai, dirbantys su SMP turinčiais vaikais. Komisijos nariai stebi ir tiria vaiką, konsultuoja pedagogą. Aptariami darbo su vaiku būdai, planai, teikiamos rekomendacijos klasės mokytojui ir tėvams. Prireikus pagalbą vaikui teikia mokyklos specialusis pedagogas ar logopedas per specialias pratybas.

Komisijos nariai raštu fiksuoja vaiko problemas ir SMP tenkinimo eigą. Kiekviena mokykla pasirenka priimtiniausias sau dokumentų formas.

  • Microsoft Word 81 KB
  • 2016 m.
  • 15 puslapių (3165 žodžiai)
  • Mokykla
  • Daiva
  • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/specialiuju-poreikiu-vaiku-ugdymas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 13:32
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo