Specifinio krovinio mazuto parengimas vežimui ir transportavimas


Įvadas. Pagrindinė informacija apie mazutą. Taros parinkimas. Mazuto identifikavimas, priskyrimas pavojingumo klasei. Mazuto pakavimas bei ženklinimas. Mazuto krovimas ir sandėliavimas. Mazuto krovinio dokumentavimas, transporto priemonės parinkimas, žymėjimas, reikalavimai vairuotojams. Pavojingos medžiagos transportavimo maršruto sudarymas. Rizika kelyje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – išnagrinėti esminius pavojingo krovinio – mazuto – parengimo vežimui bei transportavimo keliais aspektus.

Darbo uždaviniai:

apibūdinti mazuto pagrindines savybes bei taikymą praktikoje;

aptarti esminius mazuto, kaip pavojingo krovinio, pakavimo, ženklinimo, krovimo, sandėliavimo ypatumus;

aptarti esminius pavojingų krovinių transporto vairuotojams keliamus reikalavimus bei riziką kelyje.

Esant normalioms sąlygoms mazutas nepasižymi reaktingumu – yra chemiškai stabilus esant reikiamoms saugojimo sąlygoms, tačiau gali sudaryti sprogius junginius su švinu, sidabru, halogenais, gyvsidabriu, hipochloritais, azoto rūgštimi (AB „Achema“ saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II, 2014).

Mazutas ardo cinką, varį, aliuminį, auksą, kadmį bei jų junginius. Pavojingi mazuto skilimo produktai yra vandenilis bei azoto oksidai (AB „Achema“ saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II, 2014).

Pvz., mineralinių fosforinių trąšų gamybai mazutą naudoja AB „Lifosa“, azoto trąšų gamybai, šaldymo įrenginiuose mazutą taiko AB „Achema“, UAB „Ketonas“, metalų apdorojimo procese mazutą taiko AB „Plasta“ (Infochema, [žiūrėta 2015-10-25]).

Taip pat visos mišriojo pakavimo taisyklės nurodytos ADR 4.1.10 punkte.

gaisro gesinimo priemonės ir kt.“ (Baublys, p. 354).

Pagrindiniai reikalavimai mazuto, kaip pavojingo krovinio, pakavimui yra šie:

talpyklos (slėginiai indai), skirti vežti mazutui turi būti sandariai uždaromi, kad išvengti dujų nutekėjimo;

maksimalus mazuto pakuotės užpildymas – 0,54 kg/l;

pakuojant mazutą negalima naudoti varinių čiaupų ar vožtuvų;

metalinėse indų dalyse, kurios liečiasi su turiniu, negali būti daugiau kaip 65 proc. vario;

mazuto pakavimui negalima naudoti slėginių indų iš aliuminio lydinių;

mazuto pakuotės bandymo periodas – 5 metai;

mazuto slėginiai indai turi buti pripildomi iki darbinio slėgio, neviršijančio 5 barų;

Mazutą galima pakuoti ir mišriu būdu – į išorinę kombinuotąją tarą:

su kitais 2 pavojingumo klasei priskiriamais kroviniais;

su kitų pavojingumo klasių kroviniais, jei juos leidžiama pakuoti mišriai;

su kroviniais, kurių vežimas nereglamantuojamas ADR, jei jie pavojingai nesąveikauja tarpusavyje ADR, 1996; ADR, 2013, I tomas).

vienkartinio naudojimo balionai turi būti ženklinami užrašais: gamintojo pavadinimas arba ženklas, patvirtinimo numeris, talpyklos serijinis arba partijos numeris, suteiktas gamintojo, bandyminis slėgis, pagaminimo data, pirminį bandymą atlikusio eksperto spaudas, medžiagos identifikacinis numeris ir pilnas pavadinimas ir kt. (ADR, 1996).

Ištuštintoje mazuto taroje gali būti likę mazuto garų, kurie susimaišę su oru gali sudaryti sprogų mišinį, tad tuščios mazuto taros negalima mechaniškai pažeisti – gręžti, pjauti ir pan. Panaudota mazuto tara yra laikoma pavojinga atlieka, bei privalo būti tvarkoma pagal LR „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“, taip pat pagal regioninius bei vietinius teisės aktus (AB „Achema“ saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II, 2014).

Mazutą sandėliuoti reikia specialios paskirties induose vėsiose ir gerai ventiliuojamose patalpose, saugoti nuo šilumos, saulės spindulių poveikio, kontaktų su nesuderinamomis medžiagomis. Mazuto sandėliuose reikia naudoti tik sprogiai aplinkai pritaikytą elektros įrangą, kadangi mazuto garų išsiskyrimas uždarose patalpose gali pasiekti sprogaus mišinio susidarymo ribą. Uždara tara su skystu mazutu gali sprogti nuo įšilimo, taigi šildymas ir mechaninis taros pažeidimas turi būti ypatingai vengtinos sąlygos tiek mazuto krovimo ar sandėliavimo, tiek transportavimo metu (AB „Achema“ saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II, 2014).

  • Microsoft Word 579 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3049 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ignas
  • Specifinio krovinio mazuto parengimas vežimui ir transportavimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Specifinio krovinio mazuto parengimas vežimui ir transportavimas. (2016 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/specifinio-krovinio-mazuto-parengimas-vezimui-ir-transportavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 15:39
×