Sprendimų priėmimas studijų metu


Vadybos savarankiškas darbas. Sprendimų priėmimas studijų proceso metu. Įvadas. Sprendimų priėmimo procesas. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų sprendimų priėmimo studijų proceso metu tyrimas. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų sprendimų priėmimo studijų proceso metu tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas.


Problematika. Šiame darbe pagrindinė aptariama problema yra koks priklausomumas yra tarp studento ir, jo manymu, teisingo sprendimo, ar anksčiau priimtais sprendimais studentai yra patenkinti, ar norėtų ką nors, o gal būt radikaliai, keisti studijų programą, kolegiją.

Kiekybinis darbo objektas – studentų

Kokybinis darbo objektas – sprendimų priėmimo procesas ir metodai.

Kokybinio tyrimo tikslas – atskleisti sprendimų priėmimo sampratą ir išnagrinėti kokybinius ir kiekybinius sprendimų priėmimo metodus;

Kiekybinio tyrimo tikslas - ištirti studentų nuomonę apie sprendimų priėmimą, metodus ir jų pasekmes.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti respondentų vertybines nuostatas;

2.Nustatyti, ar respondentai patenkinti savo priimtu sprendimu studijuoti;

3.Atskleisti, ką respondentai mano apie grupinius sprendimų priėmimus;

4.Nustatyti, kokį sprendimo priėmimo metodą respondentai renkasi savo grupėse.

Hipotezė – studentai studijų proceso metu yra labiau linkę grupėse sprendimus priimti konsesnsumo metodu, rečiau pasirenkamas auritarinis sprendimų priėmimas po grupės diskusijos.

Darbo metodai. Šiame kursiniame darbe naudojami darbo metodai yra anketinė apklausa. Sudaryta anketa, kuri susideda iš 17 klausymų. Klausimų tikslas - nuodugniau pažinti tiriamąjį reiškinį, gauti išsamesnės informacijos iš respondentų apie sprendimų priėmimą asmeniniame jų gyvenime. Dauguma klausimų susiję su sprendimų priėmimu studijų proceso metu. Anketoje yra pateiktas 1 klausimas lentelės forma, kurioje reikia sureitinguoti svarbiausius dalykus mažėjančia tvarka. Anketos gale yra pateiktas 1 atviras ir demografiniai klausimai, šios anketos pavyzdys yra pateiktas priede nr.1.

Sprendimų priėmimas studijų metu. (2013 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/sprendimu-priemimas-studiju-metu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 19:39