Šperos (5)

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Anglų enterprise pratybų atsakymai
Tai anglų kalbos enterprise. Pratybų atsakymai. Tiks visiems moksleiviams besimokantiems anglų kalbą iš anglų enterprise.
Anglų šperos, Špera, 19 puslapių
2011 12 28
Ekonomika paruostukė
Kas yra ekonomika? Pagrindinės ekonominės sąvokos. Poreikiai. Ištekliai. Rinka, jos funkcijos. Rinkų tipai. Monopolizacijos veiksniai rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa ir pasiūla. Rinkos pusiausvyra: paklausos ir pasiūlos sąveika. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 15 puslapių
2012 02 29
1. Ekonomikos sąvoka, sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. 3. Tobulos konkurencijos rinkos bruožai. Ekonomikos srautų judėjimas. 4. Prekų ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. 5. Prekių ir ...
Ekonomikos šperos, Špera, 20 puslapių
2011 12 27
Excel špera
Darbo pradžia(pabaiga) ir veiksmai su failais. Veiksmai su lentelės eilutėmis ir stulpeliais. Funkcijos ir formulės. Lentelės pildymas ir redagavimas. Diagramos. Dokumento spausdinimas. Duomenų sąrašai.
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 08 31
Inžinerinė grafika
Įvadas. Projektavimo metodai. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tieses. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos. Taškas ir tiesė plokštumoje. ...
Braižybos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 23
Lokomotyvų špera
Riedmenu klasifikacija. Traukos riedmenu sandara. Traukos riedmenys. Skaitines reiksmes. Lokomotyvu asines charakteristikos. Lokomotyvu varikliu tepimo sistemu paskirtis , sandara , klasifikacija , konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvo varikliu ...
Transporto šperos, Špera, 15 puslapių
2016 04 20
Miškininkystė špera
Pagrindiniai stiebo pjuviai. Branduolys, jo susidarymas, branduolines medziu rusys. Serdies spinduliai, ju paskirtis ir funkcijos. Balanines medziu rusys, siaura, plati balana. Motoriniai pjuklai ir ju panaudojimas medziu kirtime. Medziu pjovimo ...
Miškininkystės šperos, Špera, 5 puslapiai
2016 04 13
Pjovimo špera
Pagrindines pjovimo proceso sąvokos. Pjovimo įrankiu dalys. Pjovimo režimo elementai. Kampų padėtis ištekinimo galinio aptekinimo peiliuose įvairiuose fasoniniuose įrankiuose. Normalinių kampų αn ir γn ryšys su α ir γ kampais. ...
Mechanikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 06 29
Psichologijos špera 2016
Kuris teiginys teiginiai yra teisingas teisingi kalbant apie klausytojus viešosios kalbos kontekste. Kompromisas - tai konfliktų sprendimo strategija. Kai siekiama bet kokia kaina palaikyti gerus santykius su oponentu ir nuneigiamas konflikto ...
Psichologijos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 01 15
Rinkodaros špera
Įvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodaros aplinka. Rinkodaros tikslai. Tikslo vadybos aspektas. Rinka (prekių rūšys. Gamintojai). Rinkos segmentavimas. Rinkos funkcionavimo būsenos nustatymas segmentuose. Vartotojų elgsenos stebėjimo kriterijai. ...
Marketingo šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 05 16
Semantika
Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijojamoje kalboje. Semema. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
2010 03 03
Signalai ir grandinės egzamino atsakymai
Išveskite kompleksinę Furjė eilutę. Įrodyti , kad žinant Pereinamąją ch ka , galima gauti S2. Moduliacijos esmė ir rūšys. Apskaičiuoti ryšį tarp periodinio virpesio spektro ir neperiodinio virpesio spektro tankio jos. Neperiodiniai ...
Elektronikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 20
Statybinė fizika
Vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Projektinis šilumos laidumo koeficientas. Šilumos perdavimas konvekcija. Šilumos perdavimas spinduliavimu. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 02 09
Transporto priemonės
Istorija. Automobilio sandara. Viešasis transportas. Klasifikacija. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Vamzdynų transportas. Oro transportas. Pirmosios savaeigės transporto priemonės (datos, išradėjai, trumpas aprašymas) ...
Transporto šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 23
Dviguba pilietybė Lietuvoje
Dviguba pilietybė. Įgijimas. Ribojimai. Kritika. Kontrargumentai pateiktai dvigubos pilietybės kritikai. Dviguba pilietybė tarptautiniame kontekste. Lietuva. Istorija. Lyčių lygybės principas. Dabartinė situacija. Literatūra.
Teisės šperos, Špera, 15 puslapių
2013 01 14
Elektros grandinės
Dvipoliai. Pagrindinės sąvokos. Dvipolio impedansas ir admitansas. Reaktyvieji dvipoliai. Reaktyviųjų dvipolių kanoninės schemos. Keturpoliai. Pirminiai keturpolio parametrai. Sudėtingų keturpolių parametrai. Pakopinis keturpolių junginys. ...
Elektronikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 03
Fitoterapija
Fitoterapija. Istorija. Žymiausi atstovai. Vaist. Augalų tyrimai lietuvoje. Vaistinių augalų privalumai. Vaist. Augalų trūkumai. Baltymai. Angliavandeniai. Glikozidai. Saponinai. Alkaloidai. Žala organizmui. Organinės rūgštys. Or ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 03 19
Gamtamokslinės pasaulio sampratos egzamino klausimai
Žmogus ir aplinka Galimos kai kurių stambiųjų žinduolių išnykimo Medžioklės epochoje priežastys. Žmogaus poveikis aplinkai Žemdirbystės epochoje. Dykumų ir pusdykumių plitimo Žemdirbystės epochoje pagrindinės priežastys. ...
Biologijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2016 08 10
Gamybos procesas
Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 28
Geologija špera
Mokslas apie žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Nuosėdinių uolienų ir ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 16
Kriziniu situaciju valdymas špera
Krizinių situacijų valdymas. Požiūriai į makroekonomines krizes. Cikliškumą aiškinančios teorijos. Šiuolaikinės verslo organizacijos aplinka. Krizinės situacijos. Krizinę lemiančių veiksnių grupės. Krizės pagal reikšmingumo lygį ...
Vadybos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 12 13
Logistika špera
Logistikos funkcijos pramonės įmonėse skirstomos. Gamybos logistika. Medžiagų poreikio nustatymas. Gamybinės atsargos. Transporto priemonių klasifikavimas. Įmonėse praktikuojamos dvi maršrutinės krovinių pervežimo sistemos. ...
Logistikos šperos, Špera, 8 puslapiai
2014 05 12
Medžiagotyra
Pagrindinės inžinerinių medžiagų savybės. Medžiagų stipris tempiant. Kietumas. Smūginis tąsumas. Medžiagų termofizikinės savybės. Šiluminis plėtimasis. Medž. Terminis atsparumas. Medžiagų šiluminis talpumas. Specifinė šiluma. ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 04 01
Termodinamika ir šilumokaita
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Medžiagų termodinaminės. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Stacionarus šilumos laidumas. Konvekciniai šilumos mainai. Šilumos mainai. Masės mainai. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 10
Valstybės ekonominės politikos VEP špera
Vep esmė ir tikslai. Lt ek. Pol. Raidos etapai. Ep formavimas ir realizavimas. Ep formavimo ir realizavimo institucijos lietuvoje. Ek. Augimo tikslai ir veiksniai. Struk. Vep tikslai ir priemonės. Investicijos. Inovacijos. Aplinkos aps. Politika. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Ekonomikos teorija
Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Gamybos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2011 01 16
Elektros ir elektronikos grandinių egzamino špera
Stabilitronai- tai diodas, kuris naudojamas itampai stabilizuoti, kai juo tekanti srove kinta tam tikrose ribose.
Elektronikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 11 28
Fizikos egzamino špera 2
Elektrono sukinys. Rentgeno spindulių taikymas. Rotaciniai energijos lygmenys. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Vibraciniai energijos lygmenys. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Molekulės elektronų energijos lygmenys. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 20
Hidraulikos konspektas
Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, ...
Mechanikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 02 07
Istorijos špera egzaminui
Senosios civilizacijos: Egiptas, tarpupis (Mesopotamija). Egiptas civilizuotos visuomenės atsiradimas. Viena ryškiausių Romos imperijos charakteristikų. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Jėzaus Kristaus mokymo svarbiausios idėjos. ...
Istorijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2010 03 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema