Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas


Įvadas. Teorija. Duomenų rinkimas. Statistikos charakteristikos. Sklaidos diagramos. Koreliacijos koeficientai. Regresinė analizė. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas: gautus anketos duomenis apskaičiuoti programa spss ir suformuluoti išvadas.

Darbo uždaviniai:

Pasirinkta tema surinkite duomenis (turi būti kiekybinių ir kokybinių kintamųjų);

Atlikite grafinę analizę, jeigu reikia sudarykite dažnių ir/ar porinių dažnių lenteles kiekybiniams kintamiesiems:

apskaičiuokite aprašomosios statistikos charakteristikas: vidurkį, modą, medianą, dispersiją, standartinį nuokrypį, didžiausią reikšmę, mažiausią reikšmę, imties plotį;

atlikite koreliacinę analizę tarp tinkamų kiekybinių kintamųjų: nubraižykite sklaidos diagramas;

apskaičiuokite koreliacijos koeficientus, pateikite koreliacinių ryšių lenteles tarp kintamųjų;

atlikite regresinę analizę: sudarykite regresijos lygtį, patikrinkite jos reikšmingumą;

atlikite vieno kintamojo (priklausomo kintamojo) reikšmių prognozavimą pagal kito/kitų kintamųjų (nepriklausomi kintamieji) reikšmes panaudojant regresinę analizę.

Statistikoje yra išskiriamos 4 kintamųjų matavimo skalės: pavadinimų (nominal scale), rangų (ordinal scale), intervalų (interval scale) ir santykių (ratio scale) skalės.

Intervalų skalė taikoma kiekybiniams kintamiesiems ir leidžia nustatyti, kiek daugiau ar mažiau požymio rasta viename tiriamame objekte, palyginus su kitu.. Šios matavimų skalės pavyzdžiu galėtų būti Temperatūra. Santykių skalė taikoma kiekybiniams kintamiesiems, joje apibrėžta absoliuti atskaitos pradžia, tai yra nulinis taškas, kuris rodo, kad tiriamo požymio nėra. Rezultatai visada yra neneigiami skaičiai ir santykis nepriklauso nuo matavimo vienetų. Kintamasis Pajamų dydis priklauso šiai skalei.

Duomenų sklaidos charakteristikos Imties vidurkis kaip pagrindinė duomenų padėties charakteristika yra naudingas, tačiau jis nepateikia visos informacijos apie duomenų aibę. Svarbus statistikos uždavinys yra išmatuoti duomenų išsibarstymą. Tam yra naudojamos pagrindinės sklaidos charakteristikos: imties dispersija s 2 (variance) ir vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis (standard deviation), imties plotis R (sample range), kvartilių skirtumas H ir kitimo (variacijos) koeficientas.

  • Microsoft Word 155 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (1469 žodžiai)
  • Universitetas
  • Birute
  • Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas. (2016 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/statistika-spss-programa-duomenu-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 05 d. 21:53
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!