Statistika (12)

915 dokumentų
Statistika. Įmonės pasirinktų financinių ataskaitų dinaminių eilučių sudarymas
Įvadas. Absoliutiniai padidėjimai. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Patikrinimas. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Galimos išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 21
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 03 22
Statistikos savarankiškas darbas Vilniaus prekyba
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinių duomenų analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus prekyba“ darbuotojai pagal amžiaus grupes. Santykinių ir sukauptų dažnių, intervalo dydžių bei tankių skaičiavimas. Vidutinių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 05 26
Statistinių duomenų apie banko suteiktas paskolas rinkimas, sisteminimas ir analizė
Statistiniu duomenų apie banko suteiktas paskolas rinkimas, sisteminimas ir analize. Ivadas. Nagrinejamo statistinio vieneto pristatymas. Duomenu rinkimas ir sisteminimas. Duomenu analize. Isvados. Naudota literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 15
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė UAB „X“
Įvadas. Įmonės statistiniai duomenys. Įmonės apyvarta 2009-2013 m. Įmonės darbuotojų skaičiaus kaita 2010-2014 m. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susije su UAB“X“„veikla. Įmonių skaičius ir apyvarta ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2017 02 22
Studentų tinkamo maitinimosi principai
Santrumpų paaiškinimai. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Sveika mityba. Tinkamos mitybos taisyklės ir sveikos mitybos piramidė. Tinkamos maitinimosi principai. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatas ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2014 03 20
Taikomieji tyrimai (2)
Apklausos reiksmė viešojo transporto įmonėms. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Atliekamo tyrimo ir anketos aprašymas. Apklausos rezultatai. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 11 29
Taškiniai ir intervaliniai įverčiai
Antrasis laboratorinis darbas. Užduotys ir sprendimas. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Papildoma užduotis.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 23
Tikimybių teorija - konspektas (2)
Tikimybių teorija 1 sk. Tikimybių teorija. Atsitiktiniais įvykiais vadinama. Elementariųjų įvykiu erdvė. Tikimybė 3 sk. Nepriklausomais įvykio A atžvilgiu. Atsitiktinio dydžio skirstinys. Absoliučiai tolydusis atsitiktinis. Sėkmių ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 05 16
Tikimybių teorija ir matematinė statistika laboratorinis
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos laboratorinių darbų namų darbai.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 10 01
Turizmo veiklos statistinė analizė
Darbo objektas: turizmo veiklos statistinė analizė.Darbo uždaviniai:Pateikti pradinių į Lietuvą atvykstančių ir išvykstančių turistų duomenų lentelę;Remiantis teorija išanalizuoti atvykstančių ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 07
Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis darbas
Įvadas. Duomenys. Kursinio darbo kintamieji. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkio charakteristika. Histograma. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi namų ūkyje. Namų ūkio grafinė analizė - Lorenco kreivė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 01 19
Vidurkiai ir duomenų sklaidos rodikliai
Vidurkiai ir duomenų sklaidos rodikliai. Vidurkio samprata. Vidurkių rūšys, formos ir skaičiavimo būdai. Struktūriniai vidurkiai.
Statistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 02 10
Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinis dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 05 02
Darbas su „Statistica“
Turinys. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2018 05 02
Dinamikos eilutės
Dinamikos eilutės. Skaitinė statistinių rodiklių. Sudarymo principai. Visi lygiai turi. Dinamikos eilučių rūšys. Fiksuojamas laikas Momentinis. Momentiniai rodikliai parodo. Dinamikos momentinės eilutės Akcijų kursas Gyventojų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 05
Duomenų analizė: kokybinė ir kiekybinė
Duomenų analizė. Tai empirinių sociologinių tyrimų anali­zė. Kiekybinių duomenų analizė Kokybinių duomenų analize. Kiekybinė duomenų analizė. Skaitiniai metodai įvertinti dydį ir kiekį Kiekybiniai duomenys – išreikšti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 17
Ekonominiai indeksai
Įvadas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Individualūs produkcijos fizinės apimties indeksai. Bendrieji produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Individualūs kainų indeksai. Bendrieji kainų indeksai. Savikainos indeksai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 05 27
Eksporto iš Lietuvos rodiklių analizė
Įvadas. Teorija. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Užsienio prekybą. Laisvoji prekybos zona. Muitų sąjunga. Praktinė dalis. Bendra makroekonomikos apžvalga. Situacija ir problematika rinkoje. Eksporto apimtis didino ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 07 31
Gyventojų pajamų lygis
Pajamų paskirstymas. Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykę šalies socialinės ekonominės sistemos transformacijos procesai tiesiogiai įtakojo gyventojų pajamų formavimosi ir vystymosi dėsningumus. Neįvertinus šių procesų, pastaruoju ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2016 03 03
Gyventojų turistinių kelionių tyrimas
Įvadas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana –. Kvartiliai. Decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 05 09
Išsituokusių vyrų skaičius Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos miesto gyventojų skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykinių dydžių apsakičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Lietuvos miesto gyventojų skaičiaus dinamikos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2013 10 16
Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė
Įvadas. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus statistinis tyrimas pagal apskritis. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė atliekant santykinių dydžių apskaičiavimus. Vidutinis kaimo turizmo skaičius. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 05 13
Kiekybiniai sprendimo metodai kursinis darbas
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Prognozės. Gamybos planavimas. Gamybos uždavinys. Gamybos planavimo uždavinys, atliktas su SOLVER programa. Jautrumo analizės rezultatų aprašymas. Išvados. Literatūros ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 06
Koreliacinė regresinė analizė (2)
Koreliacinė-regresinė analizė. Analizei atlikti pasirinkau tokius kintamuosius. Bus analizuojami duomenys įmonės užsiimančios padangų didmenine ir mažmenine prekyba. Tyrimo laikotarpis 12 mėnesių, t. Y. Nuo 2011 m. Sausio mėn. Iki 2011 ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Lietuvos eksportas į kitas šalis
Įvadas. Lietuvos ekportas. Lietuvos ekportas pagal išvežamus produktus 2009-2013m. Eksportuojami produktai per 2009-2013m. Matematiniai statistiniai skaičiavimai. Produktų eksportas pagal bazinius skaičiavimus. Grandininiai analitiniai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 08 11
Matematinės statistikos namų darbas (2)
Matematinės statistikos individualus namų darbas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas savarankiškas darbas
Namų ūkio pristatymas. Planuojamos namų ūkio mėnesinės išlaidos. Vasario mėnesio namų ūkio išlaidos. Statistinių išlaidų stebėjimas. Procentinė dalis (stuktūrinis statistinis dydis) kiekvienos išlaidų grupės visų vartojimų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 01 24
Nedarbo lygio ES analizė statistikos analizė
Įvadas. Nedarbo lygio samprata, rūšys ir klasifikavimas. Nedarbo lygio samprata. Nedarbo rūšys pagal konkrečias priežastis. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Klasifikacija pagal ES šalis. Klasifikacija pagal amžiaus grupę. ...
Statistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 06 11
Pragyvenimo kokybės tyrimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Pragyvenimo kokybės tyrimas (anketa). Apklausos apibendrinimas, diagramos, komentarai. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2014 11 04
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo