Statistikos kursiniai darbai

132 dokumentai
Statistinių duomenų apie įmonių grupę Alita rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Oficialios statistikos duomenys apie įmonių pasiskirstymą pagal ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 28
AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija krovos analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab klasco krovos apimčių iki. Metų analizė. Ab klasco krovos apimtis iki. Metų. Laiko eilutės ir analitinių rodiklių analizė. Tiesinio ir eksponentinio trendų prognozės. Vidinių bei išorinių veiksnių poveikis ab klasco ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 01 03
Kiekybinių sprendimų pagrindų kursinis
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Aprašyti gautus rezultatus. Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 03
Lietuvos gyventojų emigracijos statistinis tyrimas
Lietuvos gyventojų emigracijos statistinis tyrimas. Įvadas. Lietuvos gyventojų emigracijos reiškinio teorinis aspektas. Emigracijos esmė. Emigracijos priežastys. Lietuvos gyventojų emigracijos reiškinio analizė 2006-2010m. Emigracijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 01 06
Ekonominė statistika
Įvadas. Ūkio subjektų skaičiaus tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Ūkio subjektų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 81 puslapis
2012 02 13
Laiko eilutės
Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 17
 TEO statistinių duomenų rinkimas sisteminimas ir analizė
Ab „teo lt“ istorija, veikla, klientai. Verslo filosofija. Ab „teo lt“ vizija. Ab „teo lt“ misija. Įmonės statistiniai duomenys. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Ab „teo lt“ akcijų kaina ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 09 08
Žemaitijos pienas statistinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pristatymas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas). ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 11 19
Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „vykom“ įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė. Įmonės pristatymas. Paslaugos. Automobilių pervežimas. Krovinių pervežimas. Dalinių krovinių pervežimas. Krovinių pervežimas konteineriais. Birūs ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 11 18
Planavimas ir strateginis valdymas organizacijose
Įvadas. Planavimas vadybos funkcijos dalis. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo raida. Organizacijos. Organizacijos, jų bruožai. Organizacijų aplinkos pažinimo būdai. Strategijos ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 11 01
Ekonometrija laiko eilučių analizė kursinis
Įvadas. Laiko eilučių tyrimo aspektai. Ekonometrika. Laiko eilučių samprata. Laiko eilutės charakteristikos. Atsitiktinio proceso stacionarumas. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai tiesiniai vienalypių laiko eilučių modeliai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 11
Statistinė analizė
Įvadas. Įmonės „virtus“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su aptariamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Surinktų statistinių duomenų analizė. Statistinė eilutė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 05
Verslo plėtra
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaštonų bulvaras“ verslo plėtros galimybės. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiriamojo darbo problema, galima hipotezė, tyrimo dizainas (tyrimo objektas, tikslas, uždaviniaiDuomenų rinkimo ir analizės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 04 15
Įvadas. Keleivių pervežimo jūrų transportu aprašomoji statistika. Keleivių pervežimo jūriniu transportu prognozės. Tiesinio ir eksponentinio trendų prognozės. Mikroekonominiai ir makroekonominiai veiksniai. Išvados. Literatūra. Darbas ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 12 17
Banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Ab Ūkio banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ab ūkio banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 23
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo teoriniai matmenys. Statistinių lentelių panaudojimas, atliekant tiesioginių užsienio investicijų statistinį tyrimą. Grafikai, kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 98 puslapiai
2013 11 22
Eksporto ir importo Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Užsienio prekybos samprata ir klasifikavimas. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Eksporto ir importo kitimo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. Pagrindiniai dinamikos eilučių rodiklių pokyčiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 10 13
Aviva statistika
Uab draudimo ir pensiju bendrovės „Aviva lietuva “ statistinių duomenų. Rinkimas, sisteminimas ir analizė. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab draudimo ir pensiju bendrovės „Aviva Lietuva “ istorija, veikla, paslaugų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 01 26
Inovacijos Lietuvos įmonėse
Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Inovacijos Lietuvos įmonėse teoriniai aspektai. Inovacijų sistema. Inovacijų gyvavimo ciklas. Inovacijų klasifikacija. Finansinė parama inovacijoms. Nefinansinė parama inovacijoms. Inovacijų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 01 02
Maxima statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Projektinio darbo tikslai. MAXIMA – Lietuvos prekybos rinkos lyderė. Įmonės statistiniai duomenys. Statistiniai duomenys. Duomenys iš Lietuvos statistikos departamento ir eurostato 2014m. ir 2015m. Surinktų statistinių duomenų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 03 03
Statistiniu užimtumo ir nedarbo rodikliu palyginimas
Įvadas.Nedarbas.Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės.Užimtumas.Skurdo ir užimtumo problemos.Užimtumo politika lietuvoje.Nedarbo lygio kitimo nustatymas.Analitiniai rodikliai baziniu ir grandininiu būdu.Analitinių dinamikos eilutės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 11
Valstybės skolos statistinis tyrimas
Įvadas. Skaičiavimai atlikti šiame statistikos tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės rodikliai. Valstybės skolos. Uždavinių apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 09 08
Daugialypės tiesinės regresijos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Regresijos modelio samprata. Tiesinės daugialypės regresijos prielaidos. Liekamosios paklaidos. Statistinės hipotezės. Kintamųjų įtakos priklausomybės matai. Determinacijos koeficientas. Daugialypės koreliacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 03
Miškų ploto analizė ir prognozė
Įvadas. Miškų ploto statistinis tyrimas. Vidutinis saugomų gamtos teritorijų plotas. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Santykinis variacijos koeficientas. Miškų ploto analizė atliekant santykinių dydžių skaičiavimus. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 11 11
Statistinė analizė Invalda
Įvadas. Uab „invalda“ istorija,. Veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės sandorių vertė. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, uab “invalda” veikla. Lietuvos ir Estijos tiesioginių investicijų palyginamoji ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 02 21
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė Kaišiadorių paukštynas
Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ statistinių duomenų. Rinkimas, sisteminimas ir analizė. Ab ,,kaišiadorių paukštynas“ istorija, veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės pardavimai nuo. M. Iki. M. Bendrovės pardavimų pajamos nuo. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 04 20
Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pav 1 Statistinių funkcijų LINEST ir LOGEST rezultatai. Grafikas 1 Registruoto nedarbo priklausomybė nuo Y. Grafikas 2 Spartaus gyventojų skaičiaus augimo priklausomybė nuo Y. Grafikas 3 Išvykusiųjų priklausomybė nuo Y. Grafikas 4 ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 06 05
Paklausą ir pasiūlą Įtakojantys veiksniai
Įvadas. Paklausos ir pasiūlos analizė. Paklausa ir ją įtakojantys veiksniai. Pasiūla ir ją įtakojantys veiksniai. Įmonės rokiškio sūris analizė. Įmonė Rokiškio sūris ir jos sandara. Įmonės „Rokiškio sūris“ situacija ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 28
Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas
Įvadas. Veiklos sąnaudų ir pelingumo rodikliai. Veiklos sąnaudų įtaka Uab ,,Tonas‘‘ veiklos rezultatams. Veiklos rezultatų vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literarūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 01 29
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (5)
Įvadas. Eksporto ir importo teoriniai pagrindai. Užsienio prekybos samprata. Teorinė sąsaja tarp eksporto ir importo. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Eksporto ir importo tarpusavio ryšio tyrimas. Importas ir eksportas Lietuvoje. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 04 06
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo