Sportuojančių studentų vertybės


Kūno kultūros kursinis darbas. Sportuojančių studentų vertybės. Įvadas. I. Literatūros apžvalga. Vertybių samprata. Dorovinės sporto vertybės. Etinės sporto vertybės. Moralinės sporto vertybės. Sportinei veiklai būdingų vertybių klasifikavimas. Ii. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Tai bene vienintelė sritis, kur žmogus gali patikrinti savo fizines ir dvasines galias. Sportas, ypač profesionalusis, visada susijęs su kova be kompromisų, didelėmis perkrovomis, prieštaravimais ir žmogaus gebėjimu veikti ekstremaliomis sąlygomis. Sunkios treniruotės, griežtas režimas ugdo ne tik jėgą, ištvermę ar greitį, bet ir atkaklumą, ryžtą, valią, tikėjimą savimi. Sportinė kova visuomet siejasi su moralinėmis nuostatomis.

Tyrimo objektas: II, III kurso Sportuojančių studentų vertybės.

Tyrimo tikslas: nustatyti II, III kurso sportuojančių studentų vertybes.

Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti įvairius mokslinius literatūros šaltinius, atskleidžiant vertybių sampratą ir pagrindines sporto vertybių rūšis.

2. Teoriniu aspektu atskleisti sportinei veiklai būdingą vertybių klasifikavimą.

3. Atskleisti sportuojančių studentų reikšmingiausias ir mažiausiai reikšmingas vertybes.

Tyrimo metodai: literatūros analizė, anketų analizė.

Sportuojančių studentų vertybės. (2013 m. Kovo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/sportuojanciu-studentu-vertybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:31