Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą reglamentuojantys dokumentai


Įvadas. Specialųjį ugdymą Lietuvoje reglamentuojančių dokumentų apžvalga. Specialiojo ugdymo samprata. Specialųjį ugdymą reglamentuojančių dokumentų kaita. Specialiojo ugdymo skyrimas ir teikimas ugdymo Įstaigose. Specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Specialiojo ugdymo skirimo ir teikimo tvarka. Išvados. Literatūra.


Darbo aktualumas. Remiantis pasaulio mokslininkų atliktais tyrimais galima teigti, kad maždaug 25 proc. visų pasaulio gyventojų turi kokių nors funkcinių sutrikimų (Bureu, 2013). Remiantis pastaraisiais duomenimis galima teigti, jog daugumai tokių žmonių reikalinga vienokia, ar kitokia švietimo pagalba.

Pažymėtina, jog šiandien Lietuvos Respublikoje Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatos integruotos į Švietimo įstatymą (Žin., 2011-03-31, Nr.38-1804), kur specialusis ugdymas apibrėžiamas kaip specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių žmonių gebėjimus ir galias. Specialiųjų poreikių asmenys gali būti vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti ugymo procese, visuomenės gyvenime (Ališauskas ir kt., 2010). Minėtame įstatyme numatoma, kad Lietuvoje teikiama pedagoginė, psichologinė, socialinė ir medicininė pagalba spec. poreikių asmenims, kurią teikia:

bendrojo lavinimo įstaigų speacialiojo ugdymo komisijos;

Šiuolaikinė mokykla remiasi inkliuzinio/integruoto ugdymo samprata arba principu mokykla – visiems, o specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas vis sparčiau integruojamas į bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas. Todėl specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai tampa vieni svarbiausių reglamentuojnt visos mokyklos veiklą, nes jų paisymas užtikrina sėgmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo proceso organizavimą bei vyksmą

2. paanalizuoti specialiųjų poreikių nustatymo ir specialiojo ugdymo skyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių turinteims asmenims tvarką.

Remiantis šiuo aprašu galima teigti, jog specialiojo ugdymo paskirtis yra padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.

Per pastaruosius metus specialiojo ugdymo srityje vyko daugybė pasikeitimų bei reformų. Anot N.Matušovos (2012), visi pokyčiai vykdyti siekiant pagerinti specialiojo ugdymo kokybę Lietuvos Respublikos švietimo įstaigose.

Dar 1998 išleistas LR specialiojo ugdymo įstatymos nebegalioja nuo 2011 m. liepos 1d. Šiandien Lietuvos Respublikoje Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatos integruotos į LR Švietimo įstatymą (Žin., 2011-03-31, Nr.38-1804). Reminatis šio įstatymo pakeitimo įstatymo (2011) 14-tu straipsniu, tikslinga pateikti specialiojo ugdymo samprata. Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme teigima, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis yra padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus bei galias. Šių mokinių ugdymas organizuojamas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

padėti specialiųjų poreikių asmeniui suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti dorą;

Apibenrintai galima teigti, kad Lietuvos Respublikoje vykdomi istatymų pokyčiai vis efektyviau orientuojami į speacialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo kokybės užtikrinimą. Kurdama įstatymus ar atnaujindama įvairius, su specialiuoju ugdymu susijusius, teisės aktus šalis vis dažniau remiasi gerąja užsienio šalių patirtimi, taigi galima tikėtis, jog ateityje specialusis ugdymas bus organizuojamas dar efektyviau ir padės pasiekti laukiamus rezultatus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo srityje.

ugdymo plano, ugdymosi metodų ir būdų pritaikymas;

specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir/ar socialinės pagalbos reikmė;

Taip pat apraše pateikiamos šios mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės:

  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3023 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aurelija
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą reglamentuojantys dokumentai
    10 - 7 balsai (-ų)
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą reglamentuojantys dokumentai. (2016 m. Birželio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turinciu-asmenu-ugdyma-reglamentuojantys-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 16:16
×