Specifinio krovinio anglies dioksido parengimas vežimui ir transportavimas


Įvadas. Anglies dioksido savybės, praktinio taikymo srytis ir reikšmė. Anglies dioksido fizikinės savybės. Anglies dioksido cheminės savybės. Anglies dioksido paruošimas. Anglies dioksido panaudojimas. Anglies dioksidas identifikavimas ir klasifikavimas pagal ADR reikalavimus. Anglies dioksido specialios pakavimo nuostatos. Anglies dioksido nužymėjimo parinkimas bei taros nužymėjimas. Anglies dioksido krovimo, sandėliavimo reikalavimai. Anglies dioksido krovinio dokumentavimas. Transporto rūšies ir priemonės pervežimui parinkimas bei jos paruošimas/nužymėjimas. Transportavimo maršruto sudarymas. Išvados. Literatūra.


Anglies dioksido dujos yra bekvapės, bespalvės, sunkesnės už orą ir prie stipraus atžaldimo kristalizuojasi į baltą sniego masę – „sausas ledas“. Esant atmosferiniam slėgiui jis nesilydo, o išgaruoja, sublimacijos temperatūra -78 °С. Anglies dioksidas susidaro organinių medžegų degimo ir puvimo metu, taip pat jis yra ore ir mineralų šaltiniuose, išsiskiria gyvūnų ir augalų kvėpavimo metu.

Pagal chemines savybes anglies dioksidas priskiriamas prie rūgščiųjų oksidų. Kai yra ištirpinamas vandenyje susidaro anglies rūgštį. Reguoja su šarmais, su karbonatų ir su bikarbonatu.

Anglies dioksidas nepalaiko degimo. Jame dega tik kai kurie šarminiai metalai:

JT numeris: 1013 (tik balionams ir balionų ryšuliams), 2187 (tikizoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams).

Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė yra 2, klasifikacijos kodas – 3A. Tunelių apribojimai (C/E draudžiama važiuoti C ir D kategorijos tuneliais, vežti cisternose. Draudžiama važiuoti E kategorijos tuneliais. Pakuotės grupė nėra taikoma.

Pavojingo krovinio kodas: 20 (anglies dioksidas), 22 (anglies dioksidas, atšaldytas, skystas).

a) kurios garų slėgis 50°C temperatūroje yra didesnis kaip 300 kPa (3 barai);

b) kuri esant 20°C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui visiškai virsta dujomis.

Čiaupo išleidimo atvamzdžiai turi turėti pritvirtintus dujoms sandarius kaiščius arba gaubtus, kurie turi būti pagaminti iš slėginės talpyklos turinio poveikiui atsparios medžiagos. Kiekvienas pakete esantis balionas turi turėti atskirą čiaupą, kuris gabenimo metu turi būti uždarytas. Kolektorius po pripildymo turi būti išsiurbtas, išvalytas ir užkimštas. Slėginėse talpyklose neturi būti įrengtas slėgio ribotuvas.

Balionų ir atskirų paketo balionų didžiausia vandens talpa turi būti apribota iki 85 l. Kiekvienas čiaupas turi turėti tiesioginę kūgiškai įsriegtą jungtį su slėgine talpykla ir turi išlaikyti slėginės talpyklos slėgio bandymą. Kiekvienas čiaupas turi būti arba neriebokšlinio tipo su neperforuota membrana, arba tokio tipo, kuris apsaugotų nuo nuotėkio per sandariklį arba pro jį.

Ilgiausias intervalas tarp balionų periodinės kontrolės bandymų neturi būti didesnis kaip penkeri metai. 52 bar bandymo slėgis turi būti taikomas tik atitinkantiems ISO 3807-2 balionams. Piroforinėms dujoms arba degių dujų mišiniams, turintiems daugiau kaip 1 % piroforinių junginių, skirtų slėginių talpyklų čiaupai turi turėti įtaisytus dujoms sandarius kaiščius arba gaubtus, pagamintus iš slėginės talpyklos turiniui atsparių medžiagų. Kai slėginės talpyklos yra sujungtos į paketą, į kiekvieną slėginę talpyklą turi būti įsuktas atskiras čiaupas, kuris gabenimo metu turi būti uždarytas, o kolektoriaus išvado čiaupas turi turėti įtaisytą sandarų dujoms kaištį arba gaubtą.

JT Nr. 1965 medžiagoms pervežti skirtų virintinių plieninių balionų pildymo kriterijai gali būti šie:

Intervalas tarp plieninių balionų kontrolių gali būti pratęstas iki 15 metų: sutikus šalies (šalių), kurioje (kuriose) gabenami balionai, kompetentingai (-oms) įstaigai (įstaigoms) iratsižvelgus į kompetentingos įstaigos pripažįstamų techninių taisyklių ar standarto reikalavimus arba atsižvelgus į standartą EN 1440. Slėginių talpyklų ir jų priedų konstrukcinės medžiagos turi būti suderinamos su turiniu ir neturi su juo reaguoti sudarydamos kenksmingus arba pavojingus junginius. Bandymo slėgis ir pripildymo santykis turi būti apskaičiuoti pagal atitinkamus P200(5) reikalavimus. Toksiškos medžiagos, kurių LC50 yra mažesnė arba lygi 200 ml/m3 neturi būti vežamos didžiuosiuose balionuose, slėginėse statinėse arba MEGC ir turi tenkinti specialios pakavimo sąlygos k reikalavimus. Slėginės talpyklos su piroforinėmis dujomis arba degiaisiais dujų mišiniais, turinčiais daugiau kaip 1 % piroforinių junginių, turi tenkinti specialios pakavimo sąlygos q reikalavimus. Reikia imtis būtinų priemonių, kad gabenimo metu būtų išvengta pavojingų reakcijų (pvz., polimerizacijos arba skaidymosi). Jei būtina, turi būti reikalaujama stabilizuoti arba pridėti inhibitoriaus.

  • Microsoft Word 1997 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3536 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Specifinio krovinio anglies dioksido parengimas vežimui ir transportavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Specifinio krovinio anglies dioksido parengimas vežimui ir transportavimas. (2017 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/specifinio-krovinio-anglies-dioksido-parengimas-vezimui-ir-transportavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 08 d. 21:46
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo