Šperos (2)

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Finansų egzamino špera
Trumpalaikio turto finansinio valdymo principai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo modeliai. Kapitalo kaštai, kapitalo struktūra ir dividentų politika. Dividentų politika. Ilgalaikes skolos. Projektų rizika ir pinigų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
Kompresoriai. Egzamino medžiaga.
Stūmoklinių kompresorių veikimo principas. Pagrindiniai jų parametrai. Membraniniai kompresoriai. Ašiniai turbokompresoriai. Sraigtiniai kompresoriai. Skaidrios medžiagos. Uždari vandens šildytuvai. Stūmokliniai kompresoriai su labirintiniu ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2010 03 03
Vgtu teisės koliokviumo špera
Kas yra teisė (min. Skirtingi apibūdinimai)? Kuo panašios ir kuo skiriasi bendrosios ir civilinės teisės tradicijos? Kuo panašūs ir kuo skiriasi teisinis pozityvizmo ir prigimtinių teisių koncepcijos? Teisės požymiai. Teisės funkcijos. ...
Teisės šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 08
Gera logikos špera
Logikos samprata. Logikos ryšys su kitais mokslais a. Logika ir psichologija. Psichologinės pažinimo struktūros (mąstymo struktūriniai elementai). Kalbos išraiškos formalizavimas (mąstymo struktūrinių elementų formalizavimas). Bazinės ...
Logikos šperos, Špera, 24 puslapiai
2010 03 03
Transporto ekonomika
Kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Kelių transporto vežimų savikainos analizė. ...
Transporto šperos, Špera, 5 puslapiai
2014 02 17
Visuotinė kokybės vadyba špera
Kodėl vartotojų poreikius tenkinančią produkto kokybę J. Juran pavadino "Didžiąja Kokybe"? Kas yra Didžioji kokybė? Nurodykite neteisingą reikalavimų produkto kokybei elementą? Kokiose gaminio gyvavimo stadijose turi būti keliami ir ...
Vadybos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 05 27
Ekonominės statistikos špera
Statistika. Statistikos objektas. Statistiniai požymiai. Statistikoje yra išskiriamos trys pagrindinės stebėjimo formos. Stebėjimo programa. Dažniausiai visos lentelės suskirstomos. Galima išskirti tris pagrindinius statistinių visumų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 12 27
Mechanika. Konspektai egzaminams.
Mechanika. Teorinė mechanika. Statika kinematika. Dinamika. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Ryšys tarp jėgos ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2010 03 03
Skysčių mechanika paruoštukė
Skysčių mechanika. Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trupa hidraulikos istorijos apžvalga. Skysčių mechanikoja naudojami metodai. Skystis,jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealus ir realūs skysčiai. Skysčių ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 11 22
Medžiagų atsparumas
9( 2 atsiliepimai )
Medžiagų atsparumo apibrėžimas. Indžinierius ir konstrukcijų skaičiavimas. Temperatūros ir savojo svorio įtaka. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės naudojamos medžiagų atsparume. Geometrinės lygtys tempime. Deformacijos taškų, strypo ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 09
Medžiagų atsparumas 2
Kas laikytina apibendrintąja lenkiamo strypo (sijos) deformacija? Kaip parašoma diferencialinė įlinkių kreivės lygtis? Ką vadiname įlinkiu? Ką vadiname skerspjūvio posūkiu (deviacija)? Kokios yra kraštinės sąlygos įlinkių kreivės ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 1 puslapis
2012 01 09
Elektrotechnika špera
Nuolatinės srovės grandinės omo kirc. Des. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Srovės ir įtampos reguliavimas. Sudėtingųjų elektrinių grandinių ...
Elektronikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 01 07
Fizikos egzamino bilietai VGTU
Ielektrinto laidininko energija. Saviindukcijos reiskinys. Induktyvumo prasme. Siluminis spinduliavimas. Spinduliavimo, sugerties geba. Sukurinis elektrinis laukas. Elektros sroves dydziai ir ju charakteristikos. Elektronu issidestymas lygmenyse. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 06 29
Makroekonomikos formulės
9,7( 3 atsiliepimai )
Makroekonomikos formulės. Paklausa, pasiūla. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Grynosios vidaus pajamos. Skaičiuojant BNP, sumuojama pridėtinė vertė sukurta kiekvienoje ekonomikos šakoje. Visais metodais skaičiuojant BVP apimtis yra ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2014 12 24
Filosofijos egzamino špera
Glausta filosofijos pagrindų egzamino špera. Filosofijos objektas. Pagrindinės sritys. Aksiologija (vertybių ratas). Ontologija-(buties teorija). Gnoseologija-(pazinimo teorija). Rytų filosofijos bendri ypatumai. Terminai. Indijos filosofija. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 10 20
Paslaugų ekonomika
Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 13 puslapių
2012 03 09
Teorinės mechanikos špera
Teorine mechanika. Trijų jegu teorema. Plokščios poru sistemos pusiausvyros sąlygos. Susikertančiu jegu sistemos pusiausvyros sąlygos. Statikos aksiomos. Jėgos momentas. Kūnu sistema. Ekvivalentes poros. Sanvaros. Išskirstyti krūviai. ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
Termodinamika. Špera.
Visas termodinamikos kursas. Ivadas (energijos ištekliai, gavybos keliai, naudojimas. Energijos gamyba, transformavimas, perdavimas. Energijos formos ir jų tarpusavio transformavimas. Technine termodinamika. Termodinamika kaip mokslas. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Teorines mechanikos špera statika
Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Ryšiai ir jų reakcijos. Jėgos projekcija į ašį ir į plokštumą. Jėgų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Trijų jėgų teorema. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 24
Marketingo tyrimų egzamino špera
Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimų kilmė ir raida. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo ir rinkos tyrimų sudėtis. Duomenys ir informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys. ...
Vadybos šperos, Špera, 18 puslapių
2012 01 02
Matavimų teorijos špera
Procesų parametrų matavimas. Jėgų, momentų, įtempčių ir deformacijų matavimo metodai. Temperatūros matavimas. Skysčių slėgio, greičio ir klampos matavimas. Skysčių, dujų kiekio ir debito matavimas. Koncentracijos ir sudėties ...
Mechanikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Teorinės mechanikos špera. Dinamika
Dinamikos aksiomos, materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys, d’alambero principas, taško kinetinio momento teorema, darbas ir galingumas. Galingumas. Mechanines sistemos dinamika. Sistemos kinet moment teo. D‘alambero principas. ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 24
Taikomosios elektronikos egzaminas
Skatmeninė elektronika. Skaitmeniniai signalai potencialiniai signalai. Įtampas teigiamoji ir neigiamoji logika. Skaitmeninių signalų formavimas jungikliais. Komplementariniai formuotuvai. Jungikliai su dvipoliais tranzistoriais. Jungiklis ...
Elektronikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 02 20
Dirvotyros špera
Dirvotyra, geologija, ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Dirvotyra jos uždaviniai. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 02 10
Matematika špera 1 kursas
Matricos , jų rūšys , matricų veiksmai. Atvirkštinė matrica. Matricos rangas. Tiesinės lygčių sistemos. Kramerio metodas. Gauso metodas. Vektoriai ir veiksmai su jais. Vektorių skaliarinė sandauga ir savybės. Vektorių vektorinė ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 10 15
Skaitmeninių signalų apdorojimas
Skaitmeninių signalų apdorojimas. Špera. 194 klausimai su atsakymais. Koks yra signalo apibrėžimas? Kam lygios diskretinio laiko signalo reikšmės tarp gretimų atskaitymų? Koks yra diskretinio laiko signalo apibrėžimas? Koks yra ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Technologinės mašinos. Špera.
Staklių stovai ir kreipiančiosios. Skriejiko švaistiklio mechanizmai. Jų veikimo principas, paskirtis. Staklių griebtuvai. Staklėse naudojamų stabdžių paskirtis, tipai ir pan. Greičių gitaros ir jų derinimas. Liunetai, jų paskirtis, ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Vadybos špera (3)
Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių , kaip Drakerio SMARTER principai. Išskirtinumą lemiantys parametrai – kaip organizacija tikisi nugalėti pasirinktose veiklos arenose ? Apibūdinkite pateikdami pavyzdžių šį strategijos sandaros ...
Vadybos šperos, Špera, 3 puslapiai
2015 04 28
Žmonių sauga. Špera.
Darbo santykiai. Apsaugos nuo elektros būdaielektrotechninis personalas. Spalvos. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Saugos priemonės vykdant darbus. Techninės priemonės vykdant 2 – os kategorijos darbus. Techninės priemonės ...
Saugos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Medžiagų mokslas. Špera 2.
Medžiagų parinkimo kriterijai. Faziniai virsmai plienuose. Perlitinis virsmas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenito skilimas nepertraukiamai aušinant. Martensitas ir liekamasis austenitas. Austenitinis virsmas. ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 6 puslapiai
2020 01 05
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo