Statistika (11)

913 dokumentų
Aviva Lietuva draudimo įmonės statistika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Stebėjimo aprašymas. Histograma. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmasis kvartilis. Trečiasis kvartilis. Pirmasis decilis. Devintasis decilis. Sklaidos rodikliai. ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2016 06 14
Baltijos šalių pirminių ir antrinių finansų rinkų palyginimas ir jų sąveika
Įvadas. Bendros baltijos šalių finasų rinkos teoriniai aspektai. Baltijos šalių finansų rinkų susijungimas. NASDAQ OMX biržos Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos indeksai. NASDAQ OMX biržos Baltijos šalių vertybinių popierių ...
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 02 19
Bedarbystės tyrimas
Įvadas. Pagrindiniai bedarbystės statistiniai duomenys. Analitinių ir dinamikos rodiklių skaičiavimas. Bedarbystės Lietuvoje prognozės. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2014 12 02
Dotacijų analizė
Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių dotacijų analizė. Santrauka. Summary. Įvadas. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių dotacijų 2004-2012 metų statistinio tyrimo teorinė medžiaga. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 11 19
Elektromarkt statistinis tyrimas
UAB “Elektro Markt” statistinis tyrimas. Tyrimo Tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo imtis. Populiariausia butinės technikos parduotuvė. Žmonių susidomėjimas Elektro Markt parduotuve. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Kaip dažnai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2013 05 22
Gimstamumas ir mirtingumas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedros prekybos vadybos studijų programos 1k. Objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Gimstamumas. Mirtingumas. Vyrų gimstamumo ir mirtingumo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 01 23
Gimstamumo Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Gimstamumo Lietuvoje duomenų analizė. Pasirinktų statistinių duomenų atvaizdavimas grafiškai. Standartinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Gimstamumo skaičiaus lemiančių veiksnių statistinė analizė. Hipotezė apie ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 11 30
Greitoji furjė transformacija statistiniame pakete SAS
Fft. (gft-greitoji furjė transformacija). Šio darbo tikslas yra susipažinti ir išsiaiškinti gft procedūros veikimą statistiniame pakete sas. Pirmoje grupėje tiriame sveikus pacientus, t. Y. Žmones su normaliu širdies ritmu. Tiriame ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 04 10
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas referatas
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 17
Gyventojų skaičiaus mažėjimo Lietuvoje statistinė analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Literatūros analizės metodų ir duomenų apžvalga. Gyventojų skaičiaus kaitos apžvalga. Gyventojų skaičiaus kaitos analizės metodų apžvalga. Duomenų agregavimas. Tyrimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 37 puslapiai
2018 02 22
Indeksai ir koreliacinė analizė
Indeksai. Bendroji indeksų samprata. Baziniai indeksai. Einamieji (lyginamieji indeksai). Indeksų simboliai. Indeksų klasifikavimas. Bazinių indeksų apskaičiavimas. Grandininių indeksų apskaičiavimas. Bazinių ir grandininių indeksų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 04 10
Konteinerių srautų palyginimas tarp Rlaipėdos ir Rygos uostų
Konteinerių srautų palyginimas tarp klaipėdos ir rygos uostų. Konteinerių gabenimo schema. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 10 14
Lietuvos absolventų emigracijos ir nedarbo priežastys
Įvadas. Emigracija. Jaunimo nedarbo priežastys. Priežastys dėl kurių jaunimas svarsto dirbti užsienyje. Empirinio tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo strategija. Taikytų metodų pagrindimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė. Aprašomoji ...
Statistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 06 12
Lietuvos dujos statistinė analizė
Įvadas. Statistiniai duomenų apie ab „lietuvos dujos“ šaltiniai. Statistiniai duomenų apie AB „Lietuvos dujos“ šaltiniai. Ab „lietuvos dujos“ rezultatų statistinė analizė. AB „Lietuvos dujos“ balanso turto statistinė ...
Statistikos analizės, Analizė, 31 puslapis
2014 06 18
Lietuvos gyventojų statistikos tyrimas
Įvadas. Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Lietuvos gyventojų užimtumas. Lietuvos gyventojų užimtumo dinaminė analizė. Užimtų lietuvos kaimo ir miesto gyventojų dinaminė analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 01 15
Miškų ploto analizė
Įvadas. Miškų ploto skaičiaus statistinis tyrimas pagal apskritis. Miškų ploto skaičiaus analizė atliekant santykinių dydžių apskaičiavimus. Struktūrinis santykinis dydis. Koordinaciniai santykiniai dydžiai. Vidutinis saugomų gamtos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2014 06 02
Mobingas referatas
Įvadas. Emocinio terorizmo samprata. Emocinio terorizmo darbe empirinio tyrimo metodika. Emocinio terorizmo darbe empirinio tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedas.
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 02 10
Nacionaliniu pajamu statistinis tyrimas
Įvadas. Nacionalinių pajamų teorinis aspektas. Nacionalinių pajamų statistinis tyrimas. Bendrųjų nacionalinių pajamų dinaminė analizė. Grynųjų nacionalinių pajamų dinaminė analizė. Grynųjų nacionalinių disponuojamų pajamų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 11 22
Pasiskirstymo eilutė, užimtumo lygis
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Pasiskirstymo eilutė. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 12 21
Praktikos darbas statistiniams duomenims programą SAS
Įvadas. Pažintinės praktikos užduotis. Užduoties realizavimo struktūros aprašymas. Pilnas programos kodas su paaiškinimais. Literatūra.
Statistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2014 03 19
Registruotų bedarbių Lietuvoje analizė 2012 - 2016 m.
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys. Bedarbystėsdarbo mažinimo priemonės. Registruotų bedarbių Lietuvoje analizė 2012-2016 metais. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 10 25
Šiaulių bankas Statistika
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Iš viso. Paveikslas. Akcijų kainos kitimo grafikas laikotarpiu. Paveikslas. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 03 21
SPSS kiekybiniai sprendimų metodai (kontrolinis)
Kontrolinis darbas 2018 11 Jei yra tiesė , tai priklausomybė yra , jei ne , tai ne. Graphs ( legacy dialogs ( pie ( define ir define slices by išlaidos. Gaunam skritulinę diagramą.
Statistikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 02 20
Statistika Kaimo moterų užimtumas
Kaimo moterų užimtumas. Nedarbas, jo priežastys ir socialinės pasekmės. Įvadas. Nedarbas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys. Užimtumas. Moterų užimtumas. Kaimo moterų užimtumas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 03 27
Statistika Lietuvoje apie rūkymą ir alkoholį
Rūkymo ir alkoholio problemos šiandieniniame pasaulyje. Statistika. Apklausta 30 žmonių apie rūkymą. Apklausta 30 žmonių apie alkoholio vartojimą. Rūkymo statistika Lietuvoje. Alkoholio problemos Lietuvoje. Darbo išvados ir rekomendacijos.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2015 03 01
Statistika namų darbas Rokiškio sūrio analizė
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Variacinė eilutė. Skaičiavimai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2016 09 13
Statistika. Įmonės pasirinktų financinių ataskaitų dinaminių eilučių sudarymas
Įvadas. Absoliutiniai padidėjimai. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Patikrinimas. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Galimos išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 21
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 03 22
Statistikos savarankiškas darbas Vilniaus prekyba
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinių duomenų analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus prekyba“ darbuotojai pagal amžiaus grupes. Santykinių ir sukauptų dažnių, intervalo dydžių bei tankių skaičiavimas. Vidutinių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 05 26
Statistikos teorija Klausimai ir atsakymai
Matavimų skalės. Kokie kintamieji priskiriami pavadinimų , nominaliajai ar Kokybiniai ir kiekybiniai kintamieji. Kokių skalių kintamieji gali būti kokybiniai. Kurios iš prielaidų yra klasikinės regresijos prielaidos Kokie metodai ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 03 09
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo