Sportas pedagoginės praktikos ataskaita


Kūno kultūros praktikos ataskaita. Titulinis lapas. Praktikos darbo saugos lapas. Individualus darbo planas. Fizinio pajėgumo požymių nustatymas pagal LKKŽ testus. Anketos dumenų pagal LKKŽ žinių testą „Kasdien judėti“ suvestinė. Fizinio ugdymo uždaviniai, programa ir jos įgyvendinimo planas. Dviejų stebėtų kūno kultūros pamokų dalinė aprašomoji analizė. Aštuonių pamokų išplėstiniai planai. Dviejų teorinių žinių ir praktinės veiklos olimpinio ugdymo pamokų planai. Trijų kontrolinių pamokų išplėstiniai planai. Vienos kūno kultūros pamokos bendroji pedagoginė analizė. Mokyklos bendrumenės anketinė apklausa pagal LKKŽ „ Kasdien judėti“ testus. Puolimas 2 prieš. Puolomas 3 prieš. Puolimas 2 prieš. Gynyba 2 prieš. Gynyba 3 prieš. Gynyba 2 prieš. Mokinių skaičius –.


Sustoja tomis pačiomis komandomis ant galinės linijos voromis. Po ženklo pirmasis varosi kamuolį iki centro linijos, padeda kamuolį ant centro linijos ir bėga estafetę perduoti kitam. Tada antrasis bėga paimti kamuolio, pasiima, varosi iki krepšio ir meta į krepšį, toliau kartojama tas pats.

Komandos sustoja vora ant galinės linijos. Po ženklo pirmasis ridena krepšinio kamuolį iki centro linijos, po to paiima, varosi iki krepšio ir meta, būtinai turi pataikyti. Metama padarius du žingsnius, ranka tiesi ir užbaigiama riešu.

Kūno kultūros pamokos 5 kl. „Žaidžiame su balionais“ išplėstinis planas

a. Balioną mušti aukštyn ir sugauti pakaitomis vidine ir išorine plaštakos puse.

b. Balioną periminėti aplink save pakaitomis į dešinę ir į kairę puses.

c. Balioną periminėti virš galvos iš vienos rankos į kitą.

e. Balioną laikant kojų pėdų vidine puse atlikti judesius kojomis į kairę ir į dešinę puses.

f. Siekti iškeltą pirmyn aukštyn balioną, pakaitomis mojant kairę ir dešinę koją.

Pratimą vaikai atlieka suskirstyti į keletą grupių ir savo grupėse mušinėja balionus, kad jie nenukristų ant žemės.

Vaikai išsirikiuoja pusmėnulio forma. Atstumas tarp vaikų per tris žingsnius.

Atlikimo sparta vidutinė. Pratimą atlikti iš pradžių į vieną pusę, o po to į kitą pusę. Mokinys stovi pasilenkęs žemyn per klubus tiesia nugara ir kojomis.

Visoms komandoms sustoti vorose poromis prie nurodytos linijos. Kiekviena pora turi po vieną balioną. Užduotį galima atlikti su vienu balionu.

Vaikai susėda ratu. Vedantysis paima balioną ir padeda į rato vidurį. Pakviestas moksleivis turi atsistoti, apsisukti du kartus ir pabandyti paspirti balioną. Pratimą gali atlikti keletas mokinių.

6. Bėgimas stumiant draugą. Sustoja poromis veidu vienas į kitą, padeda rankas ant menčių ir stumia draugą, po 1 rato keičiasi.

7. Tempimo pratimai: a) galvos sukimas, b) rankų tempimas už nugaros, c) liemens sukimas, d) prisilenkimas prie kojos stovint, e) įtūpstai į priekį ir šonus, f) pasiekti rankom žemę.

a) sukti tik pusračiais, b) rankas sunerti už nugaros ir pakelti truputį į viršų kiek galima aukščiau, nedaryti iki skausmo, c) sukama didele anplitude, d) kojos žergtai pečių plotyje, tada lenkiamasi prie vienos kojos, po to prie kitos, e) įtūpstus darom ne amortizuojant, f) kojos suglaustos, tada nelenkiant kelių bandoma rankomis pasiekti žemę.

1.Sustatomi du suoliukai, 1 netoli centro, o 2 truputį už centro linijos, taip pat sustatoma kitos komandos pusėje. Po signalo pirmasis žaidėjas bėga prie 1 suoliuko, daro 5 šuoliukus, bėga prie antro - 5 šuoliukai, tada paliečia galinę liniją ir bėga estafetę perduoti draugui.

2.Suoliukai lieka sustatyti taip pat, po signalo pirmasis bėga per suoliukus ištiestom rankom į priekį, kuriose laiko kimštinį kamuolį, kamuoliu paliečia galinę sieną ir taip pat grįžta atgal perduoti estafetę.

3.Toms pačioms komandoms padedami čiužiniai tose pačiose vietose, kaip ir buvo suoliukai. Po signalo pirmasis varosi tinklinio kamuolį, meta jį į viršų, o pats daro kūlverstį, po kūlversčio turi pagauti kamuolį. Tada tą patį daro ant kito čiužinio, stojasi ir bėga perduoti estafetę.

Sportas pedagoginės praktikos ataskaita. (2015 m. Vasario 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/sportas-pedagogines-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:12