Šperos (5)

Šperos. Paruoštukės ir konspektai. Visų dalykų šperos ir paruoštukės susistemintam svarbiausios informacijos mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

698 dokumentai
Makroekonomikos špera 3
[buvo gal]. Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 11
Raidos ir pedagoginė psichologija
Psichoanalitinė teorija. Gynybos mechanizmai. Žmogaus raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje. Oralinė stadija (nuo gimimo iki vienerių metų). Analinė stadija (nuo vienerių iki trejų metų). Falinė stadija (nuo trejų iki penkerių ...
Psichologijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2016 07 29
Teisės pagrindai špera (3)
Civilinės teisės pagrindai. Normos elementai. Teisinių santykių strūktūriniai elementai. Teisnumas. Veiksnumas. Sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Notarinė sandorių forma. Bendrasis ieškinio senaties terminas. ...
Teisės šperos, Špera, 9 puslapiai
2016 08 03
Ekonomikos egzamino špera
Ekonomikos objektas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai ir ju rusys. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Įmonė kaip sistema. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Įmonės pajamos, ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2011 12 27
Elektros jungtuvai
Oriniai jungtuvai. Prisiliesdamas prie lanko, tepalas virsta garų mišiniu ir šitas mišinys išmetamas kanalu B, taip aprūpinama efektyviu lanko atšaldymu ir greitesniu jo gesinimu. Kad būtų patikimesnis darbas, kai atjungiant tuščiaeiges ...
Elektronikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 09
Elektrotechnikos kolokviumo špera
Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Kirchhofo dėsniai. Nuosekliai sujungti imtuvai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Omo dėsnis. Trumpojo jungimo režimas. ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 9 puslapiai
2012 01 17
Fiziologijos paruoštukas
Aud. Dirglumas. Memb. Potencialai. Refleksas. Jo lankas. Refl. Klasif. Reflek. Ns reikšmė ir f-nė organizacija. Sinapsės. Nervinio signalo perdavimas, reikšmė. Nervinių centrų savybės. Vegetac. Nervų sistemos f-jos. Simpatinės ir ...
Biologijos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 01 24
Geologija špera
Mokslas apie žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Nuosėdinių uolienų ir ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 16
Geologijos špera
Dirvodaros raida pasaulyje ir lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Mineralai. Uolienų dūlėjimas ir jų rūšys. Dirvodarinės uolienos. ...
Geologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 01 30
Medžiagotyra
Pagrindinės inžinerinių medžiagų savybės. Medžiagų stipris tempiant. Kietumas. Smūginis tąsumas. Medžiagų termofizikinės savybės. Šiluminis plėtimasis. Medž. Terminis atsparumas. Medžiagų šiluminis talpumas. Specifinė šiluma. ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 04 01
Paruoštukė ekonomika
Kokios yra būtiniausios SVV plėtros sąlygos ? Kokios šiuo metu Lietuvoje smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti įgyvendinamos finansų inžinerijos ir susijusios priemonės ? Išvardinkite priežastis , lėmusias sparčią smulkiojo ir ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2015 05 06
Termodinamika ir šilumokaita
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Medžiagų termodinaminės. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Stacionarus šilumos laidumas. Konvekciniai šilumos mainai. Šilumos mainai. Masės mainai. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 10
Anglų enterprise pratybų atsakymai
Tai anglų kalbos enterprise. Pratybų atsakymai. Tiks visiems moksleiviams besimokantiems anglų kalbą iš anglų enterprise.
Anglų šperos, Špera, 19 puslapių
2011 12 28
Ekonomika paruostukė
Kas yra ekonomika? Pagrindinės ekonominės sąvokos. Poreikiai. Ištekliai. Rinka, jos funkcijos. Rinkų tipai. Monopolizacijos veiksniai rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa ir pasiūla. Rinkos pusiausvyra: paklausos ir pasiūlos sąveika. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 15 puslapių
2012 02 29
Excel špera
Darbo pradžia(pabaiga) ir veiksmai su failais. Veiksmai su lentelės eilutėmis ir stulpeliais. Funkcijos ir formulės. Lentelės pildymas ir redagavimas. Diagramos. Dokumento spausdinimas. Duomenų sąrašai.
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 08 31
Hidraulikos konspektas
Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, ...
Mechanikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 02 07
Inžinerinė grafika
Įvadas. Projektavimo metodai. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tieses. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos. Taškas ir tiesė plokštumoje. ...
Braižybos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 23
Miškininkystė špera
Pagrindiniai stiebo pjuviai. Branduolys, jo susidarymas, branduolines medziu rusys. Serdies spinduliai, ju paskirtis ir funkcijos. Balanines medziu rusys, siaura, plati balana. Motoriniai pjuklai ir ju panaudojimas medziu kirtime. Medziu pjovimo ...
Miškininkystės šperos, Špera, 5 puslapiai
2016 04 13
Pjovimo špera
Pagrindines pjovimo proceso sąvokos. Pjovimo įrankiu dalys. Pjovimo režimo elementai. Kampų padėtis ištekinimo galinio aptekinimo peiliuose įvairiuose fasoniniuose įrankiuose. Normalinių kampų αn ir γn ryšys su α ir γ kampais. ...
Mechanikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 06 29
Psichologijos špera 2016
Kuris teiginys teiginiai yra teisingas teisingi kalbant apie klausytojus viešosios kalbos kontekste. Kompromisas - tai konfliktų sprendimo strategija. Kai siekiama bet kokia kaina palaikyti gerus santykius su oponentu ir nuneigiamas konflikto ...
Psichologijos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 01 15
Rinkodaros špera
Įvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodaros aplinka. Rinkodaros tikslai. Tikslo vadybos aspektas. Rinka (prekių rūšys. Gamintojai). Rinkos segmentavimas. Rinkos funkcionavimo būsenos nustatymas segmentuose. Vartotojų elgsenos stebėjimo kriterijai. ...
Marketingo šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 05 16
Semantika
Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijojamoje kalboje. Semema. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
2010 03 03
Dviguba pilietybė Lietuvoje
Dviguba pilietybė. Įgijimas. Ribojimai. Kritika. Kontrargumentai pateiktai dvigubos pilietybės kritikai. Dviguba pilietybė tarptautiniame kontekste. Lietuva. Istorija. Lyčių lygybės principas. Dabartinė situacija. Literatūra.
Teisės šperos, Špera, 15 puslapių
2013 01 14
Elektros grandinės
Dvipoliai. Pagrindinės sąvokos. Dvipolio impedansas ir admitansas. Reaktyvieji dvipoliai. Reaktyviųjų dvipolių kanoninės schemos. Keturpoliai. Pirminiai keturpolio parametrai. Sudėtingų keturpolių parametrai. Pakopinis keturpolių junginys. ...
Elektronikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 03
Fitoterapija
Fitoterapija. Istorija. Žymiausi atstovai. Vaist. Augalų tyrimai lietuvoje. Vaistinių augalų privalumai. Vaist. Augalų trūkumai. Baltymai. Angliavandeniai. Glikozidai. Saponinai. Alkaloidai. Žala organizmui. Organinės rūgštys. Or ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 03 19
Gamtamokslinės pasaulio sampratos egzamino klausimai
Žmogus ir aplinka Galimos kai kurių stambiųjų žinduolių išnykimo Medžioklės epochoje priežastys. Žmogaus poveikis aplinkai Žemdirbystės epochoje. Dykumų ir pusdykumių plitimo Žemdirbystės epochoje pagrindinės priežastys. ...
Biologijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2016 08 10
Gamybos procesas
Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 28
Kriziniu situaciju valdymas špera
Krizinių situacijų valdymas. Požiūriai į makroekonomines krizes. Cikliškumą aiškinančios teorijos. Šiuolaikinės verslo organizacijos aplinka. Krizinės situacijos. Krizinę lemiančių veiksnių grupės. Krizės pagal reikšmingumo lygį ...
Vadybos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 12 13
Literatūros špera
K. Donelaitis. A. Baranauskas. Maironis. Žemaitė. Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. A. Vienuolis. I. Šeinius. K. Binkis. Vaižgantas. B. Sruoga. V. -Putinas. V. Krėvė. A. Miškinis. S. Nėris. J. Aistis. A. Vaičiulaitis. K. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
2010 03 03
Logistika špera
Logistikos funkcijos pramonės įmonėse skirstomos. Gamybos logistika. Medžiagų poreikio nustatymas. Gamybinės atsargos. Transporto priemonių klasifikavimas. Įmonėse praktikuojamos dvi maršrutinės krovinių pervežimo sistemos. ...
Logistikos šperos, Špera, 8 puslapiai
2014 05 12
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo