Sprendimų priėmimas kursinis darbas


Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Sprendimų priėmimo ypatumų teorinė analizė. Sprendimo ir jo priėmimo sampratos analizė. Sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo procesas ir jo etapai. Ab „X“ sprendimų priėmimo analizė. Dirbančių darbuotojų sprendimų priėmimo samprata. AB „X“ taikomi sprendimų priėmimo metodai. AB X“ sprendimų priėmimo procesas ir jo etapai. Terminų ir sąvokų žodynas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Kursiniame darbe atlikta AB „X“ sprendimų priėmimo analizė, numatytas darbo tikslas – išanalizavus sprendimų priėmimo ypatumus teoriniu aspektu, sprendimų priėmimo žinais taikyti AB „X“. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinat išanalizuotos Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros apie sprendimo priėmimo sampratą, sprendimų priėmimo metodus ir sprendimo priėmimo procesą ir jo etapus.

Teorinės medžiagos analizė parodė, kad sprendimų priėmimas viena reikšmingiausių vadybos funkcijų, kuri padeda organizacijoms pasiekti užsibrėžtus tikslus. Norint priimti teisingą sprendimą.

Darbo objektas - AB“ sprendimų priėmimo analizė.

Darbo tikslas - išanalizavus sprendimų priėmimo proceso teorinius aspektus, išsiaiškinti kaip šie procesai vykdomi

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti sprendimų priėmimą teoriniu aspektu.

Ištirti AB „“ darbuotojų supratimą apie sprendimų priėmimą.

Išanalizuoti kokie sprendimų priėmimo metodai taikomi AB „“.

Išnagrinėti AB „ų“ sprendimų priėmimo procesą ir jo etapus.

Informacijos šaltinių apžvalga. Darbe analizuota įvairių autorių vadovėliai bei moksliniai straipsniai internete. Sprendimų priėmimo sampratą plačiai save knygoje aprašo Seilius A. Buvo remtasi Šarkutės L. moksliniu straipsniu kokie gali būti priimti sprendimai. Taip pat plačiai sprendimo priėmimo samprata analizavo Stoner J. A.F., R., Freeman E., Gillbert D. R., Jr. (2001), Stoškus S., Beržinskienės D., Bagdonas E. ir Bagdoniene L. (2000). Pateikta informacija naudinga siekiant išsiaiškinti sprendimo priėmimo sąvoka. Nors autorių apibūdinamai skiriasi vienas nuo kito, tačiau turi panašią reikšmę – bendrą požiūrį ir suvokimą.

Teorinėje dalyje apie sprendimų priėmimo metodus rinktasi Štreimikienės D. ir Šikšnelytės I. (2012) straipsnis, Lukaševičiaus K., Martinkaus B. (2000), bei Bivainio J. (2011) knygos, kurios išsamiai pateikė grupes į kurias skirstomi sprendimo priėmimo metodai. Taip pat pasirinkta buvo Allwood C. M ir Salo I. (2014) straipsnis dėl greito sprendimų priėmimo. Išnagrinėti pagrindiniai metodai, kurie gali būti taikomi priimant sprendimus, pabrėžiant trūkumus ir privalumus.

Sprendimų priėmimo etapus tiria ir apibūdina Neverauskas B., ir Rastenis J. (2001), Taip pat analizuojant sprendimų priėmimų etapus ir procesus buvo remtasi: Marcinkevičiūtu L. ir Žukovskiu J. (2007), Bivainiu J. ( 2011), Stošku S., Beržinskiene D. (2005), Martinku B., Stošku S., Beržinskiene D. (2010), Mikulskiene B. (2011), Bagdonu E. ir Bagdoniene L. (2000), Lukaševičiu K., Martinku B. (2000). Apie sprendimų priėmimo procesą buvo rinktasi Akdere M. (2011) straipsnis. Poskyryje remiantis pateiktais autoriais aiškiai suformuluoti pagrindiniai sprendimų priėmimo proceso etapai, palyginti skirtingų autorių požiūris į juos. Nagrinėta proceso esmė ir reikšmė priimant sprendimus. Visame darbe remtasi ne tik lietuvių, bet ir užsienio autorių medžiaga. Taip pat naudotasi įvairiais moksliniais straipsniais. Informacija leido išanalizuoti sprendimų priėmimo procesą, bei jo ypatumus.

Tyrimo metodikos apžvalga. Siekiant išanalizuoti sprendimų priėmimo ypatumus įmonėje, panaudotas aprašomosios, palyginamosios mokslinės ir informacinių šaltinių analizės metodas.

AB „C“ buvo atlikta anketinė apklausa (1 priedas). Klausimynas buvo anonimiškas, todėl respondentai nesunkiai atsakė į klausimus. Pasirinkta apklausa raštu, dėl to kad tai yra lengvas ir greitas duomenų rinkimo būdas.

Apklausą sudarė 13 klausimų. Visi klausimai buvo uždaro tipo. Kiekvienas klausimas pateiktas su atsakymų variantais, tai leido respondentui lengviau atsakyti. Anketinės apklausos klausimai sudaryti pagal tris nagrinėtus temos poskyrius.

Pirmajam poskyriui priskiriami keturi pirmieji anketos klausimai apie sprendimų priėmimo sąvoka, laiko skirimą priimti tinkamą sprendimą, bei kaip tai įtakoja įmonės veiklą. Antrajam poskyriui priskiriami keturi klausimai apie sprendimų priėmimo metodus. Paskutiniajam, trečiajam poskyriui išanalizuoti pateikti keturi klausimai apie tai, kokius dažniausiai sprendimo priėmimo proceso etapus jie taiko bei su koks metodas yra jų nuomone efektyviausias. Taip pat buvo klausiama darbuotojų nuomonė ar grupėje priimti sprendimą yra lengviau nei kiekvienam individualiai.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 108 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (6091 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erika
  • Sprendimų priėmimas kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Sprendimų priėmimas kursinis darbas. (2016 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/sprendimu-priemimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 18:45
×