Šperos

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Ekonomikos formulės, sprendimo būdai
Mikroekonomikos ir makroekonomikos formulės. Mokumo rodikliai. Pelno maksimizavimo salyga. Infliacija. Darbo istekliai. Vartojimo ir taupymo ribinis polinkis. Sudetines ir paprastos palukanos. Paprastos palukanos.
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2011 03 21
Makroekonomikos formulės paruoštukė
Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Defliatorius (kainų indeksas). Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendroji paklausa. Bnp pusiausvyra rinkoje, kai. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 29
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijos parsuoštukė egzaminui pagal klausimus
Betonas. Armatūros klasifikacija ir jos taikymas gelžbetoninėse konstrukcijose. Ribinių būvių grupės. Centriškai tempiamų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių stadijos. Lenkiammų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių ...
Statybos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 11 28
Pedagogikos egzamino atsakymai
Pedagogikos egzamino atsakymai. Ugdymo samprata ir struktūra. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata bei svarba ugdymo procese samprata. Mokymo svarba ugdymui ir ugdymuis. Pedagogikos objektas ir jo ypatumai. Kodėl teigiama, jog ypatingą ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 09 27
Mikroekonomikos paruoštukė
Gamyba ilguoju laikotarpiu. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Vartotojo prioritetai. Vartotojo biud˛etas. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Ekon elgesys. Trumpojo laikotarpio vidutiniais bendraisiais kastais. Įmonės kaštų ir pelno samprata. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 29
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai
Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas?Kalkuliavimas- visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visiems kalkuliavimo objektams apskaičiuoti.Kas yra įplaukos, pajamos, išlaidos ir sąnaudos?Tipinę ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2015 10 07
Elektronikos špera
Elektronikos 1 semestro spera. Puslaidininkiai. D Iodai. Stabilitronai. Tiristoriai. Lauko tranzistorius. Operacinis stiprintuvas. Atmintis. Registras. Keitiklis. Mikroprocesorius. Matavimai. Magnetoelektrinis matuoklis.
Elektronikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 10
Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, ...
Vadybos šperos, Špera, 14 puslapių
2010 03 03
Finansų formulės
Pinigų būsimoji vertė paprastas pinigų srautas. Esamoji anuiteto vertė apskaičiuojama taip. Būsimoji anuiteto vertė. Pinigų esamoji vertė paprastas pinigų srautas. Kaupimo diskontavimo dažnis. Esamoji perpetuiteto vertė begaliniai ...
Finansų šperos, Špera, 1 puslapis
2016 08 12
Progress test atsakymai answer solition upper intermediate
The issue is being discussed atthe moment by the committee.2 Some unusual wild birds havebeen seen this winter.3 These letters have to beaddressed and posted before 5.30.4 Prior to last November thesalaries hadn’t been increased forthree ...
Anglų šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 03 17
Krovos kėlimo mašinos
Krovos darbų įrengimų ir mašinų klasifikavimas. Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų klasifikavimas. Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų pagrindiniai parametrai. Įrenginių bei mašinų našumas. Krovinių griebtuvai. ...
Inžinerijos šperos, Špera, 6 puslapiai
2015 01 15
Elektrotechnika. Špera
Nuolatinės srovės grandinė: elementai, schemos, pagrindiniai dėsniai. Šaltinio darbo režimai. Energetiniai santykiai. Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimo metodai. Kintamosios vienfazės srovės grandinės. Sisnusinių elektrinių ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 22
Matematinė statistika. Paruoštukė
Hipotezė apie dispersijos lygybę skaičiui. Populiacija ir imtis. Skaitiniu imties charakteristiku skaiciavimas. Duomenu grupavimas. Pasikliautinieji intervalai. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės. Neparametrines ...
Matematikos šperos, Špera, 10 puslapių
2011 12 28
Marketingo egzamino špera
Prekės identifikavimas. Geriausias yra prekės ženklas. Kaina. Paklausa. Pasiūla. Prekės kaštai yra. Kainos nustatymo metodai. Dažniausiai daromos šių rūšių nuolaidos. Biržos yra keturių rūšių. Pasiskirstymo kanalo pasirinkimui ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2016 07 21
Skirtingų autorių kūrinių analizės
K Donelaitis “metai”. Išminčiai k. Donelaičio “metuose”. Kas jie? K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “metuose”maironis - “trakų pilis”maironis “išnyksiu kaip dūmas”. Žmogus Krėvės kūryboje. Šatrijos Ragana ...
Lietuvių šperos, Špera, 7 puslapiai
2010 03 03
Dalykinė komunikacija ir derybos
Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis virsta derybomis? Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Dalykinio pokalbio loginė struktūra. Dalykinis pokalbis susideda iš. Informacijos mainai (tikslai, ...
Vadybos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 02 21
Chemijos egzamino špera
VGTU pirmo kurso. Kompleksiniai junginiai. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Ekvivalentas. Neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Neelektrolitų tirpalų virimo ir stingimo temperatūros. Neelektrolitų tirpalų osmosinis ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 12 31
Statistikos formulės
Intervalo ilgis. Vidutinė intervalo reikšmė. Pelno vykdymas. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvadrilės. Variacija. Dispersija. Variacijos koeficientas. Dinaminė eilutė. Atrankinis stebėjimas. Absoliutus padidėjimas. Indeksai. Struktūros pokyčių ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 05 13
Projektų špera
Projektas. Projektų klasifikacija. Projektams būdingos savybės. Projektų valdymas. Projektų valdymo procesai. Projekto idėjos analizė. Iš ko susideda projekto planavimas? Paaiškinkite kalendorinį planavimą. Projekto dalyviai. Kaip ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 12
Medžiagų mokslas. Špera.
Medžiagų parinkimo kriterijai. Perlitinis virsmas. Užgrūdinamumas austenito skilimas nepertraukiamai aušinant faziniai virsmai plienuose. Atkaitinimas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenitinis virsmas. Martensitas ir liekamasis ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 09
Ktu fizika 2 kursas 1 kolis
Elektromagnetinės bangos, jų svarbiausios savybės savybės. Geometrinės optikos dėsniai. Visiškas atspindys. Šviesos interferencija. Bangų koherentiškumas. Interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygos. Koherentinių šaltinių gavimo ...
Fizikos šperos, Špera, 12 puslapių
2012 11 18
Mašinų elementai 2
9( 2 atsiliepimai )
Mašinų elementai. Detalė. Mazgas. Suvirinimo būdai. Sandūrinės jungtys. Reikalavimai šiuolaikinėms mašinoms. Mašinų stiprumo, atsparumo dilimui ir temperatūrų svyravimo reikalavimai. Mašinų standumo, atsparumo vibracijoms, patikimumo ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
Lietuvių autorių špera
Apie autorius. A. Vaiciulaitis. R. Granauskas. V. Macernis. A. Skema. H. Radauskas. J. Biliunas. J. Vaiciunaite. J. Marcinkevicius. A. Marcenas. J. Aputis. Maironis. B. Sruoga. A. Vaičiulaitis - a. Vaičiulaitis buvo plačiai žinomas kaip ...
Lietuvių šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
Transporto priemonių egzamino špera
9( 2 atsiliepimai )
Pirmosios savaeigės transporto priemonės. Pirmieji vidaus degimo varikliai. Pirmosios automobilių gamybos įmonės. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal kėbulo tipą. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal automobilio masę ir ...
Transporto šperos, Špera, 21 puslapis
2012 02 10
Tikimybių teorija špera
Imties moda. Puasono skirstinys. Skirstinio funkcija. Imties mediana. Deriniai. Imties kvartiliai. Priešingas ir nesutaikomi įvykiai. Skirstinio funkcija. Tolydusis skirstinys. Sąlyginė tikimybė. Asimetrijos kooficientas. Įvykių sankirtos ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Krovos darbų mašinos paruoštukė
Pakrovimo ir iskrovimo darbu mechanizavimo itaka transpoto priemoniu nasumui. Pakrovimo ir iskrovimo darbu. Mechizavimo itaka kroviniu pervezimo savikainai. Bendros zinios apie krovos darbu masinas. Krovos darbu masinu klasifikavimas. Krovos darbu ...
Mechanikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 05 02
Teorines mechanikos špera kinematika
Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu. Taško greitis ir pagreitis dekarto koordinačių ašyse. Taško ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 24
Gera logikos špera
Logikos samprata. Logikos ryšys su kitais mokslais a. Logika ir psichologija. Psichologinės pažinimo struktūros (mąstymo struktūriniai elementai). Kalbos išraiškos formalizavimas (mąstymo struktūrinių elementų formalizavimas). Bazinės ...
Logikos šperos, Špera, 24 puslapiai
2010 03 03
Finansų egzamino špera
Trumpalaikio turto finansinio valdymo principai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo modeliai. Kapitalo kaštai, kapitalo struktūra ir dividentų politika. Dividentų politika. Ilgalaikes skolos. Projektų rizika ir pinigų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
Filosofijos KTU špera
Filosofija kaip metafizika. Filosofijos (f. ) objektas. Ikisokratikai apie būtį. Būties samprata nuo Sokrato iki Hėgelio. Filosofija (f. ) ir religija (r. ). Filosofija (f. ) ir mokslas (m. ). Būtis absoliučioji ir santykinė. Jutiminė ir ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo