Sporto klubų paslaugų kokybė


Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodai. Duomenų rinkimo metodai Mokslinės literatūros analizė. Anketinė apklausa. Duomenų analizės metodai Matematinė analizė. Tyrimo struktūra Tyrimo imtis ir charakteristika. Tyrimo charakteristika. Tyrimo instrumentas. K = P – L. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Paslaugų kokybės dimensijos.

Siekiant įvertinti Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų organizatorių teikiamų paslaugų kokybę, buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio objektas – paslaugų kokybė. Tiriamojo visuma parinkta remiantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2012m., Lietuvoje veikiančių sveikatingumo ir sporto klubų sąrašu.

Mokslinės literatūros analizė atlikta siekiant atskleisti visuotinės kokybės vadybos filosofijos ypatumus, sporto klubų organizatorių teikiamų paslaugų kokybės sampratą, išanalizuoti paslaugų kokybės vertinimo modelius bei sukurti teorinį paslaugų kokybės vertinimo modelį, atitinkantį Lietuvos rinką. Išnagrinėjus darbe panaudotą mokslinę literatūrą, sukurtas teorinis suvoktos paslaugų kokybės vertinimo modelis, kuris adaptuotas tiriant Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų teikiamų paslaugų kokybę.

Anketinė apklausa. Tyrimo apklausa buvo vykdoma elektroniniu paštu, naudojant įvertinamojo tipo klausimyną. Atlikta siekiant įvertinti Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų organizatorių teikiamų paslaugų kokybę, identifikuoti sveikatingumo ir sporto klubų teikiamų paslaugų spragas ir pateikti kokybės gerinimo galimybes.

Tikslinę tyrimo populiaciją sudaro Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubai, kurie tarpininkauja tarp sveikatingumo ir sporto klubų veiklos organizatorių ir galutinio vartotojo parduodant paslaugas. Todėl tiriamas tarpinis vartotojas – sveikatingumo ir sporto klubai. Tiriamųjų atrankos procese atrinkta populiacijos dalis, reprezentuojanti visą tiriamą populiaciją.

n = = = = 369,07≈370.

nˈ= n × (2)

Taigi, imties tūris n =224 užtikrina, kad šių, 224 Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų apklausos analizės atspindės visa atrankinę visumą (N =564) su 95 proc. garantija ir ± 3 proc. atrankos paklaidos riba.

Tyrimo charakteristika. Vykdant apklausą ir analizuojant rezultatus buvo sukurtas klausimynas ir patalpintas internetiniame tinklapyje „Apklausa.lt“, skirtame kurti ir atlikti apklausas. Taip pat klausimynas buvo platinamas elektroniniu paštu :

Išsiųsta ir išplatinta – 40 anketų.

Grįžo – 40 anketų (100% grįžtamumas);

Viso tyrime panaudota – 40 anketų.

Norint nustatyti Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų teikiamų paslaugų kokybę, buvo apklausta 40 žmonių besinaudojančių sveikatingumo ir sporto klubų paslaugomis, kurie užpildė klausimynus, ir šių klausimynų rezultatai pateikiami žemiau esančiose diagramose. Tyrimo rezultatai analizuojami pateikiant laukiamo ir patirto paslaugų kokybės lygio vidurkius bei spragos dydžius (K) tarp šių kintamųjų. Gautas respondentų vertinimo vidurkių pasiskirstymas pavaizduotas grafiškai, išskiriant teiginius pagal penkias paslaugos kokybės dimensijas.

Patikimumas. Respondentai, vertindami pirmą teiginį – sutartų darbų vykdymą laiku, lūkesčiams skyrė 6,05 balo (beveik puikus), o patirtą paslaugos kokybės lygį 6,11 (atitinka poziciją „geriau nei tikėjosi“). Tarp patirto ir laukiamo paslaugos kokybės lygio susidarė 0,06 balo spraga (K>0), kuri leidžia teigti, kad sveikatingumo ir sporto klubų lūkesčiai pirmu teiginiu yra viršyti. Tai atskleidžia sveikatingumo ir sporto klubų sugebėjimą darbus vykdyti visada laiku. Vertinant antrą teiginį – rodomas nuoširdus dėmesys sprendžiant problemas, sveikatingumo ir sporto klubų lūkesčiai siekia 5,85 balo, o patirtas paslaugų kokybės lygis 6,08 balo. Kaip matome iš pateiktos diagramos, patirtas paslaugų kokybės lygis vėl viršija vartotojų lūkesčius, tarp šių kintamųjų susidaro 0,23 balo spraga. Šie rezultatai apibūdina sveikatingumo ir sporto klubų beveik gerą rodomą nuoširdų dėmesį ir pagalbą sprendžiant problemas.

Vertindami teiginį „Paslaugas teikia gerai iš pirmo karto“, respondentai lūkesčiams skyrė 5,58 balo iš 7. Bet patirtą paslaugos kokybės lygį įvertino 6 balo, susidaro 0,42 balo spraga, šiuo atveju vartotojų lūkesčiai taip pat viršyti. Ketvirtuoju teiginiu buvo siekta išsiaiškinti, ar sveikatingumo ir sporto klubai teikia teisingą ir tikslią informaciją. Pagal respondentų vertinimą, buvo laukta 6,15 balo (beveik puikios paslaugų kokybės), o patirta 6,08 balo. Susidaro nedidelė -0,07 balo spraga, kuri vartotojų lūkesčių šiuo atveju nepatenkina, sveikatingumo ir sporto klubai daugiau dėmesio turėtų skirti teisingai ir tiksliai informacijos sklaidai.

  • Microsoft Word 537 KB
  • 2015 m.
  • 17 puslapių (3330 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agne
  • Sporto klubų paslaugų kokybė
    10 - 6 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Sporto klubų paslaugų kokybė. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/sporto-klubu-paslaugu-kokybe.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 00:14
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo