Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime


Viešojo administravimo kursinis darbas.

Įvadas. Sprendimų priėmimas. Viešojo administravimo priimamų sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo modeliai. Inkrementinis sprendimų priėmimo modelis. Mišraus skanavimo modelis. Sprendimų priėmimas viešajame administravime. Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Problemos, kylančios priimant sprendimus. Sprendimų priėmimas viešajame administravime.


Every resolution in public administration has a distinctive content, which describes the point of resolutions and organised part, which describes realisation of content acts, proceedings and administrator, who conducts work of co-ordination. Accept a right decision in practic of public administration isn‘t easy, so there are applyed methods of acception, decisions, such as rational, incramention and mixed scanning models. Research object is acception of decisions in public administration. The main aims of this study to analize process of acception decisions in public administrations. Goals of his study are to reveal consept of decision in public administratio, to point subjects, who take part in process of decisions acception, when we analyze and reveal different models of decisions acception and to explain, what are the strongest and the weakest sides of decisions acception models, study of chosen topic will be done using methods of common science admit analysis of science literature and logical-analysis method.

Temos aktualumas ir temos problema. Sprendimo priėmimas yra labai svarbi vadovavimo funkcija, kurią nuolat reikia naudoti, ką nors planuojant, organizuojant, valdant ar kontroliuojant. Studijuojant viešąjį administravimą, sprendimų priėmimo procesas viešajame sekoriuje labai aktuali ir pakankamai idomi tema. Viešajame administravime sprendimų priėmimas atlieka labai svarbų vaidmenį, todėl siekiama atsakyti: kaip vyksta sprendimų priėmimo procesas ir kokie subjektai dalyvauja priimdamimi sprendimus viešosiose organizacijose? Bei, kokią įtaką asmens vaidmeniui, kuris priima sprendimus viešajame administravime daro sprendimų priėmimo modeliai?

Tyrimo šaltiniai. Atliekant sprendimų priėmimo proceso analizę višajame administravime buvo remiamasi įvairiais informacijos šaltiniai, kuriais siekiama kuo labiau atskleisti šios temos aktualumą.

Pirmiausia reikėtų paminėti Herbert A. Simon, kuris gan plačiai nagrinėjo sprendimų priėmimą viešajame administravime ir skyrė daug dėmesio racionalumo požiūriui ir jo daromą poveikį savo knygoje „Administracinė elgsena: sprendimų priėmimo procesų administracinėse organizacijose tyrimas“, viename savo straipsnių „Mixed-Scaning Revisited“ A. Etzioni išsiaiškina tikslią mišraus skanavimo modelio išskirtinumą ir jo atsiradimą. Knygoje „Viešasis administravimas“ A. Raipa sprendimų priėmimo procese didesnį dėmesį skiria politiniams sprendimams, tačiau sprendimų priėmimo efektyvumą ir jo priėmimo tipus analizuoja J. Frank Yates savo knygoje „Sprendimų valdymas: kaip rasti geriausius sprendimus savo verslui“, taip pat reikia paminėti ir M. Arimavičiūtę, kuri savo knygoje „Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas“ nustato strateginio planavimo naudą primant sprendimus viešajame sektoriuje.

Kursinio darbo tyrimo objektas – sprendimų priėmimas viešajame sektoriuje.

Kursinio darbo tikslas - išanalizuoti sprendimų priėmimo procesą viešajame administravime.

Kursinio darbo uždaviniai:

Atskleisti sprendimo sampratą viešajame administravime;

Nurodyti subjektus, dalyvaujančius sprendimų priėmimo procese;

Nurodyti sprendimų priėmimo modelius viešajame administravime;

Išanalizuoti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo prcese.

Metodai. Pasirinktos temos nagrinėjimas bus atliktas taikant bendruosius mokslinio pripažinimo metodus: mokslinės literatūros analizę ir loginį-analitinį metodą.

Sprendimų priėmimas – tai plati sąvoka. Yra daugybė apibėžimų, nusakyti, kas tai yra. Šią temą nagrinėja ir naudoja įvairūs mokslai, daugiausia tuo domisi socialiniai mokslai. Nagrinėjant įvairius literatūros šaltinius yra pateikiami apibrėžimai, tačiau sprendimų priėmas yra diskutuotinas dalykas, kadangi neapsisprendžiama ar tai individualus ar kolektyvinis procesas. Autorių nuomonės dažniausiai išsiskiria. Tačiau pirmiausia reikėtų nurodyti „sprendimo“ sąvoką. Dažniausiai sprendimas reiškia pasirinkimą, tačiau J. Frank Yates vartoja tokį terminą „Sprendimas – tai įsipareigojimas elgtis taip, kad veiklos rezultatas patenkintų su įvykiais susijusias konkrečias šalis, vadinamas naudos arba turto gavėjais“ (Yates 2004, p. 36)

Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime. (2016 m. Birželio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/sprendimu-priemimo-procesas-viesajame-administravime.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:12