Statistika (14)

912 dokumentų
Gimnazijos bendruomenės požiūrio į labdaros akcijas ir savanorystę tyrimas
Įvadas. Savanorystė. Kas yra savanorystė? Savanorystės principai ir formos. Kaip tapti savanoriu? Savanorystė pasaulyje. Savanorystė Lietuvoje ir jos teisinė bazė. Savanorystė Europos Sąjungoje. Savanorystė pasaulyje. Savanoriška veikla ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 26 puslapiai
2014 09 24
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 05 11
Gyventoju ekonominis aktyvumas
Įvadas. Gyventojų ekonominis aktyvymas (lentelė). Hipotezė. Grafinės priemonės (diagramos ). Aktyvumas ir užimtumas. Ekonominis augimas, gyventojai ir jų ekonominio aktyvumo tyrimas. Išvados. Teorinių šaltinių sąrašas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 11 27
Gyventojų skaičiaus analizė Jonavos savivaldybėje
Įvadas. Analizė. Gyventojų skaičiaus analizė pagal amžių. Struktūros santykinių dydžių analizė. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Moda ir mediana. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Jonavos gyventojų skaičiaus dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 12 18
Gyventojų skaičiaus kaime analizė
Įvadas. Gyventojų skaičiaus kaime analizė. Struktūros santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Analitinių rodiklių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 03 19
Išlaidų tyrimas
Tiriamo namų ūkio tipo pristatymas. Išlaidų registravimas. Keturių savaičių išlaidos. Kiekvienos išlaidų grupės procentinė dalis visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Išlaidų paskirstymas pagal išlaidų grupes litais ir procentais. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 06 10
Jaunimo aktyvumas rinkimuose tyrimas
Įvadas. Tyrimo anketa. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Darbo metodika. Tyrimo duomenų lentelė. Pagrindiniai rezultatai. Apklaustųjų amžius. Skaitinės charakteristikos. Amžiaus vidurkio pasikliautinasis intervalas. Tikymybės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 01 18
Kiekybinių sprendimų metodai - kursinio darbo užduotis
Kiekybinių sprendimų metodų kursinio darbo užduotis. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Y ir jį įtakojantys veiksniai Porinė regresinė analizė. Daugianarė regresinė analizė, panaudojant linest, logest, trend, growth. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 06 07
Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų valstybinių egzaminų statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė
Įvadas. Mokyklų. Užimančių reitinge 1-50 vietas duomenys. Ranžiruota (ūgio) eilutė. Intervalinė pasiskirstymo eilutė. Santykiniai sklaidos rodikliai. Sklaidos (variacijos) koeficientas. Osciliacijos koeficientas. Asimetrijos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 11 06
Lietuvos gyventojų emigracija savarankiškas darbas
Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Lietuvos gyventojų emigracijos dinaminė analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 04 11
Materialinės investicijos
Investicijos. Materialinių investicijų skaičiaus analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 04 26
Mokslinis tyrimas
Mokslinis tyrimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema. Mokslinio objekto aprašymas. Mokslinio tyrimo uždaviniai. Aiškinimas. Prognozavimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema (tęsinys) Aprašymas – pradinis tyrimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 01
Neringos savivaldybės gyventojų skaičius pagal metų grupes
2014. Neringos savivaldybės gyventojų skaičius pagal metų grupes.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 11 10
Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos
Statistika , kaip praktika. Statistika , kaip mokslas. Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos. Metodologinis taikomasis mokslas. Suvokti masinių reiškinių dėsningumus ir tendencijas. Didžiųjų skaičių dėsniu. Tarptautinės statistikos ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 04
Santuokų skaičiaus Lietuvoje analizė
Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Analizė. Išrekėjusių moterų skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykinių dydžių analizė. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 11 02
Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinis savivaldybių biudžeto pajamų statistinio tyrimo aiškinimas. Rodiklių tipai. Absoliutinė analizė. Santykiniai dydžiai. Grupavimas. Duomenų grupavimas. Grupavimo požymiai, skalės. Grupavimo intervalo nustatymas. Sklaidos ...
Statistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 puslapis
2014 06 18
Skurdo statistinis tyrimas: Skurdo samprata, raida ir atsiradimo priežastys
Įvadas. Skurdo samprata, raida ir atsiradimo priežastys. Skurdo samprata. Skurdo raida Lietuvoje. Skurdą Lietuvoje lemiančios priežastys. Skurdo rizikos lygis. Skurdo kitimo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 16
Statistikos darbas paskaitų praleidinėjimas
Savarankiškas darbas nr. Įvadas. Užduotis. Literatūros sąrašas.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 87 puslapiai
2014 04 12
Statistikos pradmenys
Statistika. Iš istorijos. Statistikos objektas. Statistikos pagrindinės dalys. Generalinė aibė (populiacija) ir imtis. Duomenų rinkimas. Imties reikšmės. Duomenų apdorojimas. Grafinis duomenų vaizdas. Diagramų įvairovė. Stulpelinė ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2017 02 21
Statistikos uždaviniai: Moda, mediana, dinamikos santykiniai dydžiai
Uždavinys 2 uždavinys 3 uždavinys 4 uždavinys 13 literatūra 16 literatūra. Gyventojų skaičius , dažnis fi. Intervalo dydis di. Pasiskirstymo tankis fi di.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 03 20
Statistinis tyrimas Ką jūs dažniausiai geriate?
Tema Ką jūs dažniausiai geriate? Šią temą pasirinkau norėdama sužinoti. Naudojami terminai. Panelės. Variacinė eilutė. Mediana. Moda. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Santykinė ...
Statistikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 09 03
Susituokusių moterų skaičiaus lietuvoje statistinis tyrimas
Susituokusių moterų skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Susituokusių moterų skaičiaus dinamikos analizė. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 01 15
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas. Kas yra tiesinė koreliacija? Dvimačių duomenų grafiko braižymas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento patikimumo skaičiavimas. Z transformacija. Patikimumo apskaičiavimas. Rxy ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 02
Tiesinis programavimas ir matematinės statistikos elementai - užduotys
Grafiškai išspręskite tiesinio programavimo uždavinį. Raskite dažnių lentelėje pateiktų duomenų penkiaskaitę suvestinę, vidurkį ir standartinį. Raskite statistinius skirstinius imčių, duotų lentelėmis.
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 15 puslapių
2018 11 04
Transporto priemonių rūšys statistinis tyrimas
Įvadas. Santykinių dydžių analizė. Dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda, mediana. Variacijos rodikliai. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 12 17
Tyriminis procesas
Tyriminis procesas. Tyrimo principai. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Visą taikomojo tyrimo procesą santykinai galima būtų suskirstyti į tris pagrindinius etapus. Literatūros studijavimas.
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 04 14
UAB „Mantinga“ darbuotojai: rodiklių palyginimas pagal amžių
UAB „Mantinga“ darbuotojai: rodiklių palyginimas pagal amžių. Įvadas. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Osiliacijos koeficientas. Koreliacinio ryšio nustatymas tarp gamybos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 09 30
Ūkio statistikos namų darbas
Įvadas. Namų ūkio charakteristika. Priklausomybės tarp namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir pajamų tyrimas. Namų ūkio prognozė. Išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 05 18
Veiklos rodiklių analizė statistikos kursinis
Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Iš lentėlėje pateiktų duomenų galime teigti tokias išvadas. Vidurkiai. vidurkių rūšys. Paprastas aritmetinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Moda. Mediana. 1-asis kvartilis. 3-asis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 05 11
Ab "Grigiškės" statistinė duomenų analizė
Įvadas. Vidurkiai. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo, sumažėjimo tempas arba procentinis ...
Statistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 06 01
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo