Šperos (3)

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Elektros mašinų kolio špera
Nuolatinės srovės mašinos apibrėžtis, rūšys. Indukcinės ir talpinės mašinos samprata. Izoliacinės medžiagos, naudojamos elektros mašinose. Pirmoji elektros mašina. Magnetinės medžiagos, naudojamos elektros mašinose. Izoliacinių ...
Elektronikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2013 05 16
Fizikos formulynas
Slenkamojo judėjimo kinematika. Sukamojo judėjimo kinematika. Dinamika. Skysčių ir dujų mechanika. Medžiagų molekulinė sandara. Dujų dėsniai. Šiluminiai reiškiniai. Elektrostatika. Nuolatinė elektros srovė. Elektromagnetizmas. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 12 04
Konstrukcijos.Špera.
Pamatai. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Sutapdinti ...
Statybos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Skysčių mechanikos egzaminas
Hidraulika. Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Tūrinės jėgos. Slėgio sąvoka. Temperatūrinis išsiplėtimas. Temperatūrinio išsiplėtimo koefc. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Virimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 08 05
Žmonių sauga. Špera.
Darbo santykiai. Apsaugos nuo elektros būdaielektrotechninis personalas. Spalvos. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Saugos priemonės vykdant darbus. Techninės priemonės vykdant 2 – os kategorijos darbus. Techninės priemonės ...
Saugos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Medžiagų mokslas. Špera 2.
Medžiagų parinkimo kriterijai. Faziniai virsmai plienuose. Perlitinis virsmas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenito skilimas nepertraukiamai aušinant. Martensitas ir liekamasis austenitas. Austenitinis virsmas. ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 6 puslapiai
2020 01 05
Pirmo kurso matematikos santrauka egzaminui
Dviejų vektorių vektorinės sandaugos apibrėžimas ir jos geometrinė prasmė. Vektorinės sandaugos apskaičiavimo formulės išvedimas. Mišrioji triejų vektorių sandauga ir jos geometrinė prasmė(su irodymu). Vektorių komplanarumas. ...
Matematikos šperos, Špera, 11 puslapių
2014 03 26
Strateginis valdymas spera
Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas. Išorinė aplinka. Konkurenciją pramonės šakoje lemia šie veiksniai. Konkurencinių jėgų analizė leidžia nustatyti. Strateginės grupės. Pagrindinės charakteristikos, padedančios ...
Vadybos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 08 27
Mikrobangų špera
Antenos. Klasifikacija. Parametrai ir charakteristikos. Elektrinis (herco) dipolis. Antenos spinduliuojama galia ir varža. Antenos iejimo varža,naudingumo,kryptingumo bei stiprinimo koeficientai ir jos efektyvus ilgis. Siuntimo antenu ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 03 10
Imunologijos špera
Antigenai, jų rūšys. Antikūnai. Antigeno ir antikūno sąveika. Radioimunoanalizė. Imunoelektroforezė. Imunodifuzija. Imunofermentinė analizė (elisa). Netiesioginė elisa. Sumuštinio elisa. Konkurencinė elisa. Imunofluorescencija. ...
Medicinos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 04 02
Matavimų špera. Metrologija.
Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
Elektronikos ir elektrotechnikos egzamino špera
Nuolatinės srov šaltiniai ir ju nuoseklus ir lygegretus jungimas. Kintamoji srovė, vaizdavimas,lygtis,fazė, periodas. Galios transformatoriai jų paskirtis. Tuščia vkl ir apkrovos rėžimas. Trifaz el grand:vaizdavimas,jungimo būdai,fazių ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 04
Imonės ekonomika špera
Verslas. Įmonių rūšys Lietuvoje. Savikaina. Sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas pagal požymius. Kintamos, pastovios ir mišrios išlaidos. Grynuju relizaciniu iplauku savoka. realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Pagrindinis įmonės veiklos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
Organizacijos raida
9,5( 2 atsiliepimai )
Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Situacinis požiūris (empirinė vadybos teorija). Sisteminis požiūris (socialinių sistemų ...
Vadybos šperos, Špera, 41 puslapis
2012 09 13
Surdologija
Klausos sutrikimų samprata ir priežastys. Psichologinės, pedagoginės ir socialinės klausos sutrikimų pasekmės. Klausos sutrikimo (neprigirdėjimo, kurtumo) laipsnio ir klausos sutrikimo pobūdžio. Identifikavimas. Sutrikusios klausos vaikų ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 06 06
Chemijos egzaminas
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai: cheminis elementas, atomas, molekulė, vieninė medžiaga, cheminis junginys, valentingumas, molis, dujų molio tūris (n. S. ), ekvivalentas e, avogadro skaičius na, atominė a ir molekulinė m masė, ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 03 18
Socialinis darbas
Socialinio darbo teorijos samprata, tikslai, požymiai, vertinimo kriterijai. Socialinis tinklas. Socialinio tinklo metodas. Relaksacijos metodai. Humanizmo teorija. Anoniminis būdas. Socialinis darbas bendruomenėje. Individualus socialinis ...
Sociologijos šperos, Špera, 6 puslapiai
2014 04 15
Statybinių medžiagų paruoštukė
Fizikines medžiagų savybes ir jų apibūdinimas? Mechaninės medžiagų savybes ir jų apibūdinimas? Cheminės ir akustinės medžiagų savybės? Uolienų pasiskirstymas pagal jų susidarymo sąlygas ir pagrindinės mechaninės uolienų savybės. ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 04
Viešojo sektoriaus ekonomika
Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas. Viešojo ūkio ekonomikos samprata. Demokratinės valstybės funkcijos. Ekonomikos poveikio priemonės. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Rinkos ydų priežastys (situacijos): monopolija, informacijos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 11 18
Finansai vgtu špera
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) visuomet bus didesnė nei turto grąža (ROA), jei bendrovė naudoja skolintą kapitalą. Bendrovės nuosavo kapitalo pelningumas priklauso tik nuo pelno maržos (grynojo pelningumo) ir turto ...
Finansų šperos, Špera, 1 puslapis
2015 01 05
Geodezijos špera konspektas
Įvadas. Koardinačių sistema ir linijų oreantavimas. Taško koordinatės. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Kampų matavimas. Atstumų matavimas. Niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Inžineriniai geodeziniai matavimai. ...
Geodezijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 04 24
Mechaniniai virpesiai konspektas
A1. Amplitudės dažninių charakteristikų tipai ir jų apibūdinimas. A2. Virpesių izoliavimo principai ir būdai. Jo esmę teoriškai apibrėžia teiginiai. Virpesių izoliavimas pagal paskirtį yra Aktyvusis. FGX =√ ²+ ². A3. Inercinis ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2018 03 27
Teorinės egzamino užduotys-atsakymai
Egzamino testo atsakymai. Šiaulių kolegijos 2010m. Nusakykite, ką vadiname izoliacinėmis medžiagomis. Kokios yra transformatorinės alyvos funkcijos? Kaip keičiasi dervų būsena priklausomai nuo temperatūros? Išvardinkite keletą naudingų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 13
VDV Vidaus degimo variklių špera
Taktų kibirkštinio variklio veikimas, schema, rodikliai. Taktų pripučiamo dyzelinio variklio veikimas, schema, rodikliai. Taktų karterinio prapūtimo dyzelinio variklio veikimas, chema, rodikliai. Kas yra suslėgimo laipsnis, piešinys, ...
Mechanikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 07 02
Fizika 1 kolis
Vektoriai, jų sudėtis, atimtis, daugyba. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimai. Tolyginis ir tolygiai kintamas judėjimai. Kieti kūnai. Slenkamasis ir sukamasis judėjimai. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Inercinės atskaitos sistemos, ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 06 02
Lietuvių rašytojai špera
K. Donelaitis. Maironis. J. Biliūnas. V. Krėvės. V. Mykolaitis – putinas. J. Savickis. S. Nėris. H. Radauskas. A. Škėma. Just. Marcinkevičius. J. Aputis. R. Granauskas. S. Šaltenis. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. J. Vaičiūnaitė. ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 puslapis
2012 04 16
Teorinė mechanika
Analizinis sprendimas. Plokščia bet kaip išdėstyta jėgų sistema. Jėgų pora. Varinjono teorema. Puanso teorema. Plokščios bet kaip išdėstytos jėgų sistemos privedimas prie paprastesnio pavidalo. Ploksčių jėgų sistemos. Pakeitimas ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 23
Biochemija špera
Baltymai. Nepakeičiamos intensyvios baltymų biosintezės metu. Baltymų klasifikacija pagal. Globaliniai baltymai. Svarbiausi baltymai žmogaus organizme – albuminas. Hemoglobinas. Mioglobinas. Fibriliniai baltymai. Kiti svarbūs baltymai. ...
Biologijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 11 20
Enterprise 4 teachers book atsakymai
Enterprise 4 teachers book anglų kalbos atsakymai.
Anglų šperos, Špera, 27 puslapiai
2012 09 10
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo