Statistikos konspektai

56 dokumentai
Pasiruošimas statistikos egzaminui
Pasiruošimas statistikos egzaminui. Statistika kaip mokslas. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Sąvokos. Statistikos stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo organizinės formos. Statistinio stebėjimo būdai. Kas yra atrankinis ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 02 13
Statistikos konspektas
Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2013 05 28
Laiko eilutės egzamino konspektas
Statistinės duomenų analizės egzamino klausimai laiko eilutės kas yra laiko eilutė. Kuo nusakoma laiko eilutė ? Kuri iš taisyklių nebūtina laiko eilutėms ? Ką nusako rodiklio trendas ? Ką parodo rodiklio sezoninė komponentė. Kokie ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 01 12
Statistikos egzaminas
Nepriklausomas kintamasis. Matavimų skalės. APRAŠOMOJI STATISTIKA Kam reikia statistikos. Mokslo ratas statistikos vaidmuo moksliniame tyrime. Teorija , kintamasis priklausomas , nepriklausomas . Hipotezė , stebėjimas. Aprašomoji ir indukcinė ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 05 18
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija. Atsitiktiniu eksperimentu. Atsitiktiniais įvykiais. Elementariųjų įvykių erdve. Atsitiktiniai įvykiai. Būtinuoju įvykiu. Negalimas įvykis ∅. Atskiras atvejis. Statistiniu dažniu. Statistine tikimybe. Sąlygine ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 05 07
Ekonominė statistika konspektas egzaminui
Modulio „ ekonominė statistika “ egzamino klausimai. Statistikos mokslo tyrimo objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Kas yra statistinio tyrimo rezultatai ? Ką tiria ekonominė statistika ? Statistinio tyrimo etapai. Etapas. Statistinis ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 03 21
Statistika konspektas
Tyrimo duomenų atsitiktinis pobūdis. Pagrindiniai statistinių tyrimų etapai.Variacinių eilių sudarymas. Grafinis variacinių eilių pavaizdavimas. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: padėties abscisių ašyje rodikliai. Išsibarstymo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 05 02
Tyrimo metodai konspektas
Tyrimo metodai, jų taikymas ir įvairovė. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reiklavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Klausimų tikslas – nuodugniau pažinti tiriamąjį reiškinį, gauti išsamesnės informacijos apie elgesio ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 18
Imčių sudarymo metodai
Įvadas. Aibė ir imtis. Apklausos grupė. Apklausos aibė. Apklausos vienetas – parametras? Apklausos grupės dydis. Tyrimo metodas. Baigtinė aibė. Begalinė aibė. Tikslo aibė. Kontrolinės grupės. Imties formavimo principai. Imties tyrimo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 128 puslapiai
2014 04 24
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konspektas
Kokie junginiai vadinami kėliniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami gretiniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami deriniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2018 06 22
Duomenų sisteminimas
Statistinių duomenų sisteminimas. Statistinės eilutės ir lentelės.
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 05 11
SPSS pagrindiniai kriterijai ir jų pavyzdžiai
Kriterijai ir jų pavyzdžiai T – vienai imčiai. Stjudento T – dviems nepriklausomoms imtims. Stjudento T – dviems priklausomoms imtims. Chi kvadratas. Blokuotų duomenų ANOVA. Tiesinė regresija. Logistinė regresija. Klasterinė ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 03 21
Statistiniai indeksai
Indeksai. Indeksų esmė, jų reikšmė ir išreiškimo formos. Indeksų klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių indeksų rūšys, jų esmė ir sudarymo principai. Gamybos (produkcijos fizinės apimties) indeksai. N ūkio produktų gamyba ir darbo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 02 10
Kiekybinio tyrimo pagrindai
Apibrėžkite ir pagrįskite, kokia bus tyrimo imtis, atliekant marketingo tyrimą, kai tikimybinė ar ne. Išvardinkite tikimybinės (atsitiktinės) ir netikimybinės atrankos privalumus ir trūkumus. Situacijoms parinkite, kokia tai atranka ir ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 01 11
Kiekybinių metodų statistikos konspektas
Pagrindiniai kiekybinio tyrimo principai ir procesas. Kintamųjų matavimo skalės. Kiekybinio tyrimo atranka ir jų rūšys. Apklausa. Klausimai kiekybinėse apklausose ir makro lygmens kintamieji. Aprašomoji statistika I dalis. Aprašomoji ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 12 05
Statistikos pagrindai: egzamino klausimai ir atsakymai
Statistikos objektu yra visi ekonominiai, socialiniai, demografiniai, ekologiniai ir kiti aplinkos reiškiniai ir procesai, tyriami jų keikybinę pusę tampriai susieta su kokybine puse. Statistikos medotas. Statistikos mokslo sąvokos. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 11 05
Statistikos samprata
Statistikos samprata. Statistikos organizavimas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslo pradininkai. Statistikos mokslo objektas. Statistikos metodas. Statistikos organizavimas, jos veiklos principai ir funkcijos.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 10 28
Ūkio statistikos egzamino klausimai
Statistiniai duomenų rinkimo metodai. Anketinė apklausa. Apklausos organizavimo rūšys , anketavimo pranašumai ir trūkumai. Imties metodas. Imties rūšys. Imties tyrimų klaidos. Stochastinis arba statistinis ryšys. Koreliacija , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 02 15
Statistikos teorija Klausimai ir atsakymai
Matavimų skalės. Kokie kintamieji priskiriami pavadinimų , nominaliajai ar Kokybiniai ir kiekybiniai kintamieji. Kokių skalių kintamieji gali būti kokybiniai. Kurios iš prielaidų yra klasikinės regresijos prielaidos Kokie metodai ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 03 09
Tikimybių teorija - konspektas (2)
Tikimybių teorija 1 sk. Tikimybių teorija. Atsitiktiniais įvykiais vadinama. Elementariųjų įvykiu erdvė. Tikimybė 3 sk. Nepriklausomais įvykio A atžvilgiu. Atsitiktinio dydžio skirstinys. Absoliučiai tolydusis atsitiktinis. Sėkmių ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 05 16
Statistikos konspektas (3)
STATISTIKA Statistikos mokslo objektas ir metodas Statistika –. Statistiniai rodikliai –. Norint , kad skaičius būtu statistiniu rodikliu , turi atitikti tokius reikalavimus. Visi statistiniai rodikliai skirstomi į. Statistinis objektas ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 06 06
Statistikos konspektas egzaminui
Linijų tiesinės diagramos –. Dažnių poligonas. Skritulinės diagramos –. Stulpelinės ir juostinės. Sklaidos diagrama –. Santykiniai rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Sklaidos dėsningumų rodikliai. Pvz žmonių skaičius eilutėje , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 03 15
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 05 11
Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos
Statistika , kaip praktika. Statistika , kaip mokslas. Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos. Metodologinis taikomasis mokslas. Suvokti masinių reiškinių dėsningumus ir tendencijas. Didžiųjų skaičių dėsniu. Tarptautinės statistikos ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 04
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas. Kas yra tiesinė koreliacija? Dvimačių duomenų grafiko braižymas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento patikimumo skaičiavimas. Z transformacija. Patikimumo apskaičiavimas. Rxy ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 02
Tyriminis procesas
Tyriminis procesas. Tyrimo principai. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Visą taikomojo tyrimo procesą santykinai galima būtų suskirstyti į tris pagrindinius etapus. Literatūros studijavimas.
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 04 14
Vidurkiai ir duomenų sklaidos rodikliai
Vidurkiai ir duomenų sklaidos rodikliai. Vidurkio samprata. Vidurkių rūšys, formos ir skaičiavimo būdai. Struktūriniai vidurkiai.
Statistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 02 10
Statistikos 1 atsiskaitymo klausimai ir atsakymai
Statistikos 1 atsiskaitymo klausimai ir atsakymai.
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 11 02
Ukio statistikos egzamino konspektas
Ekonomikos augimo šaltiniai. Mokslo ir technikos pažanga. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Perkamoji galia (angl. purchasing power).
Statistikos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2016 04 25
Konspektas: populiacijos, imtys, kintamieji, hipotezių tikrinimas
Matemtikos egzaminas – teorija populiacija ir imtis. imties išrinkimo planas. kintamųjų klasifikacija. Santykių skalės matavimas. Aprašomoji statistika. empirinė pasiskirstymo funkcija ir histograma. Dažnių empiriniu skirstiniu. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 03 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo