Sporto reikšmė žmonėms kursinis darbas


Sociologijos kursinis darbas.

Įvadas. Sporto reikšmė teotiniais pagrindais. Sporto kaip socialinio reiškinio vieta visuomenėje ir jo funkcijos. Veiksniai skatinantys studentus sportuoti. Sportinį aktyvumą skatinančių veiksnių teorinės prielaidos. Sporto reikšmės tyrimas žemaitijos kolegijoje. Sporto reikšmės studento gyvenime tyrimo problema. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Informacios šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas: Išanalizuoti Žemaitijos kolegijos nuolatinių studijų studentų požiūrį į sportinį aktyvumą ir jį skatinančius veiksnius.

Nustatyti koks procentas studentų norėtų, jog Žemaitijos kolegijoje kūno kultūros užsiėmimai pirmą semestrą būtų privalomi.

• pagrindiniai mokėjimai ir judėjimo įgūdžiai, motorinio pajėgumo pagerėjimas;

• tam tikro sportinio aktyvumo poreikio ugdymas, mokėjimas įvertinti ir pasirinkimo įvykdymas;

• jausmų, susijusių su sportiniu aktyvumu, ugdymas;

Apibendrinant sporto vietą visuomenėje bei jo atliekamas funkcijas, reikia konstatuoti, kad sportas, kaip niekad integruotas į kiekvienos tautos gyvenimą, užima reikšmingą vietą bendroje vertybių sistemoje. Jis daro didelį poveikį ne tik biologinei, bet ir intelektinei, emocinei bei dvasinei žmogaus aplinkai. Per sportą siekiama įgyvendinti tikslą – visur ir visada ugdyti visapusišką, harmoningą asmenybę, auklėti jaunimą, remtis harmoningo dvasinio ir fizinio ugdymo, sveikatos stiprinimo principais. Sportas ir žmonių sveikata yra kiekvienos tautos vertybės.

Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslus, buvo atlikta anoniminė apklausa. Tyrimui atlikti buvo pasirinkti Žemaitijos kolegijos Rietavo fakultete nuolatine studijų forma studijuojantys studentai. Tyrimo metu buvo apklausta 20 studentų, kurie studijuoja Žemaitijos kolegijoje nuolatiniame studijų skyriuje: 47.1% iš jų merginos ir 52.9% vaikinai. Tyrimui atlikti buvo paruošta anketą, kurią sudarė 16 klausimų, iš kurių vienas demografinis, 14 klausimų su vienu pasirenkamu variantu ir du su keliais pasirenkamais variantais. Anketinė apklausa buvo sukurta apklausa.lt svetainėje, visi duomenys apdoroti taip pat apklausa.lt svetainėje.

Atliktoje apklausoje dalyvavo pirmo (41.2%), antro (17.6%) ir trečio (41.2%) kurso studentai.

Daugiau nei puse apklausoje dalyvavusių respondentų (52.9%) savo fizinį aktyvumą vertina vidutiniškai. 35.3% studentų teigia, kad jų fizinis aktyvumas geras ir tik 5.9%, apklaustųjų savo fizinį aktyvumą vertina puikiai. Taip pat 5.9 proc. studentų savo fizinį aktyvumą vertina blogai.

Į klausimą ,,Ar sportuojate?“ dauguma apklaustųjų (58.8 %) atsakė, jog sportuoja tik kartais, savo malonumui. Įdomu tai, kad nei vienas iš apklausoje dalyvavusių Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto studentų nesportuoja profesionaliai. Išsamesnis atsakymų pasiskirstymas vaizduojamas 5 paveiksle.

Atsakydami į pateiktą klausimą apie rytinę mankštą studentai pasidalino į dvi grupes 47.1% respondentų atsakė, jog mankštą rytais atlieka tik kartais. Taip pat 47,1% studentų atsakė, kad rytinės mankštos, apskritai, niekada nedaro. Ir tik 5.8% apklaustųjų teigė, jog ryte mankštinasi.

Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų (64,7%) dalyvauja Žemaitijos kolegijos sportinėje veikloje ir šiek tiek mažesnis procentas apklaustųjų (35,3%) teigė, jog kolegijos sportinėje veikloje nedalyvauja.

Ypač buvo svarbu išsiaiškinti studentų požiūrį į privalomus kūno kultūros užsiėmimus. 70.6% respondentų pageidautų, jog nuolatinių studijų studentams pirmą semestrą kūno kultūros užsiėmimai būtų privalomi. 17.6% apklaustųjų nenorėtų, kad kūno kultūros užsiėmimai taptų privalomi. Ir 11.8% studentų neturi nuomonės šiuo klausimu.

Apklausoje buvo domimasi kokie veiksniai paskatino studentus sportuoti. Daugumos respondentų (64.7%) sportuoti neskatino niekas, ši veikla užsiiminėti pradėjo patys. 17.6% apklaustųjų sportuoti skatino draugai, 5.9% studentų sportuoti pradėjo paskatinti artimųjų.

 • Sociologija Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Dovydas
 • 24 puslapiai (3150 žodžių)
 • Kolegija
 • Sociologijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 384 KB
 • Sporto reikšmė žmonėms kursinis darbas
  10 - 4 balsai (-ų)
Sporto reikšmė žmonėms kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/sporto-reiksme-zmonems-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 21:50