Sporto pedagogika


Sporto pedagogikos samprata , paskirtis ir esmė. Trenrrio ir sporto pedagogikos vaidmuo visuomenėje pedagogas –. Trenerio pedagoginio meistriškumo samprata ir struktūra. Trenerio pedagoginio meistriškumo lygiai. Trenerio veikla ir socilaine atsakomybė. Trenerio veiklos indikacijos ir komunikacijos. Trenerio veiklos sudetingumas Tenerio uždavinys –. Sėkmingas trenrio veiklos priežastys. Sveikas protas –. Dalyko išmanymas. Pasitikėjimas savo jėgomis. Aukštas bendrasisi išsilavinimas tai išlavintas. Gebėjimas atlikti arbą iki galo. Nesėkmingod trenerio veiklos priežastys. Įprotis kaltiniti kitus. Polinkis bet kuriuo atveju kaltinti save. Tikslo nebuvimas , tai žmogus turi žinoti ko siekia , ko trokšta. Neteisingai parinktas tikslas. Ėjimas į tikslą trumpiausiu keliu. Ėjimas į tikslą ilgiausiu keliu. Nekreipimas dėmesio į smulkmenas. Per anksti mestas darbas. Sėkmės iliuzuoja. Nelaikymas kolektyvinio sportininkų ugdymo valgymo principo. Negebėjimas palaikyti drausmės , tai. Trenerio veiklos sąlygų specifiškumas. Asmenybės savybės reikšmingos trenerio darbui pedagoginis pastabumas ir pedagoginė nuojauta , pedagoginis įtaigumas , dėmesio paskirstymas Pedagoginis pastabumas. Pedagoginis įtaigumas. Dėmesio paskirstymas. Trenreio atminties operatyvumas , kryptingas mąstymas , reakcijos advekvatumas ir mobilumas Atminties operatyvumas –. Pedagoginis mąstymas –. Reakcijos adekvatumas ir mobilumas –. trenerio vadovavimo sporto komandai stiliai. Tarpasmeniniai santykiai sporto komandose. Trenerio pedagoginų gebėjimų samprata. Sporto pedagoo specialūs profesiniai gebėjimai. Sporto pedagogo organizaciniai ir komunikaciniai gebėjimai Org. Gebj. Trenerio ekspresiniai ir konstrukciniai gebėjimai. Konstrukciniai gebėji9mai –. Bendravimo samprata sportinėje veikloje bendravimas –. Trenerio bendravimo su 7 – 12 metų auklėtiniais ypatumai.

Ped. meistr. – tai kompleksas būtinų sporto pedagogo veiklai gebėjimų, pagristų specialisto erudikcija,kultūros lygiu, reikšmingomis pedagoginiam darbui asmenybės savybės. Ją apima sporto pedagogo gebėjimas organizuoti, valgyti ugdymo procesą, visapusiškai jį aptimizuoti, individualizuoti,sukurti kolektyvą, kuriame vyrautu gera psichologijos klimatas, kuriame kiekvienas sport. galetų visapusiškai atsiskleisti. Nepilna

pedagoginio meisriškumo lygiai yra 5: 1.Labai žemas arba reproduktyvus pedagoginio meistriškumo lygis,tai kai sporto pedagogas moka parodyti pratimus bei jū kombinacijas, pasakoti tai,ką žino pats ir kaip supranta. 2.Žemas arba adaktyvus pedagoginio meistriškumo lygis, tai tokio meistriškumo ped. supranta, kad sportininkai blogai išmoksta tam tikrus pratimus, jų kombinacijas, nori mokyti geriau bet nesugeba. 3. Vidutinio pedagogo meistriškumo lygis yra toks,kai pedagogas moka ne tik perduoti žinias, atsižvelgti į auklėjimo individulias ir amžiaus, bet ir numatyti sunkumus ir juos įveikti. Sprendžia elemtarius uždavinius, o visumos aprėpti nesugeba.4 Aukštas ped. meistr. lygis – sport. pedagogas kiekvienu atvju geba adaptuoti ir rekonctruoti mokamąją medžiagą, gerai jaučia sporto šakos ir kitų mokslų naujas tendencijas. Kasdieniniame darbe į tai atsižvelgia.5 Labai aukštas meistiškumo lygis – sport. pedag. Sugeba spręsti kųrybiškai auklėtinio mokymo, auklėjimo ir lavinimo klausimus. Soprtininkų rengimo teorija ir praktiką papildo naujais, organaliais dalykais, jo darbo stilius gali būti pavizdys kitiems sporto pedagogams

5. trenerio veikla ir socilaine atsakomybė (knygoje miškinis pedagogikos pagrindai puslapis107)

6.trenerio veiklos indikacijos ir komunikacijos(atsakymas knygoje miškinio pedagogikos pagrindai puslapis 76)

Tenerio uždavinys – pedagogiškai koreguoti vosas auklėtinį veikiančias įtakas, siekti,kad visi padėtų įgyvendinti užsibrėžtus tiklsu, veiktų pedagogiškai tikslingai.

1.sveikas protas – svarbiausia savybė ir sėkmės veiksnys, vadovavimas faktais, logika, moklso atradimas ir yra sveiko proto apraiška, laiduojanti praktinio darbo sėkmę. 2.dalyko išmanymas. Profesionalus požiūris į savo darbą, gilinimasis į įvairiausiu sportininko rengimo dalykus, moklso laimėjimuų tiklsui siekti, nuolatiniai ieškojimai, klalifikacijos kėlimas garantuoją gerą savo profesijos išmanymą. 3. pasitikėjimas savo jėgomis, jis turi remtis objektyviomis prielaidomis:daykinėmis žiniomis, valia, veiklos kryptingumu, atkaklumu, drąsa. 4. aukštas bendrasisi išsilavinimas,tai išlavintas mąstymas, gebėjimas įsigilinti ir spręsti sudėtingiausias problemas, intelektualumas, kurybingumas, intelingentiškumas. 5gebėjimas atlikti arbą iki galo.

trenerio nesėkmingos trenreio veiklos preižazstys dažnai lemia: kultūrinė aplinka, neteisingas sąvokų sėkmė ir nesėkmė suvomikas, indviduali specialisto psichologija ir kt. Dažniausios priežastys,tai: 1.įprotis kaltiniti kitus: kaltinami teisėjei, žaidėjai, remėjai, varžybų sąlygos.2.polinkis bet kuriuo atveju kaltinti save , tai greitas ir lengvas būdas pateisinti nesekmes, kurių priežastys veikiausiai glūdi kur kas giliau ir reikalauja daugiau dėmesio, nei norima prpažinti. Treneris nesusigrumia su problema, nesistengia jos išspręsti, bet priipažįsta savo kaltę ir viską palieka kaip buvę. Toks mąstymas stabdo asmenybės brandą. 3. tikslo nebuvimas, tai žmogus turi žinoti ko siekia, ko trokšta. 4.neteisingai parinktas tikslas, ti yra trenerių, kurie nuolat jaučia nepasitenkinimą savimi. 5.ėjimas į tikslą trumpiausiu keliu, pegale bet kokia kaina. 6. ėjimas į tikslą ilgiausiu keliu, tai būdinga neryžtingiems žmonėms, linkusiems apsidrausti. 7. nekreipimas dėmesio į smulkmenas, tai treneris privalo domėtis įvairiais dalykais – dažnai atrodytū nereikšmingas.8.Per anksti mestas darbas, tai dažnai būna neblogas startas,bet blogas sustojimas, lemiantis skirtumą tarp sėkmės ir nesėkmės. 9 sėkmės iliuzuoja, pasiekta sekmė yra pati netvičiausia, kai atrodo, jog jį pastovi. 1011 negebėjimas palaikyti drausmės, tai treneris privalo pasiekti, kad auklėtiniai klausytų, vykdytų jo nurodymus.

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (3576 žodžiai)
  • Kristina
  • Sporto pedagogika
    10 - 5 balsai (-ų)
Sporto pedagogika. (2015 m. Gruodžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/sporto-pedagogika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 04:28
×