Šperos (4)

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Vadybos špera. Kokybės vadyba.
Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos esmė. Visuotinės kokybės vadybos plėtros pasaulinis patyrimas. Kokybės sistemų diegimo procesas ir jo dalyviai. Komandinio darbo samprata vkv. Kokybės vadybos sistemos: esmė, kūrimo ir įgyvendinimo ...
Vadybos šperos, Špera, 2 puslapiai
2010 03 03
Biologijos 9 klasės kurso kartojimas
Kam reikalinga kraujotakos sistema? Kad medžiagos būtų išnešiojamos po visą organizmą, kraujotakos sistemai būtina indų sistema. Kokią funkciją atlieka indų sistema? Iš kelių sluoksnių sudarytos kraujagyslės? Koks kraujas teka į ...
Biologijos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 10 13
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
Mechaniniai virpesiai konspektas
A1. Amplitudės dažninių charakteristikų tipai ir jų apibūdinimas. A2. Virpesių izoliavimo principai ir būdai. Jo esmę teoriškai apibrėžia teiginiai. Virpesių izoliavimas pagal paskirtį yra Aktyvusis. FGX =√ ²+ ². A3. Inercinis ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2018 03 27
Medžiagų inžinerijos egzamino špera
Kristalinė metalų sandara. Kristalinės sandaros defektai. Kristalinė lydinių sandara. Lydinių kristalizacija. Metalų ir lydinių savybės. Gelezies – anglies lydyniu buvio diagrama. Lydinių būvio diagramos. Geležies lydinių nuolatinės ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 23
Pirmo kurso matematikos santrauka egzaminui
Dviejų vektorių vektorinės sandaugos apibrėžimas ir jos geometrinė prasmė. Vektorinės sandaugos apskaičiavimo formulės išvedimas. Mišrioji triejų vektorių sandauga ir jos geometrinė prasmė(su irodymu). Vektorių komplanarumas. ...
Matematikos šperos, Špera, 11 puslapių
2014 03 26
Psichologija paruoštukė
Grupės samprata, jos apibrėžtys soc psichologijoje. Grupių tipologijos. Grupės struktūros plotmės. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. ...
Psichologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 02 23
Teorinė mechanika
Analizinis sprendimas. Plokščia bet kaip išdėstyta jėgų sistema. Jėgų pora. Varinjono teorema. Puanso teorema. Plokščios bet kaip išdėstytos jėgų sistemos privedimas prie paprastesnio pavidalo. Ploksčių jėgų sistemos. Pakeitimas ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 23
Elektropneumatika špera
Kokiose pramonės srityse gali būti pritaikytos pneumatinės sistemos? Kokiais privalumais pasižymi pneumatika? Kokie pagrindiniai pneumatinių sistemų trūkumai? Kaip apibūdintumėte manometrinį slėgį? Kokias pagrindines elementų ...
Elektronikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 03 28
Energijos transformavimo mašinos špera
Saulės spinduliavimo. Charakteristikos. Šilumos. Perdavimas. Šilumos ir. Temperatūros. Laidumas. Konvekciniai šilumos. Mainai. Radiacinis šilumos. Perdavimas. Skaidrios. Medžiagos. Selektyviniai. Paviršiai. Plokšti kolektoriai. Vakuuminiai. ...
Mechanikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 12 19
First certificate Expert atsakymai
First certificate expert atsakymai. Viso 114 puslapių atsakymų kurie padės išmokti anglų kalbą.
Anglų šperos, Špera, 114 puslapių
2011 12 29
Neorganinė chemija
Neorganinės chemijos išsami špera. Vandenilio halogenidai (hx). Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Halogenitinės rūgštys. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Finansai vgtu špera
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) visuomet bus didesnė nei turto grąža (ROA), jei bendrovė naudoja skolintą kapitalą. Bendrovės nuosavo kapitalo pelningumas priklauso tik nuo pelno maržos (grynojo pelningumo) ir turto ...
Finansų šperos, Špera, 1 puslapis
2015 01 05
Fizikos formulynas (2)
Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Reliatyvistinė dinamika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų ...
Fizikos šperos, Špera, 11 puslapių
2012 02 09
Medžiagų inžinerijos špera
Liejininkystės pagrindai bendros žinios. Modelių ir gamyba. Formavimo ir gurgučių mišinių ruošimas. Liejimų formų ir gurgučių gamyba. Liejimas slegiant. Išcentrinis liejimas. Metalo apdirbimas spaudimo būdu plastinė deformacija ir ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 03 31
Medžiagų mokslo špera 2
Užgrūdinamumas. Kitimai kaitinamame užgrūdintame pliene. Grafitizacija. Atkaitinimas. Metalo terminio apdirbimo būdai. Normalizavimas. Guliajevo diagrama. Terminio apdorojimo defektai. Grudinimas. Plienu grudinimo budai. Atleidimas. Ketaus ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Pjovimo teorija
Pjovimo teorijos pagrindai. Įrankių pjaunančiosios dalies geometriniai parametrai. Medžiagos būsena pjovimo zonoje, drožliu tipai ir jų subėgimas. Prieaugos susidarymas ant įrankio paviršiaus. Metalo būklė pjovimo zonoje. Jėgų sistema ...
Mechanikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Psichologijos špera kiekvienam
Fundamentaliosios ir taikomosios psichologijos šakos. Psichikos struktūra: psichiniai procesai, psichinės savybės, pažintiniai procesai. Psichiniai procesai: pažintiniai, emociniai procesai (psichinės būsenos), valios procesai. Psichinės ...
Psichologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2011 01 04
Statika dinamika kinematika špera
Statika. Pagr. Sąvokos. Statikos aksiomos. Ryšiai ir jų reakcijos. Plokščios susikertančių jėgų sistemos analizinė sudėtis. Plokščios susikertančių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgų teorema. F momentas taško atžvilgiu. ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 08 05
Suvirinimo špera
Rankinis elektrolankinis suvirinimas glaistytaisiais elektrodais. Elektrolankinio rankinio suvirinimo technika. Detalių surinkimas. Kontaktinis suvirinimas. Suvirinimas aktyviųjų dujų aplinkoje. Virinant plienus, pagrindinis. Elektrolankinio ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2014 04 29
Vadybos raida
Vadybos teorijos objektas. Reikšmė ir raida. Kaltinamos netgi biznio mokyklos. Pirmoje 20a. Pusėje išsiskyrė 4 valdymo teorijos mokyklos. Douglas Makgregoras dar žinomas kaip teorijų x ir y autorius pagal jį, teorija x atspindi tradicinį ...
Vadybos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Makroekonomikos špera 3
[buvo gal]. Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 11
Darbo saugos špera
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų ...
Saugos šperos, Špera, 4 puslapiai
2010 03 03
Ekonomikos egzamino špera
Ekonomikos objektas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai ir ju rusys. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Įmonė kaip sistema. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Įmonės pajamos, ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2011 12 27
Elektros jungtuvai
Oriniai jungtuvai. Prisiliesdamas prie lanko, tepalas virsta garų mišiniu ir šitas mišinys išmetamas kanalu B, taip aprūpinama efektyviu lanko atšaldymu ir greitesniu jo gesinimu. Kad būtų patikimesnis darbas, kai atjungiant tuščiaeiges ...
Elektronikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 09
Elektrotechnikos kolokviumo špera
Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Kirchhofo dėsniai. Nuosekliai sujungti imtuvai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Omo dėsnis. Trumpojo jungimo režimas. ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 9 puslapiai
2012 01 17
Fiziologijos paruoštukas
Aud. Dirglumas. Memb. Potencialai. Refleksas. Jo lankas. Refl. Klasif. Reflek. Ns reikšmė ir f-nė organizacija. Sinapsės. Nervinio signalo perdavimas, reikšmė. Nervinių centrų savybės. Vegetac. Nervų sistemos f-jos. Simpatinės ir ...
Biologijos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 01 24
Geologijos špera
Dirvodaros raida pasaulyje ir lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Mineralai. Uolienų dūlėjimas ir jų rūšys. Dirvodarinės uolienos. ...
Geologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 01 30
Grandinių egzamino paruoštukė
Nuolatinės srovės netiesinės elektros grandinės. Netiesiniai elementai ir jų charakteristikos. Paprastų nuol. Srovės neties. El. Grandinių grafinė analizė. (nuoseklus jungimas). Paprastų nuol. Srovės neties. El. Grandinių grafinė ...
Elektronikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2014 04 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema